ו' בטבת תשע"ט    14 בדצמבר 2018    הכנסת ה-20, מושב חמישי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 138) (חברות גבייה), התשע"ד-2014 (מ/875) [הוחל דין רציפות] ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/12/2018
20 הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33), התשע"ט-2018 (מ/1275) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית12/12/2018
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 74) (הגנה על קטינים מפני תכנים פוגעניים באינטרנט), התשע"ט-2018 (פ/2522/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה12/12/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16) (מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר), התשע"ט-2018 (פ/3648/20) (כ/816) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/12/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו-2015 (מ/972) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/12/2018
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הטלת התפקיד להרכבת הממשלה על ראש מפלגה) (פ/5888/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת12/12/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מספר בתי אב ביישוב קהילתי), התשע"ט-2018 (פ/5854/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת12/12/2018
20 הצעת חוק-יסוד: השוויון (פ/5781/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/12/2018
20 הצעת חוק הממשלה (תיקון - ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ט-2018 (פ/5760/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/12/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - קציבת מועדים לקבלת טיפול רפואי או פארא-רפואי), התשע"ט-2018 (פ/5714/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/12/2018
20 הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון - הכרה באחוזי נכות של נפגע פוליו לצורך דינים אחרים), התשע"ח-2018 (פ/5600/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/12/2018
20 הצעת חוק-יסוד: שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחי מדינת ישראל (תיקוני חקיקה) (פ/5492/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/12/2018
20 הצעת חוק פינוי ההתנחלויות, התשע"ח-2018 (פ/5341/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/12/2018
20 הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - איסור התניית מימון שירותי רווחה ברשויות מוחלשות), התשע"ח-2018 (פ/5111/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/12/2018
20 הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - איסור פעילות שיש בה הדתה, שנאה בשל נטייה מינית, גזענות והדרת נשים במוסדות חינוך ממלכתיים), התשע"ז-2017 (פ/4443/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/12/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - נכה שהגיע לגיל פרישה), התשע"ז-2017 (פ/4345/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/12/2018
20 הצעת חוק עידוד שירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי, התשע"ז-2017 (פ/4162/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/12/2018
20 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - הצהרת אמונים) (פ/3922/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/12/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מתן טיפולי שיניים, פה ולסת למבוטח עם שיתוק מוחין), התשע"ה–2015 (פ/1787/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/12/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מתן טיפולי שיניים, פה ולסת למבוטח עם שיתוק מוחין), התשע"ה-2015 (פ/1053/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/12/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - נכה שהגיע לגיל פרישה), התשע"ה-2015 (פ/1015/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/12/2018
20 הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה, התשע"ט-2018 (מ/1281) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה12/12/2018
20 הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 12) (צמצום מספר תאגידי המים והביוב), התשע"ח-2018 (פ/3523/20) (כ/796) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית11/12/2018
20 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 28) (דחיית מועד הפירעון של הלוואה לדיור בנסיבות מיוחדות), התשע"ח-2018 (פ/3291/20) (כ/786) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית11/12/2018
20 הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018 (פ/4025/20) (כ/815) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/12/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום), התשע"ו-2016 (פ/3041/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - משך החקירה), התשע"ה-2015 (פ/1322/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום), התשע"ה-2015 (פ/693/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 83) (התיישנות), התשע"ח-2018 (מ/1183) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/12/2018
20 הצעת חוק שירותי תשלום, התשע"ח-2018 (מ/1246) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/12/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת