ט"ו בסיוון תש"ף
7 ביוני 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק שירות עבודה בשעת־חירום (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1306) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה11/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020 (מ/1305) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה11/05/2020
23 הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (כהונות, הסמכות, אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים) (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1304) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה05/05/2020
23 הצעת חוק עובדים זרים (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1303) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה05/05/2020
23 הצעת חוק מכסת מפוקחים בפיקוח אלקטרוני (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1301) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה04/05/2020
23 הצעת חוק דחיית מועדים לתשלום קנסות (נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (מ/1302) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה04/05/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור