י"ז בחשון תש"פ
15 בנובמבר 2019
הכנסת ה-22, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
22 הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון - הטרדת קטין), התש"ף-2019 (פ/371/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק שימור השליטה הישראלית בתאגידים מרכזיים במשק, התש"ף-2019 (פ/370/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי מחלה לעובד עצמאי), התש"ף-2019 (פ/369/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון - הארכת תקופת ההתיישנות בתביעה של חושף שחיתות נגד מעסיקו), התש"ף-2019 (פ/368/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - נגישות להורה ולתלמיד במוסד חינוך), התש"ף-2019 (פ/367/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הפרשנות (תיקון - הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התש"ף-2019 (פ/366/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הדרכה בתנועת נוער וארגון נוער כעבודה מועדפת), התש"ף-2019 (פ/365/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שינוי תקופת אכשרה לקבלת דמי לידה לסטודנטיות), התש"ף-2019 (פ/364/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התש"ף-2019 (פ/363/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הביטוח לאומי (תיקון - ביטוח זכויות עצמאי שעיקר הכנסתו מעסק שמצוי בפשיטת רגל או בפירוק), התש"ף-2019 (פ/362/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - תקציב הכנסת) (הוראת שעה), התש"ף-2019 (פ/361/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הביטוח לאומי (תיקון - ביטוח זכויות עצמאי שעיקר הכנסתו מעסק שמצוי בפשיטת רגל או בפירוק), התש"ף-2019 (פ/360/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - חייבים מוגנים), התש"ף-2019 (פ/359/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק התרת נישואין אזרחיים (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 (פ/358/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק התרת נישואין אזרחיים (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 (פ/357/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (בחינה ועדכון של תכניות), התש"ף-2019 (פ/356/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון - מוות במרשם רופא), התש"ף-2019 (פ/355/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בילדים, התש"ף-2019 (פ/354/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בילדים, התש"ף-2019 (פ/353/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שירותי בריאות לתלמיד), התש"ף-2019 (פ/352/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הכנסת (תיקון - שמירת מעמדה של הכנסת כמפקחת על עבודת הממשלה והבטחת מסירת מידע לכנסת על ידי הממשלה), התש"ף-2019 (פ/351/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - צמצום הפערים בין הפריפריה למרכז), התש"ף-2019 (פ/350/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - ביטול תשלומי השתתפות), התש"ף-2019 (פ/349/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק ציון שם ההורה בטופס, התש"ף-2019 (פ/348/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור מכירת פרוות), התש"ף-2019 (פ/347/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - סייג לחריג לאיסור פיטורים), התש"ף-2019 (פ/346/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הרחבת הגדרת קרוב משפחה לעניין ההסכם בדבר גמלת ניידות), התש"ף-2019 (פ/345/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שקיפות פיננסית), התש"ף-2019 (פ/344/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - איסור דרישת בחינות כניסה וציון פסיכומטרי), התש"ף-2019 (פ/343/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
22 הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - ביטול האיסור על מכירת אלכוהול בשעות הלילה), התש"ף-2019 (פ/342/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/11/2019
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור