י"ד בכסלו תש"ף
12 בדצמבר 2019
הכנסת ה-22, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
3 חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 3), התשי"ט-1959 (כ/372) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/08/1959
3 חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (מ/397) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/08/1959
3 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 16), התשי"ט-1959 (מ/387) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/08/1959
3 חוק מדידת מים (תיקון), התשי"ט-1959 (מ/386) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/08/1959
3 חוק נכי רדיפות הנאצים (הארכת מועד), התשי"ט-1959 ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/08/1959
3 חוק המועצה לייצור ושיווק של ירקות, התשי"ט-1959 (מ/368) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/08/1959
3 חוק הרשויות המקומיות (היטל סעד ונופש), התשי"ט-1959 (מ/370) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/08/1959
3 חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו), התשי"ט-1959 (מ/383) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/08/1959
3 חוק הערבויות לסחר חוץ, התשי"ט-1959 (מ/393) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/08/1959
3 חוק הארנונה לפיצוי נזקי מלחמה (תיקון מס' 2), התשי"ט-1959 ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/08/1959
3 חוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959 (מ/328) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית05/08/1959
3 חוק החכרת מקרקעין (הוראות שעה), התשי"ט-1959 (מ/369) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית05/08/1959
3 חוק רשות חקלאית בפתח-תקוה, התשי"ט-1959 (מ/374) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית05/08/1959
3 חוק לתיקון דיני העונשין (העלמת עבירות), התשי"ט-1959 (מ/354) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית05/08/1959
3 חוק יהב מגן (תיקון), התש"יט-1959 (מ/376) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית04/08/1959
3 חוק לתיקון פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) (תיקון), התשי"ט-1959 (מ/386) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית04/08/1959
3 חוק לתיקון פקודת המטבע, התשי"ט-1959 (מ/371) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית04/08/1959
3 חוק מס הכנסה (תוספת פחת על נכסים עסקיים) (תיקון), התשי"ט-1959 (מ/398) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית04/08/1959
3 חוק זכיון צינורות הנפט, התשי"ט-1959 ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית04/08/1959
3 חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959 (מ/365) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית04/08/1959
3 חוק בול ביטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון), התשי"ט-1959 (מ/376) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית04/08/1959
3 חוק הביטוח הלאומי (תיקון) (מס' 4), התשי"ט-1959 (מ/401) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית03/08/1959
3 חוק המים, התשי"ט-1959 (מ/326) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית03/08/1959
3 חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 2), התשי"ט-1959 (כ/404) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית29/07/1959
3 חוק ההגבלים העסקיים, התשי"ט-1959 (מ/327) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית28/07/1959
3 הצעת חוק נכסי נפקדים (הקדשות דתיים מוסלמים), התשי"ט-1959 (מ/381) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה27/07/1959
3 הצעת חוק הרשויות המקומיות (תוספת למס הכנסה) (הוראות שונות), התשי"ט-1959 (מ/391) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה27/07/1959
3 חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 1), התשי"ט-1959 (כ/403) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית22/07/1959
3 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 1), התשי"ט-1959 (מ/400) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית22/07/1959
3 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 2), התשי"ט-1959 (מ/403) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית22/07/1959
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור