ט' באדר תשע"ח    24 בפברואר 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לשם זיהוי ועריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה (הוראת שעה), התשע"ח-2018 (פ/4320/20) (כ/736) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית19/02/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 82), התשע"ח-2018 (פ/3772/20) (כ/748) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית19/02/2018
20 הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 44), התשע"ח-2018 (פ/4143/20) (כ/752) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית19/02/2018
20 הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018 (מ/1188) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית19/02/2018
20 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 200), התשע"ח-2018 (מ/1194) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית12/02/2018
20 הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 20), התשע"ח-2018 (פ/4824/20) (כ/756) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית12/02/2018
20 הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון), התשע"ח-2018 (מ/1158) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית12/02/2018
20 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 56), התשע"ח-2018 (מ/1182) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית12/02/2018
20 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 55), התשע"ח-2018 (מ/1124) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית12/02/2018
20 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 92), התשע"ח-2018 (מ/1162) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית12/02/2018
20 חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 67), התשע"ח-2018 (מ/784) [הוחל דין רציפות] ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית07/02/2018
20 חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 69), התשע"ח-2018 (פ/3846/20) (כ/751) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית05/02/2018
20 חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 66), התשע"ח-2018 (פ/739/20) (כ/692) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית05/02/2018
20 חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 120), התשע"ח-2018 (פ/3029/20) (כ/728) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית05/02/2018
20 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 120), התשע"ח-2018 (מ/1092) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית30/01/2018
20 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 54), התשע"ח-2018 (פ/2665/20) (כ/692) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית22/01/2018
20 חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע) (תיקון), התשע"ח-2018 (פ/4274/20) (כ/742) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית22/01/2018
20 חוק שירותי הסעד (תיקון מס' 8), התשע"ח–2018 (פ/309/20) (כ/740) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית15/01/2018
20 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 245), התשע"ח-2018 (מ/1003) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית15/01/2018
20 חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 5) (מ/1185) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית10/01/2018
20 חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 (מ/1171) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית09/01/2018
20 חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2018 (מ/1175) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית08/01/2018
20 חוק קרן קיימת לישראל (תחולת דיני המס והוראת שעה), התשע"ח-2018 (מ/951) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2018
20 חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 15), התשע"ח-2018 (מ/828) [הוחל דין רציפות] ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2018
20 חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון מס' 2) (פ/4346/20) (כ/735) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2018
20 חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018 (פ/3523/20) (כ/747) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2018
20 חוק המפלגות (תיקון מס' 24), התשע"ח-2018 (פ/3796/20) (כ/737) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית01/01/2018
20 חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 119), התשע"ח-2017 (מ/1148) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית25/12/2017
20 חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017 (מ/1181) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית25/12/2017
20 חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 16), התשע"ח-2017 (מ/1180) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית25/12/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת