ט"ו בסיוון תש"ף
7 ביוני 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הוראות לעניין עקרת בית), התש"ף-2020 (פ/905/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לדמי לידה לחיילות בשירות קבע), התש"ף-2020 (פ/904/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק השחתת מודעות על רקע מגדר, התש"ף-2020 (פ/903/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - הצבעת אנשי צוות אוויר), התש"ף-2020 (פ/902/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק תרומת ביציות (תיקון - מימון הקפאת ביציות למטרת שמירת פוריות של התורמת), התש"ף-2020 (פ/901/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לדמי אבטלה מגיל 19), התש"ף-2020 (פ/900/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שכר הוגן לחיילי מילואים שעובדים במשרה חלקית), התש"ף-2020 (פ/899/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון - הגדרת הורים מיועדים וביצוע הסכם מחוץ לישראל), התש"ף-2020 (פ/898/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השלמת סכום קצבת אזרח ותיק לנכה), התש"ף-2020 (פ/897/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תוספת לקצבה של מי שמעסיק עובד בענף הסיעוד), התש"ף-2020 (פ/896/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - עצמאות נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה), התש"ף-2020 (פ/895/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - קיצור שבוע העבודה), התש"ף-2020 (פ/894/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת שאירים למי שמנהל משק בית משותף), התש"ף-2020 (פ/893/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת אזרח ותיק ראויה), התש"ף-2020 (פ/892/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - חישוב עליית מחירי הארנונה), התש"ף-2020 (פ/891/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון - כשירות) (פ/890/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון - זכאות להטבות נלוות), התש"ף-2020 (פ/889/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק בנק הזרע (הזרעות והפריות חוץ בבני זוג פרודים), התש"ף-2020 (פ/888/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון - הגדלת סכום הפיצוי שאינו תלוי בנזק ושינוי נטל ההוכחה), התש"ף-2020 (פ/887/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - פטור מתשלום עבור שמירת מקום ישיבה בתחבורה ציבורית), התש"ף-2020 (פ/886/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - מניעת אלימות כלכלית), התש"ף-2020 (פ/885/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הגדרות זכאות), התש"ף-2020 (פ/884/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הכללת חוב עונשי בהפטר (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/883/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח שאירים לאלמן), התש"ף-2020 (פ/882/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - ביטול מסלול הטבות המס), התש"ף-2020 (פ/881/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק תגמול נושאי משרה בחברות ציבוריות, התש"ף-2020 (פ/880/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (תיקון - קביעת תאגיד שאינו מדווח או שותפות כחברת שכבה), התש"ף-2020 (פ/879/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הודעה מוקדמת לפני סגירת עסק באזורים מוכי אבטלה, התש"ף-2020 (פ/878/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה לצעירים), התש"ף-2020 (פ/877/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (משיכה מקרן השתלמות לאחר לידה או אימוץ), התש"ף-2020 (פ/876/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור