י' באב תשע"ח    22 ביולי 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 17) (תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי), התשע"ח-2018 (פ/4135/20) (כ/803) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 60) (איסור גביית עמלה בעד עסקת מכר מרחוק שנעשתה באינטרנט), התשע"ח-2018 (פ/37/20) (כ/765) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2018
20 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 95) (תובע טרדן), התשע"ח-2018 (מ/1247) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2018
20 הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 34), התשע"ח-2018 (כ/805) ועדה
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2018
20 הצעת חוק מס הכנסה (מיסוי הכנסה מפעילות בכלי שיט לפי תפוסה), התשע"ח-2018 (מ/1251) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה17/07/2018
20 הצעת חוק שירותי תשלום, התשע"ח-2018 (מ/1246) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2018
20 הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 4), התשע"ח-2018 (מ/1248) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשע"ח-2018 (מ/1245) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2018
20 הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 69) (בורסה ייעודית), התשע"ח-2018 (מ/1249) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2018
20 הצעת חוק מקורות אנרגיה (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 (מ/1239) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2018
20 הצעת חוק בינוי-פינוי ופיצויים לתושבי כפר שלם, התשע"ח–2018 (פ/2229/20) (כ/757) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה30/01/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 142) (גמול בעד השתתפות בישיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה), התשע"ז–2017 (פ/2311/20) (כ/725) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2017
20 הצעת חוק מעמד משרדי רשות המסים כתחנות משטרה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (מ/1149) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 240), התשע"ז-2017 (מ/1123) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה15/03/2017
20 הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז–2016 (פ/1973/20) (כ/670) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה30/11/2016
20 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 67) (הוראות שונות), התשע"ו-2016 (כ/659) ועדה
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה03/08/2016
20 הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (מ/965) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה28/10/2015
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת