ט' באב תשע"ח    21 ביולי 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8) (תיקון - ביטול הפיצול של תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות), התשע"ח-2018 (פ/5584/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת18/07/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימוש מרשם בכל בית מרקחת), התשע"ח-2017 (פ/4608/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת15/07/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימוש מרשם בכל בית מרקחת), התשע"ה-2015 (פ/366/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת15/07/2018
20 הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון - החלטה של רשות מרשויות האזור), התשע"ז-2017 (פ/3861/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת11/07/2018
20 הצעת חוק מתן אפשרות להתקשרות עם גופים ציבוריים ותאגידים נותני שירות באמצעות דואר אלקטרוני, התשע"ה-2015 (פ/202/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת10/07/2018
20 הצעת חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) (תיקון - סיכום מידע רפואי), התשע"ו-2016 (פ/3151/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת10/07/2018
20 הצעת חוק חובת התקנת מצלמות במחלקות האשפוז הסיעודי, התשע"ז-2017 (פ/4062/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת10/07/2018
20 הצעת חוק להסדרת התיירות הרפואית בישראל, התשע"ו-2016 (פ/3119/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת09/07/2018
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - סינון אתרי הימורים ותכנים המציגים דברי תועבה באינטרנט), התשע"ז-2016 (פ/3602/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת09/07/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - קביעת עונש מזערי והוראת שעה לעבירת החזקת נשק בלא רשות על פי דין), התשע"ו-2016 (פ/2591/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת09/07/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - מועד חיוב היטל השבחה באישור תכנית כוללנית), התשע"ח-2018 (פ/5293/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת05/07/2018
20 הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - הארכת משך רישיון קבוע ורישיון זמני), התשע"ז-2017 (פ/4300/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת03/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (הסרת חיסיון), התשע"ה-2015 (פ/1724/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת03/07/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימוש מרשם בכל בית מרקחת), התשע"ח-2018 (פ/4923/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת03/07/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימוש מרשם בכל בית מרקחת), התשע"ח-2017 (פ/4611/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת03/07/2018
20 הצעת חוק עידוד הצלת מזון, התשע"ה-2015 (פ/1523/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת26/06/2018
20 הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון - איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק), התשע"ח-2017 (פ/4868/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת12/06/2018
20 הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - אדם שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירות מין), התשע"ז-2017 (פ/4399/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת04/06/2018
20 הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20) (תיקון - הארכת מועד להגשת בקשה להחזרת עודף שכר טרחה), התשע"ח-2018 (פ/5119/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת28/05/2018
20 הצעת חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (תיקון - גביית חובות לרשויות מקומיות), התשע"ז-2017 (פ/4526/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת21/05/2018
20 הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - החלה על בגיר שהיה קטין מעל גיל 16 בעת ביצוע העבירה), התשע"ו-2016 (פ/3224/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת15/05/2018
20 הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - בגיר שהורשע בעבירת מין בהיותו קטין), התשע"ו-2016 (פ/3223/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת15/05/2018
20 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - עידוד השקעות בשכירות ארוכת טווח), התשע"ז-2017 (פ/4293/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת15/05/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קרן חברתית להשקעות במקרקעין), התשע"ז-2017 (פ/4271/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת15/05/2018
20 הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות), התשע"ז-2017 (פ/4455/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת08/05/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - נשיאת מאסר בעבודת שירות), התשע"ז-2016 (פ/3528/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת30/04/2018
20 הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון - הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה), התשע"ח-2018 (פ/5050/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת13/03/2018
20 הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון - הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה), התשע"ח-2018 (פ/4962/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת13/03/2018
20 פרק ז' כולו (כבאות), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת11/03/2018
20 פרק ה' (ביטוח לאומי), סעיפים 22, 23, 24(1) ו-(2)(א), 25 (שיפוי המוסד לביטוח לאומי), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת11/03/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת