י"ז בתמוז תש"ף
9 ביולי 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס הקיץ
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדלת הגמלה), התש"ף-2020 (פ/324/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום08/07/2020
23 הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד חירום), התש"ף-2020 (פ/1482/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק השירות הצבאי (שוויון הנטל) (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/1472/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק תכנית חירום כלכלית לאומית בעקבות משבר הקורונה (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1445/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/28/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום01/07/2020
23 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - ייצוג הולם לנשים בכנסת), התש"ף-2020 (פ/1430/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם29/06/2020
23 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - דיון בהשתתפות ראש הממשלה החלופי) (פ/1416/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם29/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים), התש"ף-2020 (פ/1393/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם29/06/2020
23 הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון - בוררות חובה בשירות הציבורי), התש"ף-2020 (פ/1362/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם29/06/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאיים), התש"ף-2020 (פ/683/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום24/06/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תוספת קצבה לנכים מונשמים), התש"ף-2020 (פ/116/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום24/06/2020
23 הצעת חוק בחירות לגופים ציבוריים (תיקון - הגבלת כהונת יושב ראש ועד עובדים), התש"ף-2020 (פ/1341/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/06/2020
23 הצעת חוק רשת ביטחון כלכלי לעסקים, בתקופת משבר וירוס הקורונה, התש"ף-2020 (פ/1338/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/06/2020
23 הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - פטור מתשלום עבור קורס חוזר בשל שירות מילואים), התש"ף-2020 (פ/1275/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/06/2020
23 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הפסקת כהונה של ראש הממשלה, שר או סגן שר מחמת הגשת כתב אישום) (פ/170/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום17/06/2020
23 הצעת חוק העמותות (תיקון - דין אגודה שלא נרשמה), התש"ף-2020 (פ/1263/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/06/2020
23 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - בחירות מוקדמות באין ממשלה) (פ/1221/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/06/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מדיניות חיסונים לאומית ותמריצים להתחסנות), התש"ף-2020 (פ/1192/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם08/06/2020
23 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - הגבלת כהונה שלישית של ראש רשות מקומית), התש"ף-2020 (פ/1130/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם08/06/2020
23 הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - הרחבת האסיפה הבוחרת), התש"ף-2020 (פ/1109/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם08/06/2020
23 הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - חינוך ממלכתי חרדי), התש"ף-2020 (פ/1083/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - אופן חישוב הכנסה מדמי אבטלה)(הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1076/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - אופן חישוב הכנסה מדמי אבטלה לעניין זכאות לקצבת נכות ולקצבת אזרח ותיק) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1074/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק הדרוזים והצ'רקסים (הבטחת שוויון זכויות), התש"ף-2020 (פ/1045/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/06/2020
23 הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון - תשלום פיצויים ומקדמות לנפגעי התפרצות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 (פ/1026/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - העדפת מי שסיים שירות סדיר), התש"ף-2020 (פ/1022/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - מגבלת רישיון נהיגה), התש"ף-2020 (פ/983/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה), התש"ף-2020 (פ/944/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק התניית יום שבתון בהצבעה בבחירות (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/917/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק העונשין (תיקון - פיצויים לזכאי במשפט חוזר ובערעור בבית המשפט העליון), התש"ף-2020 (פ/913/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור