כ"ז בכסלו תשע"ח    15 בדצמבר 2017    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק אמנות הבנקים הבין-לאומיים לפיתוח (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017 (מ/1179) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה11/12/2017
20 הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 8) (הצבת דגל באירוע ציבורי), התשע"ח-2017 (פ/3323/20) (כ/746) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה11/12/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 200) (ביטול הוועדה הארצית המייעצת לענייני סיעוד), התשע"ח-2017 (מ/1177) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה04/12/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ח-2017 (מ/1178) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה04/12/2017
20 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 20) (מינוי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה), התשע"ח-2017 (מ/1176) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה04/12/2017
20 הצעת חוק ההגבלים העסקיים (מתן הוראות ליבואן ישיר - הוראת שעה), התשע"ח-2017 (מ/1174) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה04/12/2017
20 הצעת חוק גביית אגרות בעד בחינות בגרות והנפקת מסמכים נלווים, התשע"ח-2017 (מ/1172) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה27/11/2017
20 הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 6 והוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשע"ח-2017 (מ/1173) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה27/11/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 34) (החלפת המונח אירוע אסון המוני), התשע"ח-2017 (מ/1169) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה27/11/2017
20 הצעת חוק לשמירה על בטיחות מעליות, התשע"ח-2017 (מ/1170) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה27/11/2017
20 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 48) (הגבלת הזכות להיבחר בשל הרשעה בעבירת טרור או ביטחון חמורה) (פ/3218/20) (כ/739) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה06/11/2017
20 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 69) (הגבלת הזכות להיבחר בשל הרשעה בעבירת טרור או ביטחון חמורה), התשע"ח-2017 (כ/739) ועדה
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה06/11/2017
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 118) (הוראות לעניין היטל השבחה), התשע"ז-2017 (פ/3954/20) (כ/727) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה19/07/2017
20 הצעת חוק מעמד משרדי רשות המסים כתחנות משטרה (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (מ/1149) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 142) (גמול בעד השתתפות בישיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה), התשע"ז–2017 (פ/2311/20) (כ/725) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה17/07/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 240), התשע"ז-2017 (מ/1123) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה15/03/2017
20 הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון מס' 6) (החמרת ענישה בשל מתן שירותי מורה דרך ללא רישיון), התשע"ז-2017 (פ/2736/20) (כ/687) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה15/02/2017
20 הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז–2016 (פ/1973/20) (כ/670) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה30/11/2016
20 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 67) (הוראות שונות), התשע"ו-2016 (כ/659) ועדה
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה03/08/2016
20 הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015 (מ/965) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה28/10/2015
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת