כ"ג באב תשע"ו    27 באוגוסט 2016    הכנסת ה-20, מושב שני, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > חוקי מדינת ישראל
חוקי מדינת ישראל
במאגר חוקי מדינת ישראל מוצג לראשונה המידע על כלל חוקי מדינת ישראל. לכל חוק דף ובו מוצגים התיקונים שהתקבלו מאז חקיקתו של החוק המקורי, ובכל תיקון – נוסחי הצעת החוק מתחילת הליך החקיקה ועד לחקיקת התיקון, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
  חוקים רשומות על המאגר מילון מונחים  
התקדמות בהשלמת מסמכי נוסחי החוקים – בכל דף של חוק שהתקבל (מקורי או מתקן) אמור להיות מוצג מסמך נוסח החוק או הפקודה כפי שפורסם ברשומות. מערכת מאגר החקיקה פועלת להשלמת מסמכי הנוסח החסרים לכל החוקים והפקודות שבמאגר.
השלמות חדשות במאגר:

 

 

מאגר חוקי מדינת ישראל מובא מידע על כל החוקים שהתקבלו מאז תקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל. המידע אינו שלם, ומערכת המאגר, בשיתוף המחלקות המתאימות בכנסת, ובשיתוף פעולה עם משרד המשפטים, פועלת להשלמת המידע ולסריקת מסמכים חסרים. כל חוק מוצג בדף ובו מידע על החוק – התאריך שבו פורסם החוק לראשונה, התאריך שבו נעשה בו התיקון האחרון והשר הממונה על החוק.

 

חיפוש מהיר של חוקי מדינת ישראל בדף הבית אפשרי בדרכים האלה: חיפוש לפי מילה בשם החוק, חיפוש לפי השר הממונה על ביצוע החוק או חיפוש חוק לפי מילה בשמו, כפי שהתפרסם בספר החוקים. כל חוק מוצג בדף שמפורט בו מידע על החוק המקורי וכל התיקונים שהתקבלו לחוק, היוצרים יחד דבר חקיקה שלם. לכל אחד מתיקונים אלו יש באתר דף נפרד ובו קישור לכל המסמכים המהווים חלק מהליך החקיקה של החוק - נוסחי הצעת החוק, "דברי הכנסת" ופרוטוקולי הוועדה שבה נדון.

להרחבה...

עם הקמת מדינת ישראל חוקקה מועצת המדינה הזמנית את פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח–1948, ובה נקבע, לשם רציפות והמשכיות, כי המשפט המנדטורי ימשיך לחול ככל שאינו עומד בסתירה לפקודה עצמה, לחוקים אחרים שיחוקקו או לשינויים הנובעים מהקמת המדינה ורשויותיה. כך, בשיטת המשפט הישראלי נקלטו המשפט המנדטורי, וכן חקיקה עות'מאנית שנקבע עוד בתקופת המנדט שתמשיך לחול (מובן שבחריגים מסוימים, שכן חלק מהחקיקה המנדטורית בוטל, למשל חוקים שהתקבלו בהסתמך על "הספר הלבן" משנת 1939).
 
חיפוש לפי מילה בשם החוק
חיפוש חוק לפי שר ממונה
select
חיפוש חוק לפי נושא
select
חוקים שתוקנו לאחרונה
חוקים חדשים שנחקקו לאחרונה
חשוב להכיר - חוקי מפתח

שאלות והצעות לשיפור יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il