6
י"ג בתשרי תשע"ט    22 בספטמבר 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה–2015 (פ/1800/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה17/09/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על מסגרות חינוכיות לפעוטות, התשע"ה-2015 (פ/1670/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה17/09/2018
20 הצעת חוק התקנת מצלמות לשם פיקוח והגנה על קטינים וחסרי ישע, התשע"ז-2017 (פ/4025/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה05/09/2018
20 הצעת חוק להסדרת המגורים בשטחי מרעה, התשע"ז-2017 (פ/4099/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה16/07/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פטור מוסדות מהיטל השבחה), התשע"ח-2018 (פ/5082/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה16/07/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימוש מרשם בכל בית מרקחת), התשע"ז-2017 (פ/4512/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה15/07/2018
20 הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון - עוזר בטיחות), התשע"ח-2018 (פ/4959/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (התאמות ייבוא וייצוא תמרוקים), התשע"ח-2018 (פ/5295/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום קנס בתשלומים), התשע"ח-2018 (פ/5037/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק שירות אזרחי (תיקון - שירות אזרחי במוסד רפואי ציבורי), התשע"ח-2018 (פ/4965/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (תיקון - מניעת פגיעה בערכים טבעיים מוגנים), התשע"ז-2017 (פ/4595/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (תיקון - מניעת פגיעה בערכים טבעיים מוגנים), התשע"ז-2017 (פ/4594/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - הוספת מפעלי תעשייה חקלאית), התשע"ז-2017 (פ/4522/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למכללה טכנולוגית מוכרת), התשע"ז-2017 (פ/4424/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק המועצה לענף הלול (תיקון - ויסות הייצור והשיווק של תוצרת הלול), התשע"ז-2017 (פ/4353/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - משלוח הודעה בדבר זכאות המבוטח), התשע"ז-2017 (פ/4101/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון - השוואת ההטבות בתעשייה להטבות בחקלאות), התשע"ז-2016 (פ/3521/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - היעדרות בשל טיפולי פוריות), התשע"ו-2016 (פ/2717/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - תגמולים וקצבה), התשע"ז-2017 (פ/4052/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה10/07/2018
20 הצעת חוק הספורט (תיקון - הסדרת מקצוע מאמן ספורט), התשע"ח-2018 (פ/5106/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה09/07/2018
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ו-2016 (פ/2522/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה09/07/2018
20 הצעת חוק המפלגות (תיקון - מניעת חברות במספר מפלגות), התשע"ח-2018 (פ/5398/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה04/07/2018
20 הצעת חוק שירות עבודה בשעת-חירום (תיקון - צוותי חירום יישוביים), התשע"ח-2018 (פ/4987/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה04/07/2018
20 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - דחיית תקופת פרעון הלוואה לדיור בשל פטירה), התשע"ז-2017 (פ/4381/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה04/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון - מזונות שלא החלו לפעול לגבייתם), התשע"ו–2015 (פ/2330/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה04/07/2018
20 הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון - כשירות קאדים), התשע"ז-2017 (פ/4303/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה02/07/2018
20 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - העדפת מי שסיים שירות סדיר), התשע"ח-2017 (פ/4778/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה26/06/2018
20 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - משרת מילואים פעיל), התשע"ח-2017 (פ/4626/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה26/06/2018
20 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - ייצוג הולם ללוחמים), התשע"ז-2016 (פ/3472/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה26/06/2018
20 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מתן עדיפות למשרתים בהעדפה מתקנת), התשע"ו-2016 (פ/2895/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה26/06/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת