כ"ו בכסלו תשע"ח    14 בדצמבר 2017    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה - הוראת שעה), התשע"ח-2017 (מ/1181) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת13/12/2017
20 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 16), התשע"ח-2017 (מ/1180) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת13/12/2017
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81) (הוראות לעניין המלצה של רשות חוקרת), התשע"ח-2017 (פ/4653/20) (כ/744) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה13/12/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 244), התשע"ח-2017 (מ/1144) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית13/12/2017
20 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ח-2017 (מ/1047) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית13/12/2017
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 119) (דיור בהישג יד), התשע"ז-2017 (פ/3029/20) (כ/728) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/12/2017
20 הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 (מ/1141) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/12/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו-2015 (מ/972) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/12/2017
20 הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017 (מ/1166) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית12/12/2017
20 הצעת חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2017 (פ/805/20) (כ/745) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/12/2017
20 הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 8), התשע"ח-2017 (מ/1109) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית12/12/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 22), התשע"ח-2017 (מ/1113) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית12/12/2017
20 הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורת וייצור דבש, התשע"ד-2014 (מ/859) [הוחל דין רציפות] ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 74) (עידוד בניית דירות מגורים להשכרה), התשע"ז-2017 (מ/1143) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24) (הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת), התשע"ח-2017 (פ/3796/20) (כ/737) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2017 (מ/1175) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר), התשע"ו-2016 (מ/1023) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה06/12/2017
20 הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה-2015 - החלק הנותר (מ/949) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה06/12/2017
20 הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לשם זיהוי ועריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (פ/4320/20) (כ/736) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה06/12/2017
20 הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף), התשע"ח-2017 (מ/1171) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה06/12/2017
20 הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון), התשע"ח-2017 (מ/1157) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה05/12/2017
20 הצעת חוק יסודות המשפט (תיקון) (עקרונות המשפט העברי), התשע"ז-2017 (פ/2696/20) (כ/717) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה05/12/2017
20 הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ו-2016 (מ/1071) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה05/12/2017
20 הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון מס' 2) (פ/4346/20) (כ/735) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית05/12/2017
20 הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 4) (הוועדה ליציבות פיננסית), התשע"ז-2017 (מ/1112) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה04/12/2017
20 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 51), התשע"ח-2017 (מ/1042) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית04/12/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 112), התשע"ד-2013 (מ/826) [הוחל דין רציפות] ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה04/12/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' [220]), התשע"ו-2016 - חלק מפיצול (למעט ס' 3 ו-4(ב)) (מ/1003) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית04/12/2017
20 הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30), התשע"ז-2017 (מ/1114) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה04/12/2017
20 הצעת חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (פ/4275/20) (כ/736) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית04/12/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת