ט"ו בסיוון תש"ף
7 ביוני 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק תנאי עבודה לעובדים בענף הסיעוד (צבירת ותק למטפל שנותן שירותי סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי), התש''ף-2020 (פ/1107/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (יום הפועלים הבינלאומי), התש"ף-2020 (פ/1106/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון - כפיית גט), התש"ף-2020 (פ/1105/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - זכאות בני משפחה), התש"ף-2020 (פ/1104/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - תוקפו של חוק חורג) (פ/1103/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק העונשין (תיקון - סחר בבני אדם למטרות נישואין), התש"ף-2020 (פ/1102/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון - דרישת הסכמה בכתב), התש"ף-2020 (פ/1101/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון - הארכת תקופת ההתיישנות בהטרדות מיניות), התש"ף-2020 (פ/1100/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רישיון נהיגה) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1099/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - הגדרת עבירת מין) , התש"ף-2020 (פ/1098/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה), התש"ף-2020 (פ/1097/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - הרחבת העילות למניעת השתתפות בבחירות) (פ/1096/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (יום האישה הבינלאומי), התש"ף-2020 (פ/1095/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - אי הפליה בשל שירות צבאי או שירות לאומי), התש"ף-2020 (פ/1094/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הכנסת (תיקון - שעת שאלות לראש הממשלה), התש"ף-2020 (פ/1093/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות) (תיקון - חריגה ממועד מתן תשובה), התש"ף-2020 (פ/1092/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חיסיון עיתונאי), התש"ף-2020 (פ/1091/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת הענישה על עבירות כלפי אנשי צוות רפואי), התש"ף-2020 (פ/1090/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הגבלת רישיון נהיגה), התש"ף-2020 (פ/1089/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון - החרגת שפיטה בענייני רכוש בעת גירושין), התש"ף-2020 (פ/1088/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק להבטחת תשלום שכר עובדים, התש"ף-2020 (פ/1087/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - סייג לאחריות פלילית בשל אי-קיום צו לאחר הרשעה), התש"ף-2020 (פ/1086/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חובת קיום התייעצות), התש"ף-2020 (פ/1085/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - ייעוד קרקע למבנים לאוכלוסייה הקשישה), התש"ף-2020 (פ/1084/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - חינוך ממלכתי חרדי), התש"ף-2020 (פ/1083/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק שכר מינימום (תיקון - שכר מינימום לעובד שטרם מלאו לו 18 שנים), התש"ף-2020 (פ/1082/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק שכר מינימום (תיקון - שכר מינימום לעובד שטרם מלאו לו 18 שנים), התש"ף-2020 (פ/1081/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון - הזכות לפיצויי התפטרות), התש"ף-2020 (פ/1080/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - הזכות למינוי מתורגמן רפואי), התש"ף-2020 (פ/1079/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת דמי חניה בחניוני בתי חולים), התש"ף-2020 (פ/1078/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור