6
י' בתשרי תשע"ט    19 בספטמבר 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ח-2018 (מ/1250) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/09/2018
20 הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ו-2016 (מ/1071) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה13/09/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 37) (הוראות לעניין רכב מעוקל שנגנב או שנקבע כרכב באובדן), התשע"ח-2018 (פ/4874/20) (כ/801) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה07/08/2018
20 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתביעת נזיקין בשל עבירת מין), התשע"ז-2017 (פ/3697/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
לאישור מיזוג בוועדת הכנסת07/08/2018
20 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 90) (מינוי מומחה מטעם בית המשפט), התשע"ז-2017 (מ/1139) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לאישור מיזוג בוועדת הכנסת07/08/2018
20 הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ח-2018 (מ/1200) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה01/08/2018
20 פרק ט' (תכנון ובנייה), סעיף 32 (3), (5) – לעניין סעיפים 62א(א1)(15) ו-62א(ג) המוצעים בו, (6), (8) ו-(11) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח–2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה01/08/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54) (שחרור מינהלי), התשע"ח-2018 (מ/1229) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה01/08/2018
20 הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 5), התשע"ח-2017 (מ/1164) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה25/07/2018
20 הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ח-2018 (מ/1241) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה18/07/2018
20 הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7), התשע"ח-2018 (פ/4531/20) (כ/797) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/07/2018
20 הצעת חוק אחריות לעבודות שיפוצים, התשע"ח-2018 (פ/4333/20) (כ/807) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 21) (הסרת חיסיון הנוגע למקצועות טיפוליים), התשע"ח-2018 (פ/1398/20) (כ/798) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/07/2018
20 הצעת חוק למניעת ביצוע עבירות באמצעות פרסום באינטרנט (הסרת תוכן), התשע"ח-2018 (מ/1104) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית17/07/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2014 (מ/867) [הוחל דין רציפות] ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה16/07/2018
20 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 19) (סמכות למתן היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות של עובדי הכנסת ועובדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת), התשע"ח-2018 (פ/5546/20) (כ/806) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30), התשע"ז-2017 (מ/1114) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 25) (שילוב תלמידי ישיבות), התשע"ח-2018 (מ/1238) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק פקודת בריאות העם (תיקון מס' 32) (התקנת מצלמות בבתי חולים לשם הגנה על חסרי ישע), התשע"ח-2018 (מ/1234) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 33) (זכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי קבלנים במקום העבודה), התשע"ח-2018 (פ/5180/20) (כ/800) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה10/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 33) (הסכם הלוואה לדיור ללא עמלת היוון בשל פירעון מוקדם), התשע"ח-2018 (פ/4114/20) (כ/788) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה10/07/2018
20 הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 12) (צמצום מספר תאגידי המים והביוב), התשע"ח-2018 (פ/3523/20) (כ/796) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה10/07/2018
20 הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון), התשע"ח-2018 (פ/3137/20) (כ/788) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה10/07/2018
20 הצעת חוק עידוד תרומות מזון, התשע"ח-2018 (פ/799/20) (כ/795) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה10/07/2018
20 הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 14) (הסדרת עיסוק באימון ספורט), התשע"ח-2018 (מ/1212) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה09/07/2018
20 הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 4) (הוועדה ליציבות פיננסית), התשע"ז-2017 (מ/1112) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה09/07/2018
20 הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 20) (חיזוק האכיפה והקלת נטל האסדרה), התשע"ח-2018 (מ/1221) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה09/07/2018
20 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 20) (שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח-2018 (פ/5303/20) (כ/799) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה09/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות המס) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 (מ/1236) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה09/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 249), התשע"ח-2018 (מ/1235) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה09/07/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il






יצירת קשר נגישות בכנסת