ח' בתמוז תשע"ח    21 ביוני 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון - תמונה של נזקי עישון על מוצרי טבק), התשע"ז-2017 (פ/4531/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה21/06/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות המס), התשע"ח-2018 (פ/5431/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה20/06/2018
20 הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון - היתר הדרכה למומחים), התשע"ז-2017 (פ/4198/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - היתר לשימוש חורג), התשע"ח-2018 (פ/5452/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור תיעוד של חיילי צה"ל), התשע"ח-2018 (פ/5377/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - המונח יתום), התשע"ח-2018 (פ/5316/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגברת התדירות של משלוח חשבונית), התשע"ח-2018 (פ/5210/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון - תשלום דמי תיווך על ידי מזמין השירות), התשע"ח-2017 (פ/4915/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימוש מרשם בכל בית מרקחת), התשע"ח-2017 (פ/4611/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון - כשירות קאדים), התשע"ז-2017 (פ/4303/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת20/06/2018
20 הצעת חוק הפרשנות (תיקון - הגדרת הפליה על רקע נטייה מינית או זהות מגדר), התשע"ו-2016 (פ/2453/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת20/06/2018
20 הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון - מניעת רעש ממערכת כריזה בבית תפילה), התשע"ז-2016 (פ/3590/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/06/2018
20 הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון – איסור שימוש במערכת כריזה בבתי תפילה), התשע"ו–2015 (פ/2316/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/06/2018
20 הצעת חוק להסדרת התיירות הרפואית בישראל, התשע"ו-2016 (פ/3119/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה18/06/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (היתר ייצוא של קנאביס רפואי), התשע"ז-2017 (פ/3648/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה18/06/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (סמכות הרשות המקומית לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור), התשע"ח-2018 (פ/5248/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה18/06/2018
20 הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון - פיצויי פיטורים), התשע"ח-2018 (פ/5180/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה18/06/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום), התשע"ו-2016 (פ/3041/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה18/06/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - משך החקירה), התשע"ה-2015 (פ/1322/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה18/06/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום), התשע"ה-2015 (פ/693/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה18/06/2018
20 הצעת חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) (תיקון - סיכום מידע רפואי), התשע"ו-2016 (פ/3151/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה18/06/2018
20 הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון - צמצום מספר תאגידי המים והביוב), התשע"ז-2016 (פ/3523/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה17/06/2018
20 הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 33), התשע"ח-2018 ועדה
 
 
 
 
 
 
הוצעה בוועדה13/06/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס לתשלומים ושירותים הניתנים לראש הממשלה), התשע"ח-2018 (פ/5379/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה13/06/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימוש מרשם בכל בית מרקחת), התשע"ח-2018 (פ/4923/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה13/06/2018
20 הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון - ניהול והקצאת הקרקע באזור יהודה והשומרון על ידי החטיבה להתיישבות), התשע"ח-2017 (פ/4920/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה13/06/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימוש מרשם בכל בית מרקחת), התשע"ז-2017 (פ/4512/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה13/06/2018
20 הצעת חוק החזר גביית יתר (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (פ/3871/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה13/06/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - קביעת עונש מזערי והוראת שעה לעבירת החזקת נשק בלא רשות על פי דין), התשע"ו-2016 (פ/2591/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/06/2018
20 הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון - החלטה של רשות מרשויות האזור), התשע"ז-2017 (פ/3861/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/06/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת