ט"ו בסיוון תש"ף
7 ביוני 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התש"ף-2020 (פ/856/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר18/05/2020
23 הצעת חוק להנצחת זכרו של הרב עובדיה יוסף, התש"ף-2020 (פ/850/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר18/05/2020
23 הצעת חוק משק החשמל (תיקון - מניעת הפסקת אספקת חשמל לצרכן נזקק) התש"ף-2020 (פ/809/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר18/05/2020
23 הצעת חוק המים (תיקון - מתן הנחות בתעריפי מים לאוכלוסיית נזקקות), התש"ף-2020 (פ/807/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר18/05/2020
23 הצעת חוק עיקול ותפיסה מידתיים של נכסים המוחזקים בידי צד שלישי (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/719/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק יום שבתון בבחירות לעובד שהוא אזרח ישראל (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/718/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - תקופת לידה והורות להורה יחיד), התש"ף-2020 (פ/711/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדלת הסכום להשתכרות בנוסף לקיצבה), התש"ף-2020 (פ/710/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - הנחה בארנונה לאזרח ותיק המתגורר בדירה שאינה בהחזקתו), התש"ף-2020 (פ/709/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק שירות המילואים (תיקון - תוספת גמול לימי מילואים נוספים), התש"ף-2020 (פ/707/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הצמדת תשלומים לחיילים בודדים למדד המחירים לצרכן, התש"ף-2020 (פ/705/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון - פטור לחייל בודד בדירת שותפים), התש"ף-2020 (פ/704/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית), התש"ף-2020 (פ/703/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון - סכום שלא יובא בחשבון במבחן ההכנסה), התש"ף-2020 (פ/701/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון קצבת אזרח ותיק בהתאם לשכר המינימום), התש"ף-2020 (פ/698/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק סיוע לבוגרי מסגרת השמה חוץ ביתית, התש"ף-2020 (פ/697/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ערעור על החלטת ועדה לעררים), התש"ף-2020 (פ/694/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - עיגון זכאות לשירותים לילדים עם אוטיזם), התש"ף-2020 (פ/693/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- קצבת אזרח ותיק ראויה), התש"ף-2020 (פ/689/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי מחלה לעובד עצמאי), התש"ף-2020 (פ/685/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות למטרות שירותי סידור חוץ-ביתי הולם לילדים), התש"ף-2020 (פ/684/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאיים), התש"ף-2020 (פ/682/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעובד עצמאי), התש"ף-2020 (פ/675/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק משק החשמל (תיקון - איסור ניתוק חשמל), התש"ף-2020 (פ/674/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הטבות מענק מקום לרכישת דירה בפריפריה, לזכאים לרכישת דירה בתכנית מחיר למשתכן שאין התכנית פועלת בעירם, התש"ף-2020 (פ/672/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - מענק קירור), התש"ף-2020 (פ/671/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הגנה כלכלית על חסרי ישע (תעודת יושר) (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/669/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - סבסוד מלא של נסיעות בתחבורה ציבורית לניצולי שואה ולאסירי ציון), התש"ף-2020 (פ/666/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי פגיעה לעצמאי), התש"ף-2020 (פ/658/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי פגיעה לעצמאי), התש"ף-2020 (פ/657/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע מונה לשר או לסגן שר11/05/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור