י"ז בתמוז תש"ף
9 ביולי 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס הקיץ
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק תכנית חירום כלכלית לאומית בעקבות משבר הקורונה (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1445/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/28/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום01/07/2020
23 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - ייצוג הולם לנשים בכנסת), התש"ף-2020 (פ/1430/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם29/06/2020
23 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - דיון בהשתתפות ראש הממשלה החלופי) (פ/1416/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם29/06/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאיים), התש"ף-2020 (פ/683/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום24/06/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תוספת קצבה לנכים מונשמים), התש"ף-2020 (פ/116/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום24/06/2020
23 הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - חינוך ממלכתי חרדי), התש"ף-2020 (פ/1083/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - אופן חישוב הכנסה מדמי אבטלה)(הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1076/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - אופן חישוב הכנסה מדמי אבטלה לעניין זכאות לקצבת נכות ולקצבת אזרח ותיק) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1074/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון - תשלום פיצויים ומקדמות לנפגעי התפרצות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (פ/1026/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - התקנת לחצן מצוקה לקשיש ואיחוד מוקדי חירום), התש"ף-2020 (פ/831/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/05/2020
23 הצעת חוק החלת הריבונות הישראלית על בקעת הירדן, התש"ף-2020 (פ/613/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, התש"ף-2020 (פ/548/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק פיצוי עסקים קטנים בשל אירועי איבה מתמשכים או מצב חירום כלכלי, התש"ף-2020 (פ/308/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/04/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב מקומי וראש ישיבה), התש"ף-2020 (פ/214/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם23/04/2020
23 הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי), התש"ף-2020 (פ/104/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם20/04/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התש"ף-2020 (פ/97/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם20/04/2020
23 הצעת חוק הסדרת שוק הכשרות בישראל, התש"ף-2020 (פ/58/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם20/04/2020
23 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הפסקת כהונה של ראש ממשלה בממשלת מעבר שהוגש נגדו כתב אישום) (פ/4/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם20/04/2020
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור