כניסה
ה' בכסלו תשע"ה    27 בנובמבר 2014    הכנסת ה-19, מושב שלישי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה

חקיקה

 

על החקיקה

תפקידה העיקרי של הכנסת הוא לחוקק חוקים. החקיקה היא ביוזמת הממשלה (הצעת חוק ממשלתית), חבר הכנסת או קבוצה של חברי הכנסת (הצעת חוק פרטית), או ועדות הכנסת. בהצעת חוק אפשר להציע חוק חדש, תיקון של חוק קיים או ביטול של חוק קיים.

קידום הצעות החוק במליאה נעשה בכמה שלבים, המכונים "קריאות", ובכל קריאה הצעת החוק נדחית או מתקבלת בהצבעת חברי הכנסת במליאה. בין הקריאות במליאה מתקיימים דיונים בוועדות הכנסת, והן מכינות את ההצעה לשלבי החקיקה הבאים. לאחר הקריאה השלישית הצעת החוק מתפרסמת ב"רשומות" והופכת לחוק של מדינת ישראל.

 

שלבי החקיקה

ניסוח הצעת חוק על-ידי חבר הכנסת
חבר הכנסת מכין הצעת חוק ומגיש אותה לנשיאות הכנסת.
   
אישור נשיאות הכנסת והנחת הצעת החוק
נשיאות הכנסת מתכנסת, על-פי רוב בימי שני, מאשרת את-הצעת החוק וקובעת אילו הצעות חוק של חברי הכנסת יונחו באותו יום על שולחן הכנסת במליאה.
   

הקריאה הטרומית   במליאה
המליאה דנה בהצעת החוק של חבר הכנסת (המודפסת על גבי נייר שצבעו תכלת) ומחליטה אם לאשר אותה.

 הצעות חוק פרטיות לדיון מוקדם
  נגד
    החוק לא עבר
  בעד
דיון בוועדה
לאחר אישור ההצעה בקריאה המוקדמת, היא מועברת לוועדה מוועדות הכנסת, על-פי הקבוע בתקנון הכנסת, ושם מתקיים בה דיון לשם הכנתה לקריאה הראשונה.
   
  בהצעות חוק ממשלתיות ובהצעות חוק של ועדות הכנסת
לא מתקיים דיון מוקדם והן מתחילות את דרכן בשלב הקריאה הראשונה.
   

הקריאה הראשונה   במליאה
לאחר הדיון בוועדה, הצעת החוק הפרטית מובאת לקריאה הראשונה במליאה.
הצעות חוק ממשלתיות או הצעות חוק של הוועדות מובאות לקריאה הראשונה ללא שלב הדיון המוקדם.
הצעות לקריאה הראשונה מתפרסמות ב"רשומות", הפרסום הרשמי של המדינה, בחוברות כחולות.

הצעות חוק – הממשלה ("רשומות"; נוסח לקריאה הראשונה)
  נגד
    החוק לא עבר
  בעד
דיון בוועדה
לאחר שההצעה אושרה בקריאה הראשונה, היא מועברת לוועדה מוועדות הכנסת לשם הכנתה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.
הצעות חוק פרטיות חוזרות בדרך כלל לוועדה שהכינה אותן לקריאה הראשונה.
  בעד

הקריאה השנייה והקריאה השלישית   במליאה
לאחר הדיון בוועדה נערך דיון נוסף במליאה ולאחריו הצבעה בשתי קריאות.
על-פי רוב, ההצבעות על הקריאה השנייה והקריאה השלישית נערכות בזו אחר זו. (את הצעת החוק בנוסחה הנוכחי נהוג לכנות בשם "פונץ'-בננה", על שום צבעי הדפים במסמך: הדף הראשון ורוד והדף האחרון, שבו הסתייגויות, צהוב.)

הצעות חוק לקריאה השנייה והשלישית (פונץ' בננה)
  נגד
    החוק לא עבר
  בעד
קבלת החוק במליאה
לאחר שאושר בשלוש קריאות החוק הופך לחלק מספר החוקים של מדינת ישראל.

חוקים לאחר הקריאה השנייה והשלישית – נוסח לא רשמי
   
פרסום החוק ב"רשומות"
לאחר ניסוחם הרשמי חוקי הכנסת מודפסים בקובץ "רשומות".

חוקים – "רשומות" 
 
 

חוקי-היסוד של ישראל

מידע על 13 חוקי-היסוד שנחקקו עד כה; המסמך מאפשר כניסה למסמכי החוקים.

שלבי החקיקה: הסבר

הצגה בקווים כלליים של אופן קידום הצעות החוק במליאה ובוועדות, הנעשה בכמה שלבים המכונים "קריאות"; בכל קריאה הצעת החוק נדחית או מתקבלת בהצבעת חברי הכנסת במליאה.

הליך החקיקה

תיאור מפורט של הליך החקיקה שנכתב בלשכה המשפטית של הכנסת; במסמך מתואר הליך החקיקה על כל שלביו על-פי הוראות תקנון הכנסת.
 
הצעות חוק "רשומות" (עד סוף שנת תשס"ב)
חיקוקים בענייני הכנסת
מגילת העצמאות
תקנון הכנסת
הצבעות חברי הכנסת במליאה
עבודת הכנסת