ב' בחשוון תשע"ח    22 באוקטובר 2017    הכנסת ה-20, מושב שלישי, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 29), התשע"ז-2017 (מ/1156) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה02/08/2017
20 הצעת חוק לשמירה על בטיחות מעליות, התשע"ז-2017 (מ/1154) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה26/07/2017
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 118) (הוראות לעניין היטל השבחה), התשע"ז-2017 (פ/3954/20) (כ/727) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה19/07/2017
20 הצעת חוק מעמד משרדי רשות המסים כתחנות משטרה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (מ/1149) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 142) (גמול בעד השתתפות בישיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה), התשע"ז–2017 (פ/2311/20) (כ/725) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2017
20 הצעת חוק יסודות המשפט (תיקון) (עקרונות המשפט העברי), התשע"ז-2017 (פ/2696/20) (כ/717) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה03/07/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 240), התשע"ז-2017 (מ/1123) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה15/03/2017
20 הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון מס' 6) (החמרת ענישה בשל מתן שירותי מורה דרך ללא רישיון), התשע"ז-2017 (פ/2736/20) (כ/687) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה15/02/2017
20 הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז–2016 (פ/1973/20) (כ/670) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה30/11/2016
20 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 67) (הוראות שונות), התשע"ו-2016 (כ/659) ועדה
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה03/08/2016
20 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 46) (תשלום גימלה לבני זוג), התשע"ו-2016 (מ/1042) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה30/03/2016
20 הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (מ/965) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה28/10/2015
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il