י"ד בכסלו תש"ף
12 בדצמבר 2019
הכנסת ה-22, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
22 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי תשלומים לעצמאים), התש"ף-2019 (פ/1128/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי סכומים שהוצאו לצורך טיפול בילד), התש"ף-2019 (פ/1119/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - החרגת כספי פנסיה ממדינת חוץ בחישוב הכנסה), התש"ף-2019 (פ/1118/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי פגיעה לעצמאי), התש"ף-2019 (פ/1117/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - רפואת שיניים לאנשים שמלאו להם 60 שנים), התש"ף-2019 (פ/1114/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק מלאה), התש"ף-2019 (פ/1111/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק להסדרה ועידוד של מקצוע ההוראה, התש"ף-2019 (פ/1106/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק למתן פטור מבחינות לרופאים ולעוסקים במקצועות הבריאות ממדינות מסוימות בחוץ לארץ בעלי ניסיון של חמש שנים (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 (פ/1101/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק המועצה הלאומית לחינוך, התש"ף-2019 (פ/1099/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מדיניות חיסונים לאומית ותמריצים להתחסנות), התש"ף-2019 (פ/1096/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הוספת ענפי ההסעדה והאבטחה ביישובי הגליל והנגב לרשימת העבודות המועדפות), התש"ף-2019 (פ/1092/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון - מניעת הגבלת חשבון בעת שירות מילואים), התש"ף-2019 (פ/1090/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הפקדות לקרן השתלמות לעצמאי), התש"ף-2019 (פ/1080/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - ביטול הפיקדון והגדלת המענק), התש"ף-2019 (פ/1076/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)(תיקון - תשלום לבן זוגו של שכול שנפטר), התש"ף-2019 (פ/1052/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - התקשרות להענקת זכויות במקרקעין ביישוב מיעוטים עם מי שנבצר ממנו להשלים את שירותו הצבאי), התש"ף-2019 (פ/1050/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים), התש"ף-2019 (פ/1045/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק הדרוזים והצ'רקסים (הבטחת שוויון זכויות), התש"ף-2019 (פ/1044/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות), התש"ף-2019 (פ/1039/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק הבחירות לכנסת (הצבעת אנשי צוות אוויר), התש"ף-2019 (פ/1031/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק מידע גנטי (תיקון - איסור שימוש בתוצאות בדיקה גנטית לקביעת השתייכות לעדה דתית), התש"ף-2019 (פ/1024/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק השחתת מודעות על רקע מגדר, התש"ף-2019 (פ/1023/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדלת השלמת ההכנסה), התש"ף-2019 (פ/1017/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם (תיקון - שינוי מועד יום ציון פועלם של אסירי ציון וקביעת פעולות לציונו), התש"ף-2019 (פ/1013/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים למעסיק קולט עלייה), התש"ף-2019 (פ/1010/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - חובת תשלום מס למי שאינו משרת שירות צבאי או שירות אזרחי), התש"ף-2019 (פ/1004/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תוספת קצבה לנכים מונשמים), התש"ף-2019 (פ/1003/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - חוברת זכויות), התש"ף-2019 (פ/995/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (הרחבת הזכאות להיתר מוגבל), התש"ף-2019 (פ/977/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (שלילת זכויות יתר מאסיר ביטחוני המשתייך לארגון טרור), התש"ף-2019 (פ/973/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם02/12/2019
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור