כ"ו בכסלו תשע"ח    14 בדצמבר 2017    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט), התשע"ה-2015 (פ/37/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה13/12/2017
20 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ז-2017 (פ/4212/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה13/12/2017
20 הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון - צמצום מספר תאגידי המים והביוב), התשע"ז-2016 (פ/3523/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
לאישור פיצול במליאה13/12/2017
20 הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשע"ה-2015 (פ/1370/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/12/2017
20 הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - לשון הרע על לוחמי צה"ל), התשע"ח-2017 (פ/4766/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשע"ו-2016 (פ/2633/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשע"ז-2017 (פ/3953/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשע"ו-2016 (פ/2595/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - עידוד השקעות בשכירות ארוכת טווח), התשע"ז-2017 (פ/4293/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - אכיפה מוגברת כנגד עברייני מין), התשע"ז-2017 (פ/4394/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה06/12/2017
20 הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - אדם שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירות מין), התשע"ז-2017 (פ/4399/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה06/12/2017
20 הצעת חוק לעידוד נסיעה שיתופית (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (פ/4184/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה05/12/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים), התשע"ה-2015 (פ/147/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה05/12/2017
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - סמכות ועדה מקומית לאשר הגדלת אחוזי בנייה בשטחים המיועדים לתעסוקה), התשע"ו-2016 (פ/2936/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה05/12/2017
20 הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - תגמולים וקצבה), התשע"ז-2017 (פ/4052/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה29/11/2017
20 הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - שינוי הגדרת עבריין מין והוספת מגבלות), התשע"ה-2015 (פ/211/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה29/11/2017
20 הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - החלה על בגיר שהיה קטין מעל גיל 16 בעת ביצוע העבירה), התשע"ו-2016 (פ/3224/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה29/11/2017
20 הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - בגיר שהורשע בעבירת מין בהיותו קטין), התשע"ו-2016 (פ/3223/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה29/11/2017
20 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - התחשבות במסורת ישראל), התשע"ח-2017 (פ/4732/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה29/11/2017
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ו-2016 (פ/2522/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה27/11/2017
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - סינון אתרי הימורים ותכנים המציגים דברי תועבה באינטרנט), התשע"ז-2016 (פ/3602/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה27/11/2017
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הארכת תוקף רישיון למשדר ערוץ ייעודי), התשע"ז-2017 (פ/4543/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה22/11/2017
20 הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון - פיצויים ללא הוכחת נזק), התשע"ז-2017 (פ/4555/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה22/11/2017
20 הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון - בחינת העלות לרשויות מקומיות) (פ/4019/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת22/11/2017
20 הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון - הצבת מכשירי החייאה במוסדות חינוך), התשע"ז-2017 (פ/3684/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה22/11/2017
20 הצעת חוק להגנת הצומח (נזקי עזים) (תיקון - ביטול החוק), התשע"ז-2017 (פ/4045/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה22/11/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - נשיאת מאסר בעבודת שירות), התשע"ז-2016 (פ/3528/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה22/11/2017
20 הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראות שונות), התשע"ו-2016 (פ/3137/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/11/2017
20 הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - הגדרת המינוח כשר לעניין הטעיה), התשע"ה-2015 (פ/1383/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/11/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת