ב' בתשרי תשפ"א
20 בספטמבר 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס הקיץ
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודות זיכוי לסטודנטים), התש"ף-2020 (פ/2102/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם14/09/2020
23 הצעת חוק המסים (קנס פיגורים) (תיקון - ביטול פיגורים בתקופת משבר הקורונה) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/2099/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם14/09/2020
23 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - דחיית הנחה בארנונה לעולים חדשים), התש"ף-2020 (פ/2098/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם14/09/2020
23 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הארכת תקופת הנחה בארנונה לחיילים עולים), התש"ף-2020 (פ/2097/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם14/09/2020
23 הצעת חוק פיצוי לעסקים קטנים עקב אסון טבע, התש"ף-2020 (פ/2096/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם14/09/2020
23 הצעת חוק לטיפול בכתות פוגעניות, התש"ף-2020 (פ/2089/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם14/09/2020
23 הצעת חוק איסור חקירה בדבר עברו המיני של נפגע עבירה (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/2050/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם07/09/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הקמת מאגר אופניים ממונעים), התש"ף-2020 (פ/2036/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם07/09/2020
23 הצעת חוק הדיינים (תיקון - כשירות למנהל בתי הדין הרבניים), התש"ף-2020 (פ/2018/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם24/08/2020
23 הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - ייצוג הולם לנשים בהרכב האסיפה הבוחרת), התש"ף-2020 (פ/2011/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם24/08/2020
23 הצעת חוק להפסקת פעילות סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי פלסטין במזרח הקרוב (אונר"א), התש"ף-2020 (פ/2004/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם24/08/2020
23 הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון - הקצאת קרקעות בנגב ובגליל לחיילים משוחררים), התש"ף-2020 (פ/2002/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם24/08/2020
23 הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון - ביטול החוק והוראות מעבר), התש"ף-2020 (פ/1999/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם24/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (פרק הזמן המרבי למתן שירות מקדים לפריקת מטען מאוניות), התש"ף-2020 (פ/1998/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם24/08/2020
23 הצעת חוק פיצוי עסקים קטנים בשל אירועי איבה מתמשכים או מצב חירום כלכלי, התש"ף-2020 (פ/1995/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם24/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בגין הוצאות טיפול בילדים), התש"ף-2020 (פ/1992/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם24/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ביטול מס בגין זקיפה סלולרית), התש"ף-2020 (פ/1990/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם24/08/2020
23 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - העברת מס בין עוסקים מורשים), התש"ף-2020 (פ/1988/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם24/08/2020
23 הצעת חוק פיצוי עסקים קטנים בשל אירועי איבה מתמשכים, התש"ף-2020 (פ/1986/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם24/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי תשלומים לביטוח בריאות לעצמאים), התש"ף-2020 (פ/1951/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - חוברת זכויות), התש"ף-2020 (פ/1950/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הכרה בניכוי הפקדות לביטוח סיעודי), התש"ף-2020 (פ/1949/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה מארנונה לעסק חדש בשנת פעילותו הראשונה), התש"ף-2020 (פ/1945/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (עידוד צמיחה לעסקים עצמאיים קטנים ובינוניים), התש"ף-2020 (פ/1944/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - השקעה של גוף מוסדי בתעשייה עתירת ידע בישראל), התש"ף-2020 (פ/1941/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - הקלה בתנאי סף למפעל קטן) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1940/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי לידה מוגדלים לעצמאית), התש"ף-2020 (פ/1926/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק התאמת לוח חופשות הלימודים לשעות העבודה והמנוחה במשק (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/1925/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מענק הסתגלות לעצמאית) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1919/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית), התש"ף-2020 (פ/1918/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/08/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2020, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור