ה' בתמוז תשע"ח    18 ביוני 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 74) (עידוד בניית דירות מגורים להשכרה), התשע"ז-2017 (מ/1143) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה13/06/2018
20 הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' ) - רישוי עסקים דיפרנציאלי, פרק י"ב מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה13/06/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 132), התשע''ח-2018 (פ/4307/20) (כ/780) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית13/06/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 23), התשע"ח-2018 (פ/3900/20) (כ/773) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית13/06/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 132) (ירי מנשק חם), התשע"ח-2018 (מ/1223) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/06/2018
20 הצעת חוק האזורים הימיים, התשע"ח-2017 (מ/1165) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/06/2018
20 הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 18) (היחידה לשחרור ממאסרים קצרים), התשע"ח-2018 (מ/1230) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/06/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון) (שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית), התשע"ז-2016 (מ/1090) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/06/2018
20 הצעת חוק הדיור המוגן (תיקון), התשע"ח–2018 (פ/2152/20) (כ/729) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית12/06/2018
20 הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 117) (הסמכת בית משפט לעניינים מינהליים לדון בהחלטות מינהליות של רשויות ישראליות הפועלות באזור), התשע"ח-2018 (מ/1222) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/06/2018
20 הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20) (תיקון מס' 2) (הארכת מועד להגשת בקשה להחזרת עודף שכר טרחה), התשע"ח-2018 (פ/4810/20) (כ/783) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת12/06/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 116), התשע"ז-2016 (מ/1085) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 15), התשע"ח-2018 (פ/4684/20) (כ/774) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 56) (ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל), התשע"ח–2017 (פ/3407/20) (כ/743) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30), התשע"ז-2017 (מ/1114) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח-2018 (פ/1207/20) (כ/778) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון מס' 6), התשע"ח-2018 (מ/1210) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו-2015 (מ/972) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 58) (הודעה קולית על סיום עסקה לתקופה קצובה), התשע"ח-2018 (פ/4402/20) (כ/763) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק קיזוז כספים לרשות הפלסטינית בשל תמיכתה בטרור, התשע"ח-2018 (פ/4079/20) (כ/764) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית11/06/2018
20 הצעת חוק לניכוי כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח-2018 (מ/1214) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק מימון מפלגות בעניין רשימת מועמדים משותפת - כפי שפוצל מהצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24). (פ/3796/20) (כ/737) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 14) (הארכת מועדים), התשע"ח-2018 (פ/4796/20) (כ/786) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 146) (חלוקת הכנסות), התשע"ח-2018 (פ/4415/20) (כ/784) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 17) (שטח מצללה), התשע"ח-2018 (פ/2462/20) (כ/785) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק הסיוע המשפטי (סיוע משפטי לאדם בהליך אזרחי לפי חוק איסור הפליה במוצרים בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 (מ/1224) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 (מ/1157) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית11/06/2018
20 הצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 4) (סמכות השיפוט בעניין הליכי בוררות), התשע"ח-2018 (מ/1219) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/06/2018
20 הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 (מ/1215) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה06/06/2018
20 הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון מס' 4) (סמכות בין-לאומית בתביעה לגירושין), התשע"ח-2018 (מ/1207) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה05/06/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת