י"ג בניסן תש"ף
7 באפריל 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס החורף
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (מ/1294) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית06/04/2020
20 חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), התשע"ז-2017 (מ/1074) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית25/02/2020
22 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120) (תיקון), התש"ף-2020 (מ/1293) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית17/02/2020
22 חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 6), התש"ף-2020 (מ/1292) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית17/02/2020
22 חוק שירותי תשלום (תיקון), התש"ף-2020 (מ/1291) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית17/02/2020
22 חוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף–2019 (פ/1420/22) (כ/839) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית11/12/2019
22 חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים והקדמת הבחירות, התש"ף–2019 (פ/1419/22) (כ/839) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית11/12/2019
22 חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 52 - הוראת שעה), התש"ף-2019 (פ/361/22) (כ/838) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית09/12/2019
22 הצעת חוק לחילופי מידע בין גופי הביטחון, המודיעין והאכיפה ובין נפגעי טרור, התש"ף-2019 (פ/1418/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - גמלאות להורה יחיד), התש"ף-2019 (פ/1417/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - קיצור שבוע העבודה), התש"ף-2019 (פ/1416/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק קביעת אופן ההעסקה של מטפלות במשפחתונים המפוקחים על ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, התש"ף-2019 (פ/1415/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור תיעוד של חיילי צבא הגנה לישראל), התש"ף-2019 (פ/1414/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון - סידור חלוף ארעי), התש"ף-2019 (פ/1413/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הגבלת תקופת ההפקעה לייעוד ציבורי), התש"ף-2019 (פ/1412/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון - הבטחת פלורליזם דתי), התש"ף-2019 (פ/1411/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במוסדות התכנון), התש"ף-2019 (פ/1410/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חיבור לחשמל) (הוראת שעה), התש"ף-2019 (פ/1409/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הקמת ועדה מיוחדת לקידום והסדרת התכנון ביישובים הדרוזיים) (הוראת שעה), התש"ף-2019 (פ/1408/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חובת הקלטה של עסקה טלפונית), התש"ף-2019 (פ/1407/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הקמת יישוב עירוני חדש לאוכלוסייה הדרוזית, התש"ף-2019 (פ/1406/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק), התש"ף-2019 (פ/1405/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאסר מינימום למי שהפקיר אדם שנפגע בתאונה), התש"ף-2019 (פ/1404/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק העונשין (תיקון - גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור), התש"ף-2019 (פ/1403/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הארכת המועד להגשת תביעה לגמלה והתקופה שבעדה תשולם), התש"ף-2019 (פ/1402/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק זכויות, שירותים והתאמות בחינוך לילדים עם צרכים מיוחדים, התש"ף-2019 (פ/1401/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - שיעור מס מופחת על מוצרי מזון בסיסיים), התש"ף-2019 (פ/1400/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק האפוטרופוס הכללי (תיקון - הקמת מאגר מידע לעניין כספים ללא דורש), התש"ף-2019 (פ/1399/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק החלת ריבונות על בקעת הירדן, גוש עציון, גבעת זאב, מעלה אדומים, ביתר עילית ועפרה, התש"ף-2019 (פ/1398/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
22 הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - ביטול החוק), התש"ף-2019 (פ/1397/22) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם09/12/2019
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור