כ"א באב תשע"ו    25 באוגוסט 2016    הכנסת ה-20, מושב שני, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > חוקה בהסכמה רחבה

 חוקה בהסכמה רחבה

 
 

דברי פתיחה – רשימת מסמכים

התהליך החוקתי
הכנסת הראשונה הטילה על ועדת החוקה חוק ומשפט להכין הצעת חוקה למדינת ישראל. במהלך השנים חוקקה הכנסת אחד עשר חוקי יסוד כתשתית לחוקת המדינה. בחלוף למעלה מיובל שנים מיום הקמת המדינה החליטה ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ה-16, לפעול לשם השלמת המלאכה, שהטילה עליה הכנסת, ולקדם הכנה של הצעת חוקה בהסכמה רחבה. הוועדה קיימה למעלה משמונים דיונים במהלך תקופה של קרוב לשלוש שנים. בדיונים השתתפו נציגים ממגזרים רבים בחברה הישראלית, אנשי משפט, אנשי אקדמיה ואזרחים מן השורה. על שולחן הוועדה הונחו מסמכים רבים הנוגעים לדיון החוקתי, בהם ניירות עמדה, מאמרים הצעות שונות וכן מסמכי רקע לדיונים ביוזמת הוועדה.

למאמר המלא

דברי פתיחה, מיכאל איתן
את השקפתי הפוליטית עיצבו יותר מכל עיתון ושבועון. מגיל צעיר (בשנות החמישים ) קראתי אותם. העיתון היה ביטאון תנועת החרות עתון יומי שאותיות גדולות: חרות, הקנו לו את שמו, ומתחתן באותיות קטנות אך מודגשות נכתבו עקרונות היסוד של התנועה: לשלמות המולדת למיזוג גלויות לצדק סוציאלי לחרות האדם. השבועון היה "העולם הזה" שעורכו אורי אבנרי חרת על דפיו את המוטו: ללא מורא וללא משוא פנים. נדמה לי ששם בשדות הקרב המודפסים של אורי אבנרי ומנחם בגין נזרעו בתודעתי זרעי החוקה, ריסון הממשל, חירות הפרט, הגנה על מיעוטים.

למאמר המלא

חוקה לישראל – לקחים מהתהליך החוקתי בכנסת ה-16, רות גביזון

ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת דנה בניסוח חוקה למדינת ישראל במטרה לבחון אפשרות להשלים את המהלך החוקתי שהוחל בו עם קום המדינה. צוות וועדת החוקה הכין הצעה מפורטת של נוסח חוקה על סמך דיוני הוועדה. הנוסח כולל חלופות וגרסאות בסוגיות רבות והוא מלווה בהערות, דברי הסבר והצעות לדיון.

בחיבור זה ברצוני להצביע על כמה עקרונות שצריכים להנחות את המשך המהלך החוקתי כדי לשפר את סיכויי השלמתו. עקרונות אלה מבוססים על לקחי מחקר השוואתי וניסיונן החוקתי של ארצות אחרות ובעיקר על לקחים מן ההיסטוריה של המהלך החוקתי בישראל עצמה.

העובדה כי ישראל לא הצליחה עד היום להשלים את המהלך החוקתי מצביעה על כך שיש מחלוקת חריפה בסוגיות הקשורות במהלך זה. ההכרעה בסוגיות האמורות איננה נגזרת ממומחיות מקצועית. מכאן שדבריי להלן אינם מבקשים להכריע באף אחת מן הסוגיות, או אף להציג את עמדתי בסוגיות האמורות. ההכרעה בסוגיות האמורות נתונה למכונני החוקה. לא אעסוק כאן גם בקשיים לאימוץ חוקה הנובעים מן המבנה המיוחד של החברה הישראלית והיחסים בין מרכיביה או בניתוח עמדות של מפלגות או קבוצות. מטרתי היא להבהיר את המשמעויות של ההכרעות הניצבות בפני הכנסת כאשר היא עוסקת בניסיון לחוקק חוקה לישראל, להסביר את קשרי הגומלין המורכבים בין הכרעות אלה, ולתאר כמה מן החלופות המרכזיות.

למאמר המלא

הצעת החלטה

הצעת החלטה בעניין דו"ח ועדת החוקה, חוק ומשפט על עבודתה להכנת הצעות לחוקה

ד' בטבת התשס"ה (2 בפברואר 2006)

להצעת החלטה