י"ג בחשוון תשפ"א
31 באוקטובר 2020
הכנסת ה-23, מושב שני, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (התראה מפני מצלמות ומכמונות מהירות), התשפ"א-2020 (פ/2235/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/10/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (ריבית פיגורים בגין אי תשלום קנס על עבירת חניה), התשפ"א-2020 (פ/2189/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם19/10/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פיצוי כספי בגין איחור אוטובוס), התשפ"א-2020 (פ/2187/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם19/10/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הקמת מאגר אופניים ממונעים), התש"ף-2020 (פ/2036/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם07/09/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת מצלמות באוטובוס), התש"ף-2020 (פ/1836/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם10/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראות לעניין סככות המתנה בתחנות אוטובוס), התש"ף-2020 (פ/1826/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם10/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (שמירת מרחק בעת עקיפת רוכבי אופניים), התש"ף-2020 (פ/1694/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם03/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (שילוט אלקטרוני ומערכת כריזה באוטובוס בשפה הערבית), התש"ף-2020 (פ/1693/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם03/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור עישון ברכב שנמצא בו קטין שטרם מלאו לו 15 שנים), התש"ף-2020 (פ/1677/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם03/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת תשלום דמי חניה במוסד רפואי), התש"ף-2020 (פ/1617/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/07/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מרכז שירות ארצי לעניין כרטיס רב-קו), התש"ף-2020 (פ/1604/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/07/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פטור מאגרת רישיון לרכב חשמלי), התש"ף-2020 (פ/1455/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הסדרי תנועה בקרבת בית ספר), התש"ף-2020 (פ/1451/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הארכת משך האור הירוק ברמזור להולכי רגל בקרבת בתי ספר ובתי אבות), התש"ף-2020 (פ/1378/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם29/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (ביטול מופע אור ירוק ברמזור פנייה ימינה בעת הופעת אור ירוק ברמזור להולכי רגל), התש"ף-2020 (פ/1376/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם29/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (ריבית פיגורים בשל אי תשלום קנס על עבירת חניה), התש"ף-2020 (פ/1358/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סמכות לאכיפת עבירות חניה בידי רשויות מקומיות באמצעות מצלמות וסימון אזורי האכיפה בתמרור), התש"ף-2020 (פ/1189/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם08/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (שירות טלפוני לדיווח ולקבלת תלונות על עבירות תעבורה או נהיגה מסוכנת של נהג אוטובוס), התש"ף-2020 (פ/1188/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם08/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פיצוי למתלונן), התש"ף-2020 (פ/1186/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם08/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת חיישן בטיחות), התש"ף-2020 (פ/1165/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם08/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הסדר ארצי אחיד לעניין גרירת רכב), התש"ף-2020 (פ/1156/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם08/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הפחתת גובה קנס בשל תשלום מיידי), התש"ף-2020 (פ/1155/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם08/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון שונה במקומות שבהם היתר החניה תלוי בשעות), התש"ף-2020 (פ/1152/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם08/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סדרי דין מיוחדים לעניין שירות לתועלת הציבור בעבירות תעבורה), התש"ף-2020 (פ/1148/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם08/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת דמי חניה בחניוני בתי חולים), התש"ף-2020 (פ/1078/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת תשלום בעד חניה במוסד רפואי), התש"ף-2020 (פ/1001/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון אחיד להסדרי חניה), התש"ף-2020 (פ/1000/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (אזורי מנוחה ומפרצי עצירה בדרך בין-עירונית), התש"ף-2020 (פ/766/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הדרכה בנהיגה בשפות שאינן עברית), התש"ף-2020 (פ/679/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה), התש"ף-2020 (פ/637/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2020, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור