י"ד בכסלו תש"ף
12 בדצמבר 2019
הכנסת ה-22, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
22 הצעת חוק עיקול ותפיסה מידתיים של נכסים המוחזקים בידי צד שלישי (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 (פ/1391/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק איסור פרסום הפליה (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 (פ/1390/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק להסדרת מינויים בשירות החוץ, התש"ף-2019 (פ/1389/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק בית הדין לעבודה (תיקון - ערעור לפני בית המשפט העליון), התש"ף-2019 (פ/1388/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לימודי יסוד במערכת החינוך, התש"ף-2019 (פ/1387/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116) (תיקון - ביטול החוק), התש"ף-2019 (פ/1386/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק איסור שימוש בחקירה של מי שנפגע מינית, בממצאי טיפול נפשי וביומנים אישיים (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 (פ/1385/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לקביעת שעות ההצבעה בקלפיות ולקביעת היקף יום השבתון בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 (פ/1384/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק-יסוד: החקיקה (פ/1383/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון - טיפול נפשי לילדים נפגעי אלימות במשפחה לרבות חשיפה לאלימות במשפחה), התש"ף-2019 (פ/1382/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק פיצויים בעד נזק עקב אסון טבע, התש"ף-2019 (פ/1381/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (תיקון - קביעת תאגיד שאינו מדווח או שותפות כחברת שכבה), התש"ף-2019 (פ/1380/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון - זכות במקרקעין בקבוצת רכישה), התש"ף-2019 (פ/1379/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מינוי ועדות רפואיות), התש"ף-2019 (פ/1378/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (משיכה מקרן השתלמות לרכישת דירה ראשונה), התש"ף-2019 (פ/1377/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - הצהרה על חשבונות בנק בחוץ לארץ), התש"ף-2019 (פ/1376/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הפקדות וזכויות סוציאליות לעצמאים (תיקוני חקיקה), התש"ף-2019 (פ/1375/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוצאות אש"ל לעצמאיים), התש"ף-2019 (פ/1374/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק רמת הגולן (תיקון - ביטול החוק), התש"ף-2019 (פ/1373/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק נציבות תלונות אסירים, התש"ף-2019 (פ/1372/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - אימוץ על ידי הורה יחיד), התש"ף-2019 (פ/1371/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון - ביטול החוק), התש"ף-2019 (פ/1370/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק למניעת אלימות כלכלית בין בני זוג ובני משפחה, התש"ף-2019 (פ/1369/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק למניעת אלימות כלכלית בין בני זוג ובני משפחה, התש"ף-2019 (פ/1368/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (העברת המחלקה לחקירת שוטרים למשרד מבקר המדינה וקביעת תקופת צינון), התש"ף-2019 (פ/1367/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק משק החשמל (תיקון - גביית תשלומים), התש"ף-2019 (פ/1366/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור מכירת פרוות), התש"ף-2019 (פ/1365/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חינוך חינם לפעוטות ולילדים), התש"ף-2019 (פ/1364/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון - זכאות לאימהות יחידניות המקבלות מזונות ילדים), התש"ף-2019 (פ/1363/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - זכות להחלפת חברת ניהול), התש"ף-2019 (פ/1362/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור