ט' בטבת תשע"ט    17 בדצמבר 2018    הכנסת ה-20, מושב חמישי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 חוק העונשין (תיקון מס' 135), התשע"ט-2018 (פ/4477/20) (כ/811) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית10/12/2018
20 חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 36), התשע"ט–2018 (פ/4266/20) (כ/812) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית10/12/2018
20 הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 4), התשע"ט-2018 (מ/1248) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית10/12/2018
20 חוק העונשין (תיקון מס' 136), התשע"ט-2018 (מ/1262) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית10/12/2018
20 חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ט-2018 (מ/1277) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית10/12/2018
20 חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 - הוראת שעה), התשע"ט-2018 (פ/4959/20) (כ/809) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית27/11/2018
20 חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 62), התשע"ט-2018 (פ/4052/20) (כ/809) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/11/2018
20 חוק הבוררות (תיקון מס' 4), התשע"ט-2018 (מ/1219) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/11/2018
20 חוק בנק ישראל (תיקון מס' 7), התשע"ט-2018 (מ/1112) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/11/2018
20 חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (תיקון מס' 3), התשע"ט-2018 (מ/1159) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/11/2018
20 חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17), התשע"ט-2018 (פ/4135/20) (כ/803) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית19/11/2018
20 חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5) (תיקון), התשע"ט-2018 (מ/1260) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית07/11/2018
20 חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 63), התשע"ט-2018 (פ/4512/20) (כ/808) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/11/2018
20 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 38), התשע"ט-2018 (פ/4874/20) (כ/801) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית05/11/2018
20 חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תיקון מס' 15), התשע"ט-2018 (פ/4394/20) (כ/794) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית05/11/2018
20 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54 והוראת שעה), התשע"ט-2018 (מ/1229) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית05/11/2018
20 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 125), התשע"ט-2018 (מ/826) [הוחל דין רציפות] ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית05/11/2018
20 חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 22 - הוראת שעה), התשע"ט-2018 (מ/1224) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית29/10/2018
20 חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 33), התשע"ט-2018 (פ/5180/20) (כ/800) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית23/10/2018
20 חוק עידוד תרומות מזון, התשע"ט-2018 (פ/799/20) (כ/795) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית22/10/2018
20 חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018 (מ/1250) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית22/10/2018
20 חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ט-2018 (מ/1241) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית15/10/2018
20 חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) (כ/768) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית18/07/2018
20 חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8) (תיקון), התשע"ח-2018 (מ/1237) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית18/07/2018
20 חוק תיירות מרפא, התשע"ח-2018 (מ/1126) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית17/07/2018
20 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 51 והוראת שעה), התשע"ח-2018 (פ/5476/20) (כ/804) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית17/07/2018
20 חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4 - הוראת שעה), התשע"ח-2018 (מ/1243) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית17/07/2018
20 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 249), התשע"ח-2018 (פ/5431/20) (כ/790) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית17/07/2018
20 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 248), התשע"ח-2018 (פ/5379/20) (כ/793) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית17/07/2018
20 חוק שירות אזרחי (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 (פ/5220/20) (כ/787) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית17/07/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת