י"ג בתשרי תשפ"א
1 באוקטובר 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס הקיץ
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - חוברת זכויות), התש"ף-2020 (פ/1950/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הכרה בניכוי הפקדות לביטוח סיעודי), התש"ף-2020 (פ/1949/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה מארנונה לעסק חדש בשנת פעילותו הראשונה), התש"ף-2020 (פ/1945/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (עידוד צמיחה לעסקים עצמאיים קטנים ובינוניים), התש"ף-2020 (פ/1944/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - השקעה של גוף מוסדי בתעשייה עתירת ידע בישראל), התש"ף-2020 (פ/1941/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - הקלה בתנאי סף למפעל קטן) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1940/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי לידה מוגדלים לעצמאית), התש"ף-2020 (פ/1926/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק התאמת לוח חופשות הלימודים לשעות העבודה והמנוחה במשק (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/1925/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מענק הסתגלות לעצמאית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1919/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית), התש"ף-2020 (פ/1918/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - מסגרת שיקומית מזנות), התש"ף-2020 (פ/1917/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי מחלה לעובד עצמאי), התש"ף-2020 (פ/1916/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - תקופת לידה והורות לעובד עצמאי), התש"ף-2020 (פ/1913/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות החזקת רכב), התש"ף-2020 (פ/1910/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התש"ף-2020 (פ/1909/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למגורים), התש"ף-2020 (פ/1908/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון - תחולה על מטפל במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי), התש"ף-2020 (פ/1905/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון - ייצוג הולם בחברות קבורה), התש"ף-2020 (פ/1902/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון - הטרדת קטין), התש"ף-2020 (פ/1901/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון - הרחבת חובות מעסיק גדול), התש"ף-2020 (פ/1900/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בגין משיכה הונית מקופת גמל), התש"ף-2020 (פ/1898/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הפקדות לקרן השתלמות לעצמאי), התש"ף-2020 (פ/1897/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה בעבירות החזקת נשק שלא כדין), התש"ף-2020 (פ/1894/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי תשלומים לעצמאים), התש"ף-2020 (פ/1889/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור ממס למלכ"רים) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1887/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למבנה ברחוב שמתבצעות בו עבודות פיתוח או תשתית), התש"ף-2020 (פ/1886/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס לגמלאים על תשלומי פנסיה), התש"ף-2020 (פ/1885/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק הקמת קרן לדמי מחלה לעובדים עצמאים שחלו בנגיף הקורונה או שחלה עליהם חובת בידוד, התש"ף-2020 (פ/1865/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם10/08/2020
23 הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון - תשלום פיצויים ומקדמות בעד נזק בגין נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (פ/1860/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם10/08/2020
23 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הטבות לחיילים בודדים), התש"ף-2020 (פ/1859/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם10/08/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2020, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור