ד' בכסלו תשע"ח    22 בנובמבר 2017    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 15), התשע"ח-2017 (מ/1160) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית15/11/2017
20 הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית), התשע"ח-2017 (מ/1163) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית13/11/2017
20 הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 44), התשע"ח-2017 (כ/738) ועדה
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית07/11/2017
20 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 54), התשע"ח-2017 (מ/1087) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/11/2017
20 הצעת חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים (תיקון מס' 6), התשע"ח-2017 (מ/1068) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/11/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 198), התשע"ח-2017 (מ/1110) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית06/11/2017
20 הצעת חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר מינימום – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017 (מ/968) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית30/10/2017
20 הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון), התשע"ח-2017 (מ/1152) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית30/10/2017
20 הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון), התשע"ח-2017 (פ/2018/20) (כ/702) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית30/10/2017
20 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017 (מ/1067) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית30/10/2017
20 חוק ניירות ערך (תיקון מס' 66), התשע"ז-2017 (מ/1138) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית23/10/2017
20 חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017 (פ/4042/20) (כ/733) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז-2017 (פ/3502/20) (כ/726) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117 - הוראת שעה), התשע"ז-2017 (פ/3044/20) (כ/673) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 (פ/4414/20) (כ/731) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017 (פ/2835/20) (כ/730) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק המועצה לגיל הרך, התשע"ז-2017 (פ/2138/20) (כ/724) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 53), התשע"ז-2017 (פ/1359/20) (כ/684) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017 (מ/936) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק העיצובים, התשע"ז-2017 (מ/928) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017 (מ/1111) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017 (מ/1057) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 39), התשע"ז-2017 (מ/1107) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית25/07/2017
20 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 48), התשע"ז-2017 (פ/2612/20) (כ/725) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית25/07/2017
20 חוק משק החשמל (תיקון מס' 14 - הוראת שעה), התשע"ז–2017 (פ/1544/20) (כ/699) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית25/07/2017
20 חוק לעניין הרכב ועדות בכנסת (הוראות מיוחדות לכנסת העשרים), התשע"ז-2017 (כ/716) ועדה
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית25/07/2017
20 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 242), התשע"ז-2017 (מ/1116) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/07/2017
20 חוק קרן חינוך ארצות הברית-ישראל, התשע"ז-2017 (מ/1130) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/07/2017
20 חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשע"ז-2017 (פ/3893/20) (כ/723) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/07/2017
20 חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון מס' 17), התשע"ז-2017 (פ/3015/20) (כ/714) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית24/07/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il