ו' באדר תשע"ח    21 בפברואר 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק יום השחרור וההצלה מגרמניה הנאצית, התשע"ח-2017 (פ/4798/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/02/2018
20 הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון - תמונה של נזקי עישון על מוצרי טבק), התשע"ז-2017 (פ/4531/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת20/02/2018
20 הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון - איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק), התשע"ח-2017 (פ/4868/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת20/02/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט), התשע"ה-2015 (פ/37/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה20/02/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - משך החקירה), התשע"ה-2015 (פ/1322/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/02/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום), התשע"ו-2016 (פ/3041/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/02/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום), התשע"ה-2015 (פ/693/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/02/2018
20 הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד), התשע"ז-2016 (פ/3473/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/02/2018
20 הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשע"ה-2015 (פ/1370/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה14/02/2018
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון - הארכת מועדים), התשע"ח-2017 (פ/4796/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה14/02/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח), התשע"ז-2017 (פ/3900/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/02/2018
20 הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מניעת פעילות ארגונים הפועלים נגד מטרות החינוך ונגד צה"ל), התשע"ז-2017 (פ/3643/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/02/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הודעה בטלפון על מועד סיום עסקה או התחייבות), התשע"ז-2017 (פ/4402/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה12/02/2018
20 הצעת חוק מינוי ייצוג משפטי לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017 (פ/4715/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/02/2018
20 הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות), התשע"ז-2017 (פ/4455/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/02/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה–2015 (פ/1800/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/02/2018
20 הצעת חוק קיזוז כספים לרשות הפלסטינית בגין תמיכתה בטרור, התשע"ז-2017 (פ/4079/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/02/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור על נקיבת מחיר שלא ניתן לשלמו במעות שבמחזור), התשע"ו-2016 (פ/2571/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה12/02/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד חינוך), התשע"ח-2017 (פ/4839/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/02/2018
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - התראת חיוב בהתקשרות לחוץ לארץ), התשע"ז-2017 (פ/4202/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה07/02/2018
20 הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית, התשע"ח-2017 (פ/4747/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה07/02/2018
20 הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת), התשע"ח-2018 (פ/5071/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה07/02/2018
20 הצעת חוק חובת תשלום בשוברים, התשע"ז-2016 (פ/3363/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה06/02/2018
20 הצעת חוק משק החשמל (תיקון - גביית תשלומים), התשע"ז-2017 (פ/4518/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה06/02/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - דיור בהישג יד בשטחי מסחר), התשע"ח-2017 (פ/4879/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה31/01/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על מסגרות חינוכיות לפעוטות, התשע"ה-2015 (פ/1670/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה31/01/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - גניבת נשק), התשע"ז-2017 (פ/4477/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה31/01/2018
20 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - תקבולי ביטוח במקרה של אבדן גמור), התשע"ח-2017 (פ/4874/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה31/01/2018
20 הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון - הצבת מכשירי החייאה במוסדות חינוך), התשע"ח-2017 (פ/4793/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה30/01/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות במס ליישוב מאויים באזור), התשע"ו-2016 (פ/2809/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה29/01/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת