א' באדר תש"ף
26 בפברואר 2020
הכנסת ה-22, מושב ראשון, פגרת בחירות
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
22 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חיבור לחשמל) (הוראת שעה), התש"ף-2019 (פ/1409/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הקמת ועדה מיוחדת לקידום והסדרת התכנון ביישובים הדרוזיים) (הוראת שעה), התש"ף-2019 (פ/1408/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הקמת יישוב עירוני חדש לאוכלוסייה הדרוזית, התש"ף-2019 (פ/1406/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאסר מינימום למי שהפקיר אדם שנפגע בתאונה), התש"ף-2019 (פ/1404/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - שלילת סמכותו של בית המשפט העליון מלהתערב בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לעניין אישור או פסילת מועמד או רשימה מלהשתתף בבחירות) (פ/1395/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116) (תיקון - ביטול החוק), התש"ף-2019 (פ/1386/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים (תיקון - מועדי תשלום שיחולו על מזמינים שונים והחלה על מוסדות בריאות), התש"ף-2019 (פ/1355/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רישיון נהיגה לאופניים עם מנוע עזר), התש"ף-2019 (פ/1346/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - הארכת תוקף רישיון), התש"ף-2019 (פ/1333/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - ניכוי שכר דירה לעולים חדשים לצורך מבחן הכנסות), התש"ף-2019 (פ/1329/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק העבירות המינהליות (תיקון - מועד להחלטה מנומקת), התש"ף-2019 (פ/1324/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון - מס רכישה מופחת לעולה חדש), התש"ף-2019 (פ/1318/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - התניית יום שבתון באישור הצבעה), התש"ף-2019 (פ/1316/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק עידוד שירות צבאי, אזרחי או לאומי, התש"ף-2019 (פ/1313/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הכרה ברישיונות מקצועיים על בסיס הנחיות האיחוד האירופי (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 (פ/1310/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון - הכרה בפודיאטרים-פודולוגים וסמכויות לפודיאטרים ופודיאטרים מנתחים), התש"ף-2019 (פ/1304/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התש"ף-2019 (פ/1303/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל) (פ/1301/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - הצהרת אמונים) (פ/1298/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת אזרח ותיק ראויה), התש"ף-2019 (פ/1296/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון - רישום כזרע ישראל), התש"ף-2019 (פ/1283/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - שילוב עסקים קטנים ובינוניים), התש"ף-2019 (פ/1275/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון - הפסקת מימון מוסדות להשכלה גבוהה), התש"ף-2019 (פ/1274/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין (פיצויים לדוגמה בשל מעשה טרור או פגיעת איבה), התש"ף-2019 (פ/1273/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת העונש לנבחרי ציבור בעבירות ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים), התש"ף-2019 (פ/1272/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק עידוד שירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי, התש"ף-2019 (פ/1271/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק איסור הכחשת השואה (תיקון - איסור הבעת אהדה לשלטון הנאצי או הזדהות עמו ואיסור שימוש בסמלים נאציים), התש"ף-2019 (פ/1270/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק פיצויים לבעלי עסקים נפגעי עבודות תשתית מתמשכות, התש"ף-2019 (פ/1269/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון - זכות לדיור ציבורי ומתן קדימות בשל נכות רפואית בשיעור של 75 אחוזים ומעלה), התש"ף-2019 (פ/1268/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - בחירה של בעל עסק בתחום רשות מקומית שעסקו רשום בה), התש"ף-2019 (פ/1267/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור