י' בתשרי תשפ"א
28 בספטמבר 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס הקיץ
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - תשלום לבן זוגו של שכול שנפטר), התש"ף-2020 (פ/752/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/05/2020
23 הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון - תשלום קצבת ילדים להורי אומנה)(הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/716/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה), התש"ף-2020 (פ/637/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאסר מינימום למי שהפקיר אדם שנפגע בתאונה), התש"ף-2020 (פ/636/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות), התש"ף-2020 (פ/618/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק החלת הריבונות הישראלית על בקעת הירדן, התש"ף-2020 (פ/613/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון - רישום חסר דת), התש"ף-2020 (פ/601/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הקמת ועדה מיוחדת לקידום והסדרת התכנון ביישובים הדרוזים) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/600/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק הקמת יישוב עירוני חדש לאוכלוסייה הדרוזית, התש"ף-2020 (פ/598/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון המדרכה לפני מעבר חציה), התש"ף-2020 (פ/595/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת בדיקת תקינות כריות האוויר ברכב בעת מתן רישיון רכב, חידושו או העברתו), התש"ף-2020 (פ/594/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת מערכות לגילוי וכיבוי אש באוטובוסים), התש"ף-2020 (פ/593/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חיבור לחשמל) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/591/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הצגת משך הזמן שנותר לאותות ברמזורים), התש"ף-2020 (פ/559/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התש"ף-2020 (פ/548/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק נישואין וגירושין, התש"ף-2020 (פ/535/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים למעסיק קולט עלייה), התש"ף-2020 (פ/359/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/04/2020
23 הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון - שינוי מועד יום ציון פועלם של אסירי ציון וקביעת פעולות לציונו), התש"ף-2020 (פ/343/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/04/2020
23 הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון - מס רכישה מופחת לעולה חדש), התש"ף-2020 (פ/312/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/04/2020
23 הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - הקצאת תקציבים ליישובים הדרוזים והצ'רקסים) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/305/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/04/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס לעולים חדשים), התש"ף-2020 (פ/302/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/04/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב מקומי וראש ישיבה), התש"ף-2020 (פ/214/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם23/04/2020
23 הצעת חוק ציון יום לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית (תיקון - עיגון מעמדה של העדה הדרוזית כשוות זכויות במדינת ישראל), התש"ף-2020 (פ/167/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם20/04/2020
23 הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי), התש"ף-2020 (פ/104/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם20/04/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התש"ף-2020 (פ/97/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם20/04/2020
23 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116) (תיקון - ביטול החוק), התש"ף-2020 (פ/92/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם20/04/2020
23 הצעת חוק הסדרת שוק הכשרות בישראל, התש"ף-2020 (פ/58/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם20/04/2020
23 הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (ביטול סמכות שר הפנים לעניין חוקי עזר בדבר פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התש"ף-2020 (פ/37/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם20/04/2020
23 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הפסקת כהונה של ראש ממשלה בממשלת מעבר שהוגש נגדו כתב אישום) (פ/4/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם20/04/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2020, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור