י"ט בניסן תשע"ט    24 באפריל 2019    הכנסת ה-20, מושב חמישי, פגרת בחירות אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק לשכת עורכי הדין (ציון מעבר בבחינת ההתמחות) (הוראת שעה), התשע"ט-2019 (פ/5994/20) (כ/835) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית09/01/2019
20 חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 (מ/1071) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית09/01/2019
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 126) (פיקוח על תשלום דמי נסיעה באוטובוסים), התשע"ט-2018 (מ/1265) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה06/01/2019
20 חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, התשע"ט–2019 (מ/1090) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2019
20 חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 35), התשע"ט-2019 (פ/5916/20) (כ/831) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2019
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 33) (פטור מארנונה למכללה טכנולוגית מוכרת), התשע"ט-2019 (פ/4424/20) (כ/834) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה01/01/2019
20 הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - הוספת סמכות שר המשפטים למתן תוספת ניקוד למבחני הלשכה), התשע"ט-2018 (פ/5996/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת01/01/2019
20 הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - שינוי סף המעבר), התשע"ט-2018 (פ/5995/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת01/01/2019
20 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 74) (עידוד בניית דירות מגורים להשכרה), התשע"ז-2017 (מ/1143) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה01/01/2019
20 חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 32), התשע"ט-2019 (פ/5248/20) (כ/810) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2019
20 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 212), התשע"ט-2019 (פ/1061/20) (כ/823) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2019
20 הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מדיניות חיסונים לאומית ומתן תמריצים להתחסנות), התשע"ט-2018 (פ/5786/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת01/01/2019
20 הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 34) (מדיניות חיסונים לאומית ותמריצים להתחסנות), התשע"ט–2019 (פ/5741/20) (כ/833) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה01/01/2019
20 חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (תיקון מס' 10), התשע"ט-2019 (פ/4594/20) (כ/815) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2019
20 חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 31), התשע"ט–2019 (פ/4381/20) (כ/817) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2019
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 74) (הגנה על קטינים מפני תכנים פוגעניים באינטרנט), התשע"ט-2018 (פ/2522/20) (כ/825) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה01/01/2019
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 64) (הרחבת הזכאות לטיפולי שיניים למבוטח עם שיתוק מוחין), התשע"ט-2018 (פ/1053/20) (כ/832) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה01/01/2019
20 חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 5), התשע"ט-2019 (מ/1164) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2019
20 חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 10), התשע"ט-2019 (מ/1134) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2019
20 חוק העונשין (תיקון מס' 137), התשע"ט-2019 (מ/972) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2019
20 חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21), התשע"ט-2019 (מ/1221) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2019
20 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 126), התשע"ט-2019 (מ/1256) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2019
20 חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 87), התשע"ט-2019 (מ/1183) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2019
20 חוק שדה התעופה דב הוז (הוראות מיוחדות) (תיקון), התשע"ט-2019 (מ/1280) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2019
20 חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) (תיקון), התשע"ט-2019 (מ/1286) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית31/12/2018
20 חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 23), התשע"ט-2019 (פ/4579/20) (כ/766) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית31/12/2018
20 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג או הורה) (תיקוני חקיקה), התשע"ט-2019 (פ/5634/20) (כ/824) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית31/12/2018
20 חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7), התשע"ט-2019 (פ/4531/20) (כ/797) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית31/12/2018
20 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 12), התשע"ט-2019 (פ/4263/20) (כ/826) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית31/12/2018
20 חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון מס' 3), התשע"ט-2019 (פ/3968/20) (כ/740) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית31/12/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת