כ' באב תשע"ו    24 באוגוסט 2016    הכנסת ה-20, מושב שני, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה

החקיקה

 

על החקיקה

תפקידה העיקרי של הכנסת הוא לחוקק חוקים. החקיקה היא ביוזמת הממשלה (הצעת חוק ממשלתית), חבר הכנסת או קבוצה של חברי הכנסת (הצעת חוק פרטית), או ועדות הכנסת. בהצעת חוק אפשר להציע חוק חדש, תיקון של חוק קיים או ביטול של חוק קיים.

קידום הצעות החוק במליאה נעשה בכמה שלבים, המכונים "קריאות", ובכל קריאה הצעת החוק נדחית או מתקבלת בהצבעת חברי הכנסת במליאה. בין הקריאות במליאה מתקיימים דיונים בוועדות הכנסת, והן מכינות את ההצעה לשלבי החקיקה הבאים. לאחר הקריאה השלישית הצעת החוק מתפרסמת ב"רשומות" והופכת לחוק של מדינת ישראל.

 
 

חוקי מדינת ישראל

במאגר חוקי מדינת ישראל מוצג לראשונה המידע על כלל חוקי מדינת ישראל. לכל חוק דף ובו מוצגים התיקונים שהתקבלו מאז חקיקתו של החוק המקורי, ובכל תיקון – נוסחי הצעת החוק מתחילת הליך החקיקה ועד לחקיקת התיקון, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.

מסמכי חקיקה

 
 

חוקי-היסוד של ישראל

מידע על 13 חוקי-היסוד שנחקקו עד כה; המסמך מאפשר כניסה למסמכי החוקים.

שלבי החקיקה: הסבר

הצגה בקווים כלליים של אופן קידום הצעות החוק במליאה ובוועדות, הנעשה בכמה שלבים המכונים "קריאות"; בכל קריאה הצעת החוק נדחית או מתקבלת בהצבעת חברי הכנסת במליאה.

הליך החקיקה

תיאור מפורט של הליך החקיקה שנכתב בלשכה המשפטית של הכנסת; במסמך מתואר הליך החקיקה על כל שלביו על-פי הוראות תקנון הכנסת.
 
חיקוקים בענייני הכנסת
חיקוקים והחלטות: משכורות וגמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון
תרשים החקיקה
מגילת העצמאות
תקנון הכנסת
הצבעות חברי הכנסת במליאה
עבודת הכנסת