ט"ו בסיוון תש"ף
7 ביוני 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - ייעוד קרקע למבנים לאוכלוסייה הקשישה), התש"ף-2020 (פ/1084/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - חינוך ממלכתי חרדי), התש"ף-2020 (פ/1083/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק שכר מינימום (תיקון - שכר מינימום לעובד שטרם מלאו לו 18 שנים), התש"ף-2020 (פ/1082/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק שכר מינימום (תיקון - שכר מינימום לעובד שטרם מלאו לו 18 שנים), התש"ף-2020 (פ/1081/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון - הזכות לפיצויי התפטרות), התש"ף-2020 (פ/1080/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - הזכות למינוי מתורגמן רפואי), התש"ף-2020 (פ/1079/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת דמי חניה בחניוני בתי חולים), התש"ף-2020 (פ/1078/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - דיווח על ניצול קשיש או חסר ישע), התש"ף-2020 (פ/1077/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - אופן חישוב הכנסה מדמי אבטלה)(הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1076/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הבטחת פיצויים לתושבי מתחם פארק חורשות (אבו-כביר), התש"ף-2020 (פ/1075/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - אופן חישוב הכנסה מדמי אבטלה לעניין זכאות לקצבת נכות ולקצבת אזרח ותיק) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1074/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - קביעת הוראות לעניין הכנסת חפצים ודברי מאכל למוסד רפואי), התש"ף-2020 (פ/1073/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון - מצב חירום בשל מגיפה עולמית), התש"ף-2020 (פ/1072/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק העונשין (תיקון - גזענות נגד קבוצה דתית), התש"ף-2020 (פ/1071/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון - בני זוג מאותו המין), התש"ף-2020 (פ/1070/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון - בני זוג מאותו המין), התש"ף-2020 (פ/1069/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק משבר נגיף הקורונה החדש (הגנה על שוק הדיור) (תיקוני חקיקה) התש״ף-2020 (פ/1068/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התש"ף-2020 (פ/1067/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס על ספרי לימוד), התש"ף-2020 (פ/1066/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק תשלום פיצויים בשל נזקי אסון טבע, התש"ף-2020 (פ/1065/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התש"ף-2020 (פ/1064/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלה על השקעות בחברה שערכה הסדר חוב), התש"ף-2020 (פ/1063/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הכנסת (תיקון - כינוס הכנסת בתקופת הפגרה), התש"ף-2019 (פ/1062/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק להגבלת שכר טרחת כונסי נכסים (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/1061/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק לביטול ההתיישנות בעבירות מין במשפחה (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/1060/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק למניעת חרם חברתי בבתי ספר, התש"ף-2020 (פ/1059/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - התחייבות לקבלת טיפול), התש"ף-2020 (פ/1058/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון - פיצויים בישוב עורפי), התש"ף-2020 (פ/1057/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק העונשין (תיקון - הוספת עילות לעבירות הסתה ופשע שנאה), התש"ף-2020 (פ/1056/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון - רשימת כונסי נכסים), התש"ף-2020 (פ/1055/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור