י"ג בחשוון תשפ"א
31 באוקטובר 2020
הכנסת ה-23, מושב שני, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התש"ף-2020 (פ/1711/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם03/08/2020
23 הצעת חוק האגודות העותמאניות (רישום ופיקוח), התש"ף-2020 (פ/985/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/05/2020
23 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התש"ף-2020 (פ/474/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/05/2020
23 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התש"ף-2020 (פ/473/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/05/2020
22 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התש"ף-2019 (פ/656/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/11/2019
22 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התש"ף-2019 (פ/9/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
22 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התש"ף-2019 (פ/8/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם04/11/2019
21 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התשע"ט-2019 (פ/458/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התשע"ט-2019 (פ/454/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התשע"ט-2019 (פ/452/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התשע"ט-2019 (פ/451/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
20 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התשע"ח-2018 (פ/5425/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם28/05/2018
20 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התשע"ח-2018 (פ/5395/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם21/05/2018
20 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התשע"ז-2017 (פ/4125/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/07/2017
20 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התשע"ו-2016 (פ/3250/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום30/11/2016
20 הצעת חוק האגודות העותמאניות (רישום ופיקוח), התשע"ה-2015 (פ/286/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם04/05/2015
19 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התשע"ד-2014 (פ/2498/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם19/05/2014
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2020, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור