י"ז בחשון תש"פ
15 בנובמבר 2019
הכנסת ה-22, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
22 הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון - פיצוי לענף המסעדות ואולמות האירועים בתחום ישוב ספר והוראת שעה), התש"ף-2019 (פ/401/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון - חיוב מוסדות חינוך להעביר לימודי מוגנות ומניעת הטרדה מינית), התש"ף-2019 (פ/400/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (פסילת ראיה), התש"ף-2019 (פ/399/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - זכות מטופל לקבל רשומות רפואיות), התש"ף-2019 (פ/398/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק ביטול איסור התארגנות במשטרה ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 (פ/397/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - הנחה בארנונה לאזרח ותיק המתגורר בדירה שאינה בהחזקתו), התש"ף-2019 (פ/396/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - חובת נגישות באוטובוסים בין-עירוניים), התש"ף-2019 (פ/395/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית), התש"ף-2019 (פ/394/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי וניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התש"ף-2019 (פ/393/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - שלילת הזכות לשכר ביום הבחירות ממי שאינו מצביע), התש"ף-2019 (פ/392/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - סבסוד מלא של נסיעות בתחבורה ציבורית לניצולי שואה ולאסירי ציון), התש"ף-2019 (פ/391/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק חופש המידע (תיקון - מידע על נגישות), התש"ף-2019 (פ/390/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - סבסוד מלא של נסיעות בתחבורה ציבורית לניצולי שואה ולאסירי ציון), התש"ף-2019 (פ/389/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הגבלת עיקול מיטלטליו של קשיש), התש"ף-2019 (פ/388/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הקלות במס על רכישת מכשיר ניידות מסוג קלנועית (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 (פ/387/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק-יסוד: מגילת העצמאות (פ/386/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שירותי רפואה מונעת ושירותי בריאות לתלמיד), התש"ף-2019 (פ/385/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מועד הוצאת חשבונית מס), התש"ף-2019 (פ/384/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - חובת מסירת הודעה בדבר כניסה, יציאה ושחרור של נידון ממעון נעול), התש"ף-2019 (פ/383/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - סיוע לחסרי דירה), התש"ף-2019 (פ/382/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון - הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני), התש"ף-2019 (פ/381/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי תשלומים לעצמאים), התש"ף-2019 (פ/380/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון - מימון ניהול ההליך המשפטי), התש"ף-2019 (פ/379/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הצמדת קצבאות הביטוח הלאומי לשכר הממוצע במשק), התש"ף-2019 (פ/378/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון - בני זוג מאותו המין), התש"ף-2019 (פ/377/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק לצמצום רגולציה ושעורי אגרות לעסקים קטנים, התש"ף-2019 (פ/376/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון - בני זוג מאותו המין), התש"ף-2019 (פ/375/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק-יסוד: חופש הביטוי וההתאגדות (פ/374/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עבודה בחינוך וסיוע להוראה או בטיפול בילדים כעבודה מועדפת), התש"ף-2019 (פ/373/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השלמת סכום קצבת אזרח ותיק לנכה), התש"ף-2019 (פ/372/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור