י"ב בחשוון תשפ"א
30 באוקטובר 2020
הכנסת ה-23, מושב שני, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק-יסוד: בית המשפט לחוקה (פ/1206/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/06/2020
18 הצעת חוק בית משפט לחוקה, התשס"ט-2009 (פ/607/18) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/04/2009
18 הצעת חוק-יסוד: בית משפט לחוקה (פ/4/18) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם01/04/2009
17 הצעת חוק-יסוד: בית משפט לחוקה (פ/2662/17) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/06/2007
17 הצעת חוק בית משפט לחוקה, התשס"ו-2006 (פ/468/17) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/06/2006
16 הצעת חוק-יסוד: בית משפט לחוקה (פ/678/16) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום09/02/2005
16 הצעת חוק-יסוד: בית משפט לחוקה (פ/994/16) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם23/06/2003
15 הצעת חוק בית המשפט לחוקה, התשס"ב-2002 (פ/3393/15) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/02/2002
15 הצעת חוק בית משפט לחוקה, התשס"ב-2002 (פ/3380/15) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם28/01/2002
15 הצעת חוק-יסוד: בתי המשפט לחוקה (פ/2186/15) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה22/11/2000
15 הצעת חוק-יסוד: בית המשפט לחוקה (פ/1875/15) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה22/11/2000
13 הצעת חוק-יסוד: בית משפט לחוקה (פ/2593/13) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/12/1994
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2020, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור