ט"ו בסיוון תש"ף
7 ביוני 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 חוק־יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון) (מ/1307) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/06/2020
23 חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8 והוראת שעה) (פ/280/23) (כ/840) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית07/05/2020
23 חוק ממשלת חילופים (תיקון חקיקה והוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/280/23) (כ/840) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית05/05/2020
23 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (מעצר חשוד בעת מניעה לקדם חקירה), התש"ף-2020 (מ/1297) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית23/04/2020
23 חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (מענק לרשויות מקומיות), התש"ף-2020 (מ/1298) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית22/04/2020
23 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 213 והוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (קביעת ועדה), התש"ף-2020 (מ/1295) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית07/04/2020
23 חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (מ/1294) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית07/04/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור