י"ט באלול תשע"ט
19 בספטמבר 2019
הכנסת ה-21, מושב ראשון, פגרת בחירות
the knesset

מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
21 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 73) (תיעוד חזותי או קולי בקלפיות), התשע"ט-2019 (מ/1290) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לא הושג הרוב הדרוש (הצ"ח משוריינת)11/09/2019
21 חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 2), התשע"ט-2019 (מ/1289) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית15/07/2019
21 חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות), התשע"ט-2019 (פ/554/21) (כ/837) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית05/06/2019
21 חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019 (פ/553/21) (כ/836) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית29/05/2019
21 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019 (פ/552/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019 (פ/551/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019 (פ/550/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019 (פ/549/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019 (פ/548/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת, התשע"ט-2019 (פ/547/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק הפיקוח על מעונות (תיקון - חובת פיקוח של מנהל מעון), התשע"ט-2019 (פ/546/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - איסור הפרדה בין אחים בהליך אימוץ), התשע"ט-2019 (פ/545/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת אזרח ותיק ראויה), התשע"ט-2019 (פ/544/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון - רישום הורה נוסף), התשע"ט-2019 (פ/543/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק מידע גנטי (תיקון - איסור שימוש בתוצאות בדיקה גנטית לקביעת השתייכות לעדה דתית), התשע"ט-2019 (פ/542/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מינית בעבודה כפגיעה בעבודה), התשע"ט-2019 (פ/541/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק מלאה), התשע"ט-2019 (פ/540/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור מתשלום דמי ביטוח לעקר בית), התשע"ט-2019 (פ/539/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (תיקון - תקציב הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית), התשע"ט-2019 (פ/538/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (כתב ברייל), התשע"ט-2019 (פ/537/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק איסור קיום מתקני חקירה סודיים, התשע"ט-2019 (פ/536/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק שירות הביטחון (תיקון - חובת תשלום מס למי שאינו משרת שירות צבאי או שירות אזרחי), התשע"ט-2019 (פ/535/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (בדיקה ודיווח לבקשת ועדת הכספים של הכנסת), התשע"ט-2019 (פ/534/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון - מניעת ריבוי נישואין), התשע"ט-2019 (פ/533/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק ציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה במוסדות חינוך (תיקוני חקיקה), התשע"ט-2019 (פ/532/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - העברת סמכויות מועצה דתית לרשות מקומית), התשע"ט-2019 (פ/531/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק-יסוד: ההתגברות (תיקוני חקיקה) (פ/530/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - פתיחת אזורי הכשרות), התשע"ט-2019 (פ/529/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - סימון תאריך ייצור ומועד תפוגה עברי), התשע"ט-2019 (פ/528/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
21 הצעת חוק איסור פרסום והפצת שמות נפגעים, התשע"ט-2019 (פ/527/21) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם27/05/2019
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il

2019, כל הזכויות שמורות למדינת ישראל - הכנסת או לצדדים שלישיים, כמפורט בקישור