כ"ב באב תשע"ו    26 באוגוסט 2016    הכנסת ה-20, מושב שני, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > חברי הכנסת > הבחירות לכנסת

הבחירות לכנסת

 

שיטת הבחירות לכנסת

להסבר המלא
חברי הכנסת אינם נבחרים ישירות אלא באמצעות רשימות המייצגות מפלגות. סעיף 4 בחוק-יסוד: הכנסת קובע, כי על חברי הכנסת להיבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות. על רשימה שהשתתפה בבחירות לעבור את אחוז החסימה, ששיעורו כיום הוא 3.25%.

הכנסת נבחרת לתקופה של ארבע שנים, אך היא רשאית להתפזר לפני תום התקופה על-ידי חקיקת חוק לפיזור הכנסת, הקובע גם את מועדן של הבחירות הבאות. הכנסת מתפזרת בטרם עת גם בנסיבות נוספות: אם הכנסת לא אישרה את תקציב המדינה בתוך שלושה חודשים מתחילת שנת התקציב או אם ראש הממשלה ממליץ, ונשיא המדינה מסכים, לפזרה מכיוון שקיים בה רוב המתנגד לממשלה ועקב כך אין היא מסוגלת לתפקד באופן תקין.

ועדת הבחירות המרכזית

מתקופת הבחירות לכנסת ה-15 נבנה אתר אינטרנט מיוחד לכל מערכת בחירות.

בכל אתר מסוג זה אפשר למצוא מידע על הבחירות בישראל, לרבות שמות הרשימות והמועמדים, מודעות לציבור מטעם ועדת הבחירות המרכזית, החלטות יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, הודעות דובר ועדת הבחירות המרכזית ותוצאות מפורטות של הבחירות.

אתר אינטרנט נוסף עוסק בבחירות הישירות לראשות הממשלה שנערכו בשנת 2001.
אתרי בחירות:

 
 

הסיעות

במדור זה מובא מידע על הסיעות המכהנות בכנסת בקדנציה הנוכחית ועל השתתפות הסיעות בממשלות ישראל לדורותיהן. עוד נמצאים בו שמות הסיעות לפי סדר הא"ב ולפי סדר הכנסות וכן מידע על פילוג ומיזוג בסיעות הכנסת לדורותיהן.

כל ממשלות ישראל

במדור זה מידע על כל ממשלות ישראל, על שרים שלא היו חברי הכנסת ועל נשים שכיהנו כשרות בממשלות ישראל. במדור אפשר לאתר שרים לפי משרדי הממשלה שבהם כיהנו. כמו כן, אפשר לצפות בו בגלריית תמונות של שרים וממשלות בישראל.