י"ג בחשוון תשפ"א
31 באוקטובר 2020
הכנסת ה-23, מושב שני, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
19 חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 46), התשע"ה-2014 (פ/2589/19) (כ/583) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית08/12/2014
19 הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע"ג-2013 (פ/1589/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה30/07/2014
19 הצעת חוק הצהרת הון של שופטים ושל בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות, התשע"ד-2014 (פ/2756/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם30/07/2014
19 הצעת חוק המטה לביטחון לאומי (תיקון - המשפט הבינלאומי), התשע"ד-2014 (פ/2736/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם30/07/2014
19 הצעת חוק יד יצחק בן-צבי (תיקון - נציגי הכנסת במועצה), התשע"ד-2014 (פ/2145/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה23/07/2014
19 חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 39), התשע"ד-2014 (פ/1884/19) (כ/541) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית21/07/2014
19 הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - יושב ראש הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת), התשע"ד-2014 (פ/2582/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם07/07/2014
19 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 157), התשע"ד-2014 (פ/2124/19) (כ/549) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית07/07/2014
19 הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (איסור מכירת מזון פג תוקף), התשע"ד-2014 (פ/2133/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה25/06/2014
19 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - בוררות חובה בתובענה כספית), התשע"ג-2013 (פ/1051/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת28/05/2014
19 חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 41) (פ/1784/19) (כ/538) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית19/05/2014
19 חוק הכנסת (תיקון מס' 36), התשע"ד-2014 (פ/1784/19) (כ/538) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית19/05/2014
19 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - פרסום פסיקה בענייני משפחה), התשע"ד-2014 (פ/2445/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/05/2014
19 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 109), התשע"ד-2014 (פ/1457/19) (כ/536) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית18/03/2014
19 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת) (תיקון - חובת דיווח), התשע"ד-2014 (פ/2055/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/03/2014
19 חוק-יסוד: משאל עם (מ/794) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית12/03/2014
19 הצעת חוק לטיפול בכתות פוגעניות, התשע"ד-2014 (פ/2246/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם03/03/2014
19 הצעת חוק הפיקוח על שירותי תיירות רפואית, התשע"ד-2014 (פ/2221/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם24/02/2014
19 חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 19), התשע"ד-2014 (פ/1351/19) (כ/534) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/02/2014
19 הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - התאמות לסטודנטית לאחר לידה), התשע"ד-2014 (פ/2204/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/02/2014
19 הצעת חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין (תיקון - יום זיכרון ממלכתי), התשע"ד-2014 (פ/2195/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם17/02/2014
19 חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135), התשע"ד-2014 (פ/2766/18) (כ/444) [הוחל דין רציפות] פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית10/02/2014
19 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - ועדת איתור בשירות הציבורי), התשע"ד-2014 (פ/2156/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם10/02/2014
19 הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון - קיצור תקופות התיישנות ומחיקה ומניעת השגת מידע בדרך לא הולמת), התשע"ד-2014 (פ/2130/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם03/02/2014
19 חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 38), התשע"ד-2014 (פ/1740/19) (כ/533) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית03/02/2014
19 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 61), התשע"ד-2014 (פ/1309/19) (כ/525) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית03/02/2014
19 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - הליכי מינוי שופט לכהונה בפועל), התשע"ד-2014 (פ/2108/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם28/01/2014
19 הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לארכיון ציבורי), התשע"ד-2014 (פ/2074/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם20/01/2014
19 הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפה מתקנת לנכי צה"ל), התשע"ד-2013 (פ/2018/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם30/12/2013
19 הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - הרכב הוועדה לבחירת שופטים) (פ/1994/19) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם23/12/2013
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2020, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור