ב' באדר תשע"ח    17 בפברואר 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 44) (אסדרת רישיונות לשידורי טלוויזיה), התשע"ח-2018 (פ/4143/20) (כ/752) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה14/02/2018
20 הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת13/02/2018
20 הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה13/02/2018
20 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 48) (הגבלת הזכות להיבחר בשל הרשעה בעבירת טרור או ביטחון חמורה) (פ/3218/20) (כ/739) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית13/02/2018
20 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 69) (הגבלת הזכות להיבחר בשל הרשעה בעבירת טרור או ביטחון חמורה), התשע"ח-2017 (כ/739) ועדה
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית13/02/2018
20 הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30), התשע"ז-2017 (מ/1114) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה13/02/2018
20 הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ו-2016 (מ/1071) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה13/02/2018
20 הצעת החוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 17) (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2019 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה13/02/2018
20 הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2019, התשע"ח-2018 (מ/1195) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה13/02/2018
20 הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 13), התשע"ח-2018 (מ/1188) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית12/02/2018
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית) (מ/1184) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/02/2018
20 הצעת חוק הממשלה (תיקון מס' 12) (אצילת סמכות לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ח-2018 (מ/1184) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/02/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2014 (מ/867) [הוחל דין רציפות] ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/02/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 131) (תקיפת עובד חינוך), התשע"ח-2018 (פ/2700/20) (כ/759) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/02/2018
20 הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 3) (ערעור לפני בורר), התשע"ח-2018 (פ/2139/20) (כ/758) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/02/2018
20 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 57) (הפטר לחייב מוגבל באמצעים), התשע"ח-2018 (פ/4426/20) (כ/760) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/02/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 121), התשע"ח-2018 (פ/3828/20) (כ/741) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית07/02/2018
20 הצעת חוק הדיור המוגן (תיקון) (הבטחת כספי הפיקדון), התשע"ז–2017 (פ/2152/20) (כ/729) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה07/02/2018
20 הצעת חוק חתימה אלקטרונית (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 (מ/1192) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה06/02/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 27), התשע"ז-2017 (מ/1150) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית06/02/2018
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים), התשע"ג-2013 (מ/784) [הוחל דין רציפות] ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה05/02/2018
20 הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 30 והוראות שעה), התשע"ח-2018 (מ/1193) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה05/02/2018
20 הצעת חוק לשמירה על בטיחות מעליות, התשע"ח-2017 (מ/1170) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה05/02/2018
20 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 15) (סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי), התשע"ו-2016 (פ/2372/20) (כ/654) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה05/02/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו-2015 (מ/972) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה05/02/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238), התשע"ז-2017 (מ/1106) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה05/02/2018
20 הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון מס' 6) (החמרת ענישה בשל מתן שירותי מורה דרך ללא רישיון), התשע"ז-2017 (פ/2736/20) (כ/687) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה05/02/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 84) (שינוי פרטי ההודעה על סגירת תיק לעניין עילת הסגירה), התשע"ח-2018 (פ/1604/20) (כ/755) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה05/02/2018
20 הצעת חוק רואי חשבון (תיקון מס' 9), התשע"ז-2017 (מ/1128) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה04/02/2018
20 הצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר), התשע"ו-2016 (מ/1023) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה31/01/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת