ו' בניסן תשע"ח    22 במרס 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) (כ/768) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה13/03/2018
20 הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון מס' 3) (הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה), התשע"ח-2018 (פ/4464/20) (כ/772) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה13/03/2018
20 הצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח-2018 (פ/3073/20) (כ/770) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה13/03/2018
20 הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית, התשע"ח-2018 (פ/4747/20) (כ/769) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה13/03/2018
20 הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 (מ/1215) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה12/03/2018
20 הצעת חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 (מ/1213) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה12/03/2018
20 הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 14) (הסדרת עיסוק באימון ספורט), התשע"ח-2018 (מ/1212) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה12/03/2018
20 הצעת חוק לניכוי כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח-2018 (מ/1214) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה12/03/2018
20 הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול (תיקון מס' 3) (הגדרת עובד רווחה), התשע"ח-2018 (מ/1216) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה12/03/2018
20 הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון) (הכרה באנשים עם מוגבלות כחניכי מכינות), התשע"ח-2018 (פ/2889/20) (כ/771) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה07/03/2018
20 הצעת חוק רשות הספונת והנמלים (תיקון מס' 6), התשע"ח-2018 (מ/1210) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה07/03/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 60) (איסור גביית עמלה בעד עסקת מכר מרחוק שנעשתה באינטרנט), התשע"ח-2018 (פ/37/20) (כ/765) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה28/02/2018
20 הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 6) (הארכת תקופות מעבר), התשע"ח-2018 (מ/1202) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה21/02/2018
20 הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 (מ/1203) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה21/02/2018
20 הצעת חוק בינוי-פינוי ופיצויים לתושבי כפר שלם, התשע"ח–2018 (פ/2229/20) (כ/757) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה30/01/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 142) (גמול בעד השתתפות בישיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה), התשע"ז–2017 (פ/2311/20) (כ/725) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2017
20 הצעת חוק מעמד משרדי רשות המסים כתחנות משטרה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (מ/1149) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 240), התשע"ז-2017 (מ/1123) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה15/03/2017
20 הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז–2016 (פ/1973/20) (כ/670) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה30/11/2016
20 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 67) (הוראות שונות), התשע"ו-2016 (כ/659) ועדה
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה03/08/2016
20 הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (מ/965) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה28/10/2015
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת