י"ג בכסלו תשע"ט    21 בנובמבר 2018    הכנסת ה-20, מושב חמישי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק השמות (תיקון - הגבלת שינוי שמו של עבריין מין), התשע"ח-2018 (פ/4943/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה21/11/2018
20 הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תיקון - מגבלה על שינוי שם), התשע"ה-2015 (פ/201/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה21/11/2018
20 הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7), התשע"ח-2018 (פ/4531/20) (כ/797) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה21/11/2018
20 הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - מיצוי אפשרויות האימוץ אצל קרוב משפחה), התשע"ח-2018 (פ/5516/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת21/11/2018
20 הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11 - הוראת שעה) (עוזר בטיחות), התשע"ט-2018 (פ/4959/20) (כ/809) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית21/11/2018
20 הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – מתן עדיפות לאימוץ בתוך המשפחה), התשע"ו–2015 (פ/2349/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת21/11/2018
20 הצעת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה), התשע"ט-2018 (מ/1258) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה21/11/2018
20 הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 4), התשע"ט-2018 (מ/1219) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה21/11/2018
20 הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון - הארכת הוראת השעה), התשע"ט-2018 (פ/5835/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מדיניות חיסונים לאומית ומתן תמריצים להתחסנות), התשע"ט-2018 (פ/5786/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (חובת חיסון תלמידים במוסד חינוכי), התשע"ט-2018 (פ/5741/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח-2018 (פ/5386/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח-2018 (פ/5376/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח-2018 (פ/5323/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח-2018 (פ/5322/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח-2018 (פ/5320/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון - ביטול רישיון חלוקה), תשע"ח-2018 (פ/5302/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית מצומצמת ביום המנוחה השבועי, התשע"ח-2018 (פ/5291/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק דיור חברתי, התשע"ח-2017 (פ/4850/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (ביטול סעיף 7), התשע"ח-2017 (פ/4640/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק הממשלה (תיקון - ביצוע בדיקת פוליגרף לחברי ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ז-2017 (פ/4396/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק הכרה ברצח העם היזידי, התשע"ז-2017 (פ/4329/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) (תיקון - הרחבת הזכאות), התשע"ז-2016 (פ/3624/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ו-2016 (פ/2934/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה), התשע"ו-2016 (פ/2882/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה (תיקון - חילוט ערובה שנתן קבלן למטרת שיפוי עובדי הקבלן), התשע"ה-2015 (פ/1443/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור מתשלום דמי ביטוח למי שטרם מלאו לו 21 שנים), התשע"ה-2015 (פ/917/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון - תשלום שכר עבודה לעובד שנעדר עקב סגירת מוסד הלימוד של ילדו), התשע"ה-2015 (פ/306/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם21/11/2018
20 הצעת חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת (תיקון מס' 3), התשע"ט-2018 (מ/1159) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית21/11/2018
20 הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 12) (צמצום מספר תאגידי המים והביוב), התשע"ח-2018 (פ/3523/20) (כ/796) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה20/11/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת