כ"ח בתשרי תשע"ח    18 באוקטובר 2017    הכנסת ה-20, מושב שלישי, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30), התשע"ז-2017 (מ/1114) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/10/2017
20 הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 (מ/1027) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה02/10/2017
20 הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 4) (הוועדה ליציבות פיננסית), התשע"ז-2017 (מ/1112) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/09/2017
20 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017 (מ/1067) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית18/09/2017
20 הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 66), התשע"ז-2017 (מ/1138) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית18/09/2017
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקוני חקיקה - שידורי ספורט והפצת שידורים באינטרנט), התשע"ז-2016 (מ/1083) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/09/2017
20 הצעת חוק תיירות מרפא, התשע"ז-2017 (מ/1126) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה07/09/2017
20 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 55), התשע"ו-2016 (מ/1047) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה10/08/2017
20 הצעת חוק למניעת מחלת הכלבת, התשע"ז-2017 (מ/1155) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה02/08/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 27), התשע"ז-2017 (מ/1150) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/07/2017
20 הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון מס' 2) (הוראות לעניין שטח תחום ירושלים והרוב הדרוש לשינוין) (פ/4346/20) (כ/735) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/07/2017
20 הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון), התשע"ז-2017 (פ/2018/20) (כ/702) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית26/07/2017
20 הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 20) (שכר לימוד לסטודנטים בין-לאומיים), התשע"ז-2017 (פ/4301/20) (כ/734) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/07/2017
20 הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון), התשע"ז-2017 (מ/1152) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/07/2017
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 55) (מענה אנושי מקצועי במערכת לניתוב שיחות), התשע"ז–2017 (פ/1812/20) (כ/732) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/07/2017
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון) (שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית), התשע"ז-2016 (מ/1090) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה25/07/2017
20 הצעת חוק הדיור המוגן (תיקון) (הבטחת כספי הפיקדון), התשע"ז–2017 (פ/2152/20) (כ/729) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה25/07/2017
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 119) (דיור בהישג יד), התשע"ז-2017 (פ/3029/20) (כ/728) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה25/07/2017
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 67) (הרחבת האיסור על שיגור דבר פרסומת), התשע"ז-2017 (פ/3371/20) (כ/731) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה25/07/2017
20 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 74) (עידוד בניית דירות מגורים להשכרה), התשע"ז-2017 (מ/1143) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה24/07/2017
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117), התשע"ז-2017 (מ/1148) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה24/07/2017
20 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 50) (הכנסה שמקורה בתמיכה כספית), התשע"ז-2017 (מ/1142) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה24/07/2017
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 54) (מכירה מיוחדת), התשע"ז-2017 (מ/1151) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה24/07/2017
20 הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 10) (הוספת נציג ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים למועצת ההנדסה והאדריכלות), התשע"ז-2017 (פ/2523/20) (כ/718) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה18/07/2017
20 הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015 - החלק הנותר (מ/949) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/07/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 241), התשע"ז-2017 (מ/1144) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/07/2017
20 הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 (מ/1141) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/07/2017
20 הצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ז-2017 (מ/1146) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/07/2017
20 הצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ז-2017 (מ/1146) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/07/2017
20 הצעת חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תיקון מס' 13) (סיום פעילות המשקמים והמנהלה והוראות מעבר לעניין הליכים קיימים), התשע"ז-2017 (מ/1145) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/07/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il