י"ב בחשוון תשפ"א
30 באוקטובר 2020
הכנסת ה-23, מושב שני, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 58), התשע"ט–2019 (פ/3407/20) (כ/743) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית31/12/2018
20 חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון), התשע"ח-2018 (פ/3962/20) (כ/749) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית17/07/2018
20 חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 117), התשע"ח-2018 (מ/1222) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית17/07/2018
20 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 123), התשע"ח-2018 (פ/2857/20) (כ/762) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית11/06/2018
20 חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 (מ/1201) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית07/03/2018
20 חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (פ/2203/20) (כ/654) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית11/12/2017
20 חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון), התשע"ח-2017 (פ/2018/20) (כ/702) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית30/10/2017
20 חוק הצבעה באמצעות תעודה צבאית אישית (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (פ/2413/20) (כ/679) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/03/2017
20 חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2017 (פ/3549/20) (כ/672) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/02/2017
20 חוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע"ז-2016 (פ/1719/20) (כ/633) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית07/11/2016
20 חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון), התשע"ו-2016 (מ/1005) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית11/07/2016
20 חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון מס' 2), התשע"ו–2015 (פ/1674/20) (כ/602) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית23/12/2015
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il





2020, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור