י"ז בחשון תש"פ
15 בנובמבר 2019
הכנסת ה-22, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
22 הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - כשרות בלבד ובית אוכל הפתוח בשבת), התש"ף-2019 (פ/191/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון - ביטול שעון חורף), התש"ף-2019 (פ/190/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון - הגדלת מענק שנתי), התש"ף-2019 (פ/189/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון - יום משאל עם - יום שבתון), התש"ף-2019 (פ/188/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - ביטול אגרות רישום לנישואין), התש"ף-2019 (פ/187/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק תרומת ביציות (תיקון - תרומת ביציות בין בנות זוג), התש"ף-2019 (פ/186/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק המאבק בשחיתות הציבורית (הרשעה בעבירה שיש עמה קלון) (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 (פ/185/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - בחירת רבני עיר), התש"ף-2019 (פ/184/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב מקומי), התש"ף-2019 (פ/183/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון - אי חובת ציון שם הורה בתעודת זהות), התש"ף-2019 (פ/182/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק העונשין (תיקון - אחראי על קטין או חסר ישע לעניין חובת הדיווח), התש"ף-2019 (פ/181/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור משלוחים חיים לשחיטה), התש"ף-2019 (פ/180/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - ביטול הצורך בהיתר להעסקת עובד זר מומחה לתקופה קצרה), התש"ף-2019 (פ/179/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון - הטבות לניצולים שעלו לאחר שנת 1953), התש"ף-2019 (פ/178/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תוספת קצבה לנכים מונשמים), התש"ף-2019 (פ/177/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - הגדרת אלמן ושכול), התש"ף-2019 (פ/176/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור משלוחים חיים לשחיטה), התש"ף-2019 (פ/175/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור משלוחים חיים לשחיטה), התש"ף-2019 (פ/174/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון - איסור המתת כלבים בריאים), התש"ף-2019 (פ/173/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור משלוחים חיים לשחיטה), התש"ף-2019 (פ/172/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק המוזיאונים (תיקון - מוזיאונים להנצחה והנחלה של זכר השואה והגבורה), התש"ף-2019 (פ/171/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בילדים, התש"ף-2019 (פ/170/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור משלוחים חיים לשחיטה), התש"ף-2019 (פ/169/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק איסור רוכלות רוחנית במוסדות חינוך ובקרבתם, התש"ף-2019 (פ/168/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חדרי הנקה בבניינים ציבוריים), התש"ף-2019 (פ/167/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק יום לציון רצח העם הארמני, התש"ף-2019 (פ/166/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק יום לציון רצח העם הארמני, התש"ף-2019 (פ/165/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון - בוררות חובה בשירותים חיוניים), התש"ף-2019 (פ/164/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק איסור הפליה מחמת משקל (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 (פ/163/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון - ייעול האכיפה), התש"ף-2019 (פ/162/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור