ב' בתשרי תשפ"א
20 בספטמבר 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס הקיץ
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון - כשירות) (פ/890/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום09/09/2020
23 הצעת חוק השחתת מודעות על רקע מגדר, התש"ף-2020 (פ/903/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום26/08/2020
23 הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא בישראל על פי דיני המדינה, התש"ף-2020 (פ/89/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום26/08/2020
23 הצעת חוק ליישוב תחת איום מידי (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/60/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום19/08/2020
23 הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון - תשלום פיצויים ומקדמות לנפגעי התפרצות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (פ/1026/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום29/07/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (החזר בתשלום למעונות יום לאמהות), התש"ף-2020 (פ/29/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום22/07/2020
23 הצעת חוק פיצוי עסקים קטנים בשל אירועי איבה מתמשכים או מצב חירום כלכלי, התש"ף-2020 (פ/308/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום15/07/2020
23 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדלת הגמלה), התש"ף-2020 (פ/324/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום08/07/2020
23 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/28/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום01/07/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאיים), התש"ף-2020 (פ/683/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום24/06/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תוספת קצבה לנכים מונשמים), התש"ף-2020 (פ/116/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום24/06/2020
23 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הפסקת כהונה של ראש הממשלה, שר או סגן שר מחמת הגשת כתב אישום) (פ/170/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום17/06/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2020, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור