ט"ו בסיוון תש"ף
7 ביוני 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 47) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר), התש"ף-2020 (פ/869/23) (כ/841) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה03/06/2020
23 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 49) (הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר) (פ/868/23) (כ/841) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה03/06/2020
23 הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1311) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה03/06/2020
23 הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התש"ף-2020 (מ/1310) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה03/06/2020
23 הצעת חוק קיום דיונים באמצעים טכנולוגיים (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (דיונים בבתי משפט ובבתי דין בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף-2020 (מ/1308) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה03/06/2020
23 הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1309) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה03/06/2020
23 הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול או שינוי בתנאיה) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1300) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה01/06/2020
23 הצעת חוק הרשויות המקומיות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (קיום ישיבת מועצה בהיוועדות חזותית), התש"ף-2020 (מ/1299) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת25/05/2020
23 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת) (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (קבלת נתוני מיקום לצורך פיקוח על קיום הוראות הבידוד), התש"ף-2020 (מ/1296) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה22/04/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור