ל' בתשרי תשע"ח    20 באוקטובר 2017    הכנסת ה-20, מושב שלישי, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק המפלגות (תיקון - מימון בחירות מקדימות למועמד שהוא נבחר הציבור), התשע"ז-2017 (פ/3796/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה17/10/2017
20 הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה26/09/2017
20 הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לשם עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (פ/4320/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה14/09/2017
20 הצעת חוק להסדרת התיירות הרפואית בישראל, התשע"ו-2016 (פ/3119/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה07/09/2017
20 הצעת חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (פ/4275/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה30/07/2017
20 הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת עמל, התשע"ו-2016 (פ/2573/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה25/07/2017
20 הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - כשירות לכהונה כדירקטור בחברה ממשלתית), התשע"ו-2016 (פ/3158/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה24/07/2017
20 הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (תיקון - הודעה מוקדמת במקרה של פטירת המעסיק או העובד), התשע"ז-2016 (פ/3456/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה24/07/2017
20 הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון – איסור שימוש במערכת כריזה בבתי תפילה), התשע"ו–2015 (פ/2316/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה24/07/2017
20 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - עידוד השקעות בשכירות ארוכת טווח), התשע"ז-2017 (פ/4293/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה24/07/2017
20 הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון - מניעת רעש ממערכת כריזה בבית תפילה), התשע"ז-2016 (פ/3590/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה24/07/2017
20 הצעת חוק חסימת קו טלפון של ספק שירותי מין, התשע"ז-2017 (פ/3729/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה24/07/2017
20 הצעת חוק חסימת גישה לקווי טלפון המשמשים לפרסום ומסירת מידע בדבר זנות, התשע"ז-2017 (פ/3728/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה24/07/2017
20 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב כספי נמוך), התשע"ה-2015 (פ/814/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת24/07/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קרן חברתית להשקעות במקרקעין), התשע"ז-2017 (פ/4271/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה24/07/2017
20 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - דחיית מועד פירעון של הלוואה לדיור ללקוח מובטל), התשע"ו-2016 (פ/3291/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה24/07/2017
20 הצעת חוק מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני, התשע"ז-2017 (פ/4141/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה24/07/2017
20 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ז-2017 (פ/4212/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/07/2017
20 הצעת חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות, התשע''ז-2017 (פ/4136/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/07/2017
20 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - ביטול עמלת פירעון מוקדם והגדלת התחרות), התשע"ז-2017 (פ/4114/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/07/2017
20 הצעת חוק הדרכה שיקומית לאדם עם עיוורון או לקות ראייה, התשע"ה-2015 (פ/1731/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/07/2017
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט), התשע"ה-2015 (פ/37/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/07/2017
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - סייג לזכאות למי שלקח חלק בפעילות טרור), התשע"ז-2016 (פ/3536/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/07/2017
20 הצעת חוק איסור צריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות, התשע"ז-2017 (פ/4078/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/07/2017
20 הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון - הגדרת גן לאומי עירוני והגשת תכנית בנייה למטרות מגורים), התשע"ז-2017 (פ/4135/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/07/2017
20 הצעת חוק להסדרת המגורים בשטחי מרעה, התשע"ז-2017 (פ/4099/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/07/2017
20 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הפטר לחייב מוגבל באמצעים), התשע"ז-2017 (פ/4426/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/07/2017
20 הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון - טיפול נפשי לילדים שנפגעו מינית), התשע"ה-2015 (פ/1151/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/07/2017
20 הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון - טיפול נפשי לילדים נפגעי אלימות במשפחה), התשע"ה-2015 (פ/1160/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/07/2017
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – מחיקת רישום פלילי בהיעדר ראיות), התשע"ו–2015 (פ/2088/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה18/07/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il