א' בשבט תשע"ח    17 בינואר 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – מחיקת רישום פלילי בהיעדר ראיות), התשע"ו–2015 (פ/2088/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת16/01/2018
20 הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"ו-2016 (פ/2524/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת15/01/2018
20 הצעת חוק הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת, התשע"ו-2016 (פ/3110/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת25/12/2017
20 הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון - סיוע לניצולי שואה הזקוקים לכך), התשע"ו-2016 (פ/3076/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת20/12/2017
20 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - התחשבות במסורת ישראל), התשע"ח-2017 (פ/4732/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת19/12/2017
20 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - מענק חימום), התשע"ח-2017 (פ/4690/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת05/12/2017
20 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - מענק חימום אחיד), התשע"ח-2017 (פ/4692/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת05/12/2017
20 הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון - צמצום מספר תאגידי המים והביוב), התשע"ז-2016 (פ/3626/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת27/11/2017
20 הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון - קיצור תקופות התיישנות ומחיקה ומניעת השגת מידע בדרך לא הולמת), התשע"ה-2015 (פ/585/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/11/2017
20 הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - זכות להחלפת חברת ניהול), התשע"ו-2016 (פ/2691/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת20/11/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלה לעובדים בעסק בהליכי הבראה), התשע"ה–2015 (פ/2010/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת20/11/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סמכות אכיפה בחניונים פרטיים), התשע"ז-2017 (פ/4319/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת06/11/2017
20 הצעת חוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017 (פ/4200/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת26/07/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קיזוז הפסדי עבר), התשע"ז-2017 (פ/4561/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע התפטר26/07/2017
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים), התשע"ז-2016 (פ/3510/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת16/07/2017
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים ציבוריים), התשע"ז-2017 (פ/4075/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת16/07/2017
20 הצעת חוק פיקוח על צהרונים, התשע"ה-2015 (פ/590/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת16/07/2017
20 הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים), התשע"ז-2017 (פ/4276/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת16/07/2017
20 הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון - הגדרת ילד חולה), התשע"ו-2016 (פ/2650/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת03/07/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (גמול השתתפות בישיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה), התשע"ז-2017 (פ/3790/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת03/07/2017
20 הצעת חוק להסדרת רעיית דבורים וייצור דבש, התשע"ו-2015 (פ/2254/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת28/06/2017
20 הצעת חוק להסדרת רעיית דבורים וייצור דבש, התשע"ה-2015 (פ/1555/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת28/06/2017
20 הצעת חוק גיל פרישה לאישה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016 (פ/3492/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת26/06/2017
20 הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה), התשע"ז-2017 (פ/4278/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת26/06/2017
20 הצעת חוק כלי הירייה (תיקון - החזר הוצאות למאבטח), התשע"ז-2017 (פ/4338/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הח"כ המציע התפטר26/06/2017
20 הצעת חוק חובת החזקת תכשיר אפינפרין במקומות ציבוריים, התשע"ו-2016 (פ/3126/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת06/06/2017
20 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - תשלום כספי הפקדון לחיילים בודדים), התשע"ו-2016 (פ/2820/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/05/2017
20 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - קרן לתמיכה בחיילים משוחררים בודדים) , התשע"ז-2016 (פ/3489/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/05/2017
20 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - סכום מענק שחרור), התשע"ז-2016 (פ/3574/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/05/2017
20 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - משיכת כספי הפיקדון לחיילים משוחררים שנקלעו לבעיות כלכליות), התשע"ו-2016 (פ/3289/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת22/05/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת