י"ב באדר ב תשע"ט    19 במרס 2019    הכנסת ה-20, מושב חמישי, פגרת בחירות אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק נישואין אזרחיים בישראל, התשע"ה–2015 (פ/2026/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום31/10/2018
20 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - הפסקה בין יום עבודה למשנהו שלא עולה על 8 שעות), התשע''ט-2018 (פ/5745/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון - הליכי משמעת נגד נושאי משרה), התשע"ח-2018 (פ/5563/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/07/2018
20 הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) (תיקון - הרחבת התחולה על חברות ציבוריות), התשע"ח-2018 (פ/5389/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם21/05/2018
20 הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון – חירות הביטוי), התשע"ו–2015 (פ/2161/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום09/05/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלה על השקעות בחברה שערכה הסדר חוב), התשע"ח-2017 (פ/4651/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם30/10/2017
20 הצעת חוק עסקאות ביטחוניות בעלות היקף כספי גבוה, התשע"ח-2017 (פ/4615/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם23/10/2017
20 הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון - סמכות בית הדין בהסכמת הצדדים), התשע"ו-2016 (פ/3201/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם25/07/2016
20 הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – מוסר תשלומים), התשע"ה–2015 (פ/1948/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת30/05/2016
20 הצעת חוק המפלגות (תיקון - איסור תרומה מאזרח זר), התשע"ו-2016 (פ/3034/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם30/05/2016
20 הצעת חוק הסדרת פעולתם של שדלנים במשרדי הממשלה, התשע"ו-2016 (פ/2778/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם14/03/2016
20 הצעת חוק אזכור וציון מותם של הרוגים בענף הבנייה באתר התאונה, התשע"ו-2016 (פ/2467/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/01/2016
20 הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון – איסור עשיית דין עצמי למשיכת כספי פיצויי פיטורים מהביטוח הפנסיוני של עובדים), התשע"ו-2015 (פ/2118/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/10/2015
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (חנינה ואי-הפללה בעבירות קנבוס), התשע"ו–2015 (פ/2083/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/10/2015
20 הצעת חוק מס עזבון, התשע"ו-2015 (פ/2043/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/10/2015
20 הצעת חוק גילוי עניינים של נבחרי ציבור, התשע"ה–2015 (פ/1984/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם29/07/2015
20 הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון - הארכת תקופת הצינון), התשע"ה-2015 (פ/1947/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם29/07/2015
20 הצעת חוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף) (תיקון - אישור ועדת הכספים של הכנסת לגבי הפחתת מכסים), התשע"ה-2015 (פ/1933/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/07/2015
20 הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות (פ/1926/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/07/2015
20 הצעת חוק העסקה ישירה של עובדי הוראה, התשע"ה-2015 (פ/1923/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/07/2015
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שינוי שיעור גמלת הסיעוד שמשולמת לזכאי), התשע"ה-2015 (פ/1922/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/07/2015
20 הצעת חוק שימור השליטה הישראלית בתאגידים מרכזיים במשק, התשע"ה-2015 (פ/1904/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/07/2015
20 הצעת חוק זכיון ים המלח (תיקון - שמירה על העניינים החיוניים של המדינה), התשע"ה-2015 (פ/1898/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/07/2015
20 הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (איסור מתן שירותי רפואה פרטית בבתי חולים ציבוריים), התשע"ה-2015 (פ/1892/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/07/2015
20 הצעת חוק מתן קדימה לבעלי עסקים כנושים בפשיטת רגל ובפירוק חברה (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2015 (פ/1866/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/07/2015
20 הצעת חוק הממשלה (תיקון – איסור העברת סמכות בתחום בעל עניין לאומי מיוחד), התשע"ה–2015 (פ/1842/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/07/2015
20 הצעת חוק התניית תמיכות במחקר ופיתוח ובהשקעות הון בעמידה בחוקי העבודה (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 (פ/1840/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/07/2015
20 הצעת חוק המים (תיקון - מתן הנחות בתעריפי מים וביוב לאוכלוסיות נזקקות), התשע"ה-2015 (פ/1839/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/07/2015
20 הצעת חוק הסדרת מעמדם של פליטים ומבקשי מקלט, התשע"ה–2015 (פ/1831/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם20/07/2015
20 הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - חובת דיווח של גופים בשירות הציבורי על העסקת עובדי קבלן שירות), התשע"ה-2015 (פ/1830/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם20/07/2015
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת