י"א בסיוון תש"ף
3 ביוני 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - חינוך ממלכתי חרדי), התש"ף-2020 (פ/1083/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - אופן חישוב הכנסה מדמי אבטלה)(הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1076/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - אופן חישוב הכנסה מדמי אבטלה לעניין זכאות לקצבת נכות ולקצבת אזרח ותיק) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1074/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הדרוזים והצ'רקסים (הבטחת שוויון זכויות), התש"ף-2020 (פ/1045/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון - תשלום פיצויים ומקדמות לנפגעי התפרצות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (פ/1026/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - העדפת מי שסיים שירות סדיר), התש"ף-2020 (פ/1022/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - מגבלת רישיון נהיגה), התש"ף-2020 (פ/983/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה), התש"ף-2020 (פ/944/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק התניית יום שבתון בהצבעה בבחירות (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/917/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק העונשין (תיקון - פיצויים לזכאי במשפט חוזר ובערעור בבית המשפט העליון), התש"ף-2020 (פ/913/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק השחתת מודעות על רקע מגדר, התש"ף-2020 (פ/903/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - הצבעת אנשי צוות אוויר), התש"ף-2020 (פ/902/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון - כשירות) (פ/890/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - התקנת לחצן מצוקה לקשיש ואיחוד מוקדי חירום), התש"ף-2020 (פ/831/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/05/2020
23 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - התקשרות להענקת זכויות במקרקעין ביישוב מיעוטים עם מי שנבצר ממנו להשלים את שירותו הצבאי), התש"ף-2020 (פ/756/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/05/2020
23 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - תשלום לבן זוגו של שכול שנפטר), התש"ף-2020 (פ/752/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/05/2020
23 הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון - תשלום קצבת ילדים להורי אומנה)(הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/716/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאיים), התש"ף-2020 (פ/683/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה), התש"ף-2020 (פ/637/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאסר מינימום למי שהפקיר אדם שנפגע בתאונה), התש"ף-2020 (פ/636/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות), התש"ף-2020 (פ/618/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק החלת הריבונות הישראלית על בקעת הירדן, התש"ף-2020 (פ/613/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון - רישום חסר דת), התש"ף-2020 (פ/601/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הקמת ועדה מיוחדת לקידום והסדרת התכנון ביישובים הדרוזים) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/600/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק הקמת יישוב עירוני חדש לאוכלוסייה הדרוזית, התש"ף-2020 (פ/598/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון המדרכה לפני מעבר חציה), התש"ף-2020 (פ/595/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת בדיקת תקינות כריות האוויר ברכב בעת מתן רישיון רכב, חידושו או העברתו), התש"ף-2020 (פ/594/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת מערכות לגילוי וכיבוי אש באוטובוסים), התש"ף-2020 (פ/593/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חיבור לחשמל) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/591/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הצגת משך הזמן שנותר לאותות ברמזורים), התש"ף-2020 (פ/559/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/05/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור