ט"ז בניסן תשע"ט    21 באפריל 2019    הכנסת ה-20, מושב חמישי, פגרת בחירות אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
18 חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון), התשע"א-2010 (פ/2215/17) (כ/238) [הוחל דין רציפות] פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית22/11/2010
17 חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן, התשס"ח-2008 (פ/2299/17) (כ/171) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית02/04/2008
17 הצעת חוק משק החשמל (תיקון - הוראות בענין רשיונות ייצור), התשס"ו-2006 (פ/1451/17) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם19/07/2006
14 חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, התשנ"ח-1998 (כ/2693) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/03/1998
14 חוק המאבק הלאומי בתאונות דרכים, התשנ"ז-1997 (פ/2102/13) (כ/2533) [הוחל דין רציפות] פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית22/07/1997
13 הצעת חוק האזרחות (הוראת שעה), התשנ"ו-1995 (פ/3391/13) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/1995
13 הצעת חוק פדיון שבויים, התשנ"ד-1994 (פ/1830/13) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם30/11/1994
13 הצעת חוק התפזרות הכנסת השלוש עשרה, התשנ"ג-1994 (פ/1791/13) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/05/1994
13 הצעת חוק פישוט הליכי גירוש (הוראת שעה), התשנ"ג-1992 (פ/473/13) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/03/1993
13 הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' ), התשנ"ב-1992 (פ/143/13) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה13/01/1993
13 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - שינוי שיטת הבחירות), התשנ"ב-1992 (פ/151/13) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה25/11/1992
13 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - שינוי שיטת הבחירות), התשנ"ב-1992 (פ/151/13) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם03/08/1992
12 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (פ/87/12) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם20/12/1988
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת