י"ג בתשרי תשפ"א
1 באוקטובר 2020
הכנסת ה-23, מושב ראשון, כנס הקיץ
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
23 חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020 (מ/1366) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית29/09/2020
23 חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 6) (מ/1364) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית29/09/2020
23 חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון מס' 15 - הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020 (מ/1360) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית29/09/2020
23 חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2020 (מ/1365) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית29/09/2020
23 חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2020 (מ/1361) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית23/09/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218) (שינוי המונח נכה), התשפ"א-2020 (פ/275/23) (כ/853) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה23/09/2020
23 חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון), התשפ"א-2020 (פ/133/23) (כ/848) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית23/09/2020
23 הצעת חוק המפלגות (תיקון - הגבלת מימון עצמי של נבחרי ציבור), התשפ"א-2020 (פ/2140/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק-יסוד: חופש העיסוק (תיקון - החלת חוק היסוד על אזרחי ישראל ותושבי קבע בלבד) (פ/2139/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק עסקאות למכירת נשק או ציוד צבאי של מדינה זרה, התשפ"א-2020 (פ/2138/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק הירושה (תיקון - בטלות צוואה ישנה), התשפ"א-2020 (פ/2137/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - קביעת בית המשפט באין הסכם בין ההורים), התשפ"א-2020 (פ/2136/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון - טיפול באמצעות אמנויות), התשפ"א-2020 (פ/2135/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הרחבת הזכאות למענק לימודים), התשפ"א-2020 (פ/2134/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - אופן חישוב דמי מחלה לעובד יומי או שעתי), התשפ"א-2020 (פ/2133/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת שנתית לסל שירותי הבריאות), התשפ"א-2020 (פ/2132/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מתוך מניע גזעני בעבודה כתאונת עבודה), התשפ"א-2020 (פ/2131/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - לחצן מצוקה לקשיש), התשפ"א-2020 (פ/2130/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - הפחתה בדמי ביטוח בריאות לתושבי הפריפריה), התשפ"א-2020 (פ/2129/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק מענה טלפוני אנושי לאזרח ותיק (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2020 (פ/2128/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון - הוראות שונות), התשפ"א-2020 (פ/2127/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בעד דמי הבראה והחזרי הוצאות נסיעה), התשפ"א-2020 (פ/2126/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון - הוספת מחצית התקציב) (פ/2125/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (דיווח שנתי או חצי שנתי לסוגי נכסים), התשפ"א-2020 (פ/2124/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק פיקוח פרלמנטרי על התקנת תקנות במצב חירום במערכת המשפט (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2020 (פ/2123/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - פסלות שופט בשל כללי ניגוד עניינים), התשפ"א-2020 (פ/2122/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - מינוי רבני התיישבות, רבנים אזוריים ורבני שכונות), התשפ"א-2020 (פ/2121/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - מבנה מחוזק), התשפ"א-2020 (פ/2120/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק נתוני אשראי (תיקון - איסור שימוש בנתוני אשראי שנאספו בתקופת משבר הקורונה), התשפ"א-2020 (פ/2119/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
23 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - שינויים בפעילות ועדת הבחירות המרכזית והרכבה), התשפ"א-2020 (פ/2118/23) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/09/2020
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2020, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור