ג' בחשוון תשע"ח    23 באוקטובר 2017    הכנסת ה-20, מושב שלישי, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017 (פ/4200/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת26/07/2017
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים), התשע"ז-2016 (פ/3510/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת16/07/2017
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים ציבוריים), התשע"ז-2017 (פ/4075/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת16/07/2017
20 הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים), התשע"ז-2017 (פ/4276/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת16/07/2017
20 הצעת חוק פיקוח על צהרונים, התשע"ה-2015 (פ/590/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת16/07/2017
20 הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון - הגדרת ילד חולה), התשע"ו-2016 (פ/2650/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת03/07/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (גמול השתתפות בישיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה), התשע"ז-2017 (פ/3790/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת03/07/2017
20 הצעת חוק להסדרת רעיית דבורים וייצור דבש, התשע"ו-2015 (פ/2254/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת28/06/2017
20 הצעת חוק להסדרת רעיית דבורים וייצור דבש, התשע"ה-2015 (פ/1555/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת28/06/2017
20 הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016 (פ/3492/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת26/06/2017
20 הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז-2017 (פ/4278/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת26/06/2017
20 הצעת חוק חובת החזקת תכשיר אפינפרין במקומות ציבוריים, התשע"ו-2016 (פ/3126/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת06/06/2017
20 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - תשלום כספי הפקדון לחיילים בודדים), התשע"ו-2016 (פ/2820/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/05/2017
20 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - קרן לתמיכה בחיילים משוחררים בודדים) , התשע"ז-2016 (פ/3489/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/05/2017
20 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - סכום מענק שחרור), התשע"ז-2016 (פ/3574/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/05/2017
20 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - משיכת כספי הפיקדון לחיילים משוחררים שנקלעו לבעיות כלכליות), התשע"ו-2016 (פ/3289/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/05/2017
20 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - השתתפות בהוצאות שכירות או בניית בית מכספי הפיקדון), התשע"ה-2015 (פ/1600/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/05/2017
20 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - העברת כספי פיקדון שלא נוצלו לחשבון הבנק של הזכאי), התשע"ז-2017 (פ/3636/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/05/2017
20 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הבטחת מימוש כספי הפיקדון על ידי חיילים משוחררים), התשע"ז-2017 (פ/3814/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/05/2017
20 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הארכת תקופת מימוש הזכאות לפיקדון), התשע"ה-2015 (פ/672/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/05/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העתונות (ביטול הפקודה), התשע"ז-2017 (פ/3750/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת17/05/2017
20 הצעת חוק שכירות הוגנת (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ה–2015 (פ/2019/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/03/2017
20 הצעת חוק שכירות הוגנת (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ה–2015 (פ/1900/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/03/2017
20 הצעת חוק שכירות הוגנת (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 (פ/1240/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/03/2017
20 הצעת חוק שכירות הוגנת (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 (פ/1229/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/03/2017
20 הצעת חוק שכירות הוגנת (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 (פ/1217/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/03/2017
20 הצעת חוק השכירות והשאילה (תיקון - הגבלה על העלאת דמי השכירות), התשע"ה-2015 (פ/604/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/03/2017
20 הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון - התקשרות למימוש מטרות ציבוריות), התשע"ז-2017 (פ/3927/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/03/2017
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שיפוי בגין תביעות פיצויים), התשע"ז-2017 (פ/3928/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת20/03/2017
20 הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - נפגע איבה ממעשה טרור של ארגון טרור בחוץ לארץ), התשע"ז-2017 (פ/3778/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת20/03/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il