ט"ז בתמוז תש"ף
8 ביולי 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס הקיץ
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון - פעוט עם מוגבלות שטרם מלאו לו שישה חודשים), התש"ף-2020 (פ/1499/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (אלימות שוטרים ושינויים ארגוניים), התש"ף-2020 (פ/1498/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון - איסור על תעמולה גזענית), התש"ף-2020 (פ/1497/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - מינוי חברי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים) (פ/1496/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עורך דין כתקיפת עובד ציבור), התש"ף-2020 (פ/1495/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - תקופת צינון במועמדות חבר כנסת או שר למשרת שופט), התש"ף-2020 (פ/1494/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - ייצוג אסור בעסקה לרכישת דירה מאת קבלן), התש"ף-2020 (פ/1493/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין (חסינות חברי מועצה), התש"ף-2020 (פ/1492/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור שידול קטינים לחזרה בתשובה), התש"ף-2020 (פ/1491/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפת טובין בעלי תו תקן ירוק), התש"ף-2020 (פ/1490/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק למניעת שימוש לרעה בהליך משפטי, התש"ף-2020 (פ/1489/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חובת הקמת מערכת סולארית לייצור חשמל במבנים), התש"ף-2020 (פ/1488/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1487/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הצבת דוכנים המשמשים לצרכי דת), התש"ף-2020 (פ/1486/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - דחיית ביצוע משכנתה על דירת מגורים), התש"ף-2020 (פ/1485/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה), התש"ף-2020 (פ/1484/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון - חקירה תוך 48 שעות), התש"ף-2020 (פ/1483/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד חירום), התש"ף-2020 (פ/1482/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק בית הדין לעבודה (תיקון - סמכות ליישוב סכסוך בהסכמה), התש"ף-2020 (פ/1481/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון - זכויות חשודים), התש"ף-2020 (פ/1480/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - אחוז החסימה), התש"ף-2020 (פ/1479/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק בטיחות בתעסוקה ובריאות תעסוקתית, התש"ף-2020 (פ/1478/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - רשות ערעור למדינה על זיכוי אדם בפלילים) (פ/1477/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפת טובין ממוחזרים), התש"ף-2020 (פ/1476/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון - ביטול החוק), התש"ף-2020 (פ/1475/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - תוקפו של חוק חורג) (פ/1474/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק הפחתת תוספות פיגור שנוספו על קנסות הנגבים בידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הוראת שעה), התש"ף-2020 (פ/1473/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק השירות הצבאי (שוויון הנטל) (תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 (פ/1472/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה), התש"ף-2020 (פ/1471/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
23 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - אמצעי משמעת), התש"ף-2020 (פ/1470/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם06/07/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור