ט"ז בתמוז תש"ף
8 ביולי 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס הקיץ
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
8 חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על-ידי צבא הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ד-1974 (מ/1098) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית25/02/1974
8 חוק העיריות (ארנונה כללית) (הוראת שעה), התשל"ד-1974 (מ/1104) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית20/02/1974
8 חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (שונות), התשל"ד-1974 (מ/1100) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית19/02/1974
8 חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (פיקוח על מצרכים ושירותים -הוראות נוספות), התשל"ד-1974 (מ/1101) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית19/02/1974
8 חוק לקיום תקפן של תקנות-שעת-חירום (ייצור חשמל, הולכתו וצריכתו), התשל"ד-1974 (מ/1101) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית19/02/1974
8 חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 7), התשל"ד-1974 (מ/1105) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית19/02/1974
8 חוק מילווה פיתוח (תיקון מס' 12), התשל"ד-1974 (מ/1099) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית18/02/1974
7 חוק החיילים המשוחררים (הוראת שעה), התשל"ד-1973 (מ/1095) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית25/12/1973
7 חוק סמכויות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעה) (תיקון), התשל"ד-1973 (מ/1050) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית25/12/1973
7 חוק חגורות בטיחות ברכב (תיקון), התשל"ד-1973 (מ/1093) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית10/12/1973
7 חוק הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות (הוראות שעה) (מס' 2), התשל"ד-1973 (כ/1092) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית04/12/1973
7 חוק רשות השידור (תיקון מס' 4), התשל"ד-1973 (כ/1055) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/11/1973
7 חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון), התשל"ד-1973 (מ/1066) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית21/11/1973
7 חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 9), התשל"ד-1973 (מ/1090) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית14/11/1973
7 חוק איגרות מדינת ישראל (מילווה הפיתוח והשיקום), התשל"ד-1973 (מ/1090) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית14/11/1973
7 חוק הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשל"ד-1973 (כ/1087) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית25/10/1973
7 הצעת חוק הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשל"ד-1973 פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה24/10/1973
7 חוק התקציב (מס' 2) לשנת הכספים 1973, התשל"ד-1973 (מ/57) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית16/10/1973
7 חוק מילווה מלחמה, התשל"ד-1973 (מ/1086) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית16/10/1973
7 חוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (מ/867) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית28/07/1973
7 חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 (מ/996) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית28/07/1973
7 חוק הגנת השכר (תיקון מס' 10), התשל"ג-1973 (פ/315/7) (כ/1080) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/07/1973
7 חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 8), התשל"ג-1973 (מ/1082) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/07/1973
7 חוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), התשל"ג-1973 (מ/828) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/07/1973
7 חוק לביטול פקודת הפיקוח על הבדואים, התשל"ג-1973 (כ/1076) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/07/1973
7 חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 2), התשל"ג-1973 (כ/1080) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/07/1973
7 חוק חגורות בטיחות ברכב, התשל"ג-1973 (כ/1076) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/07/1973
7 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 5), התשל"ג-1973 (מ/1028) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/07/1973
7 חוק לתיקון פקודת ההקדשות לצורכי צדקה (מס' 2), התשל"ג-1973 (מ/992) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/07/1973
7 חוק זכות מטפחים, התשל"ג-1973 (מ/925) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/07/1973
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור