ב' בכסלו תשע"ח    20 בנובמבר 2017    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - הגדרת המינוח כשר לעניין הטעיה), התשע"ה-2015 (פ/1383/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/11/2017
20 הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - הבהרת מצג כשרותי אסור), התשע"ה-2015 (פ/1382/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/11/2017
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חובת התקנת אמצעי הצללה בגני שעשועים), התשע"ו-2016 (פ/3134/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה19/11/2017
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - עוסק שאינו ספק), התשע"ז-2016 (פ/3407/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה15/11/2017
20 הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע) (תיקון) (הגנה לחיילת או חייל עקב לידה או טיפולי פוריות), התשע"ח-2017 (פ/4274/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה15/11/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (צדק חלוקתי בכל הרשויות המתוקצבות במדינת ישראל), התשע"ז-2017 (פ/4415/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה15/11/2017
20 הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשע"ה-2015 (פ/1370/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה14/11/2017
20 הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה13/11/2017
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת), התשע"ח-2017 (פ/4653/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה13/11/2017
20 הצעת חוק קיזוז כספים לרשות הפלסטינית בגין תמיכתה בטרור, התשע"ז-2017 (פ/4079/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה13/11/2017
20 הצעת חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון מס' 3) (מסירת תוצאות בדיקת ראייה ומרשם), התשע"ח-2017 (פ/3968/20) (כ/740) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה08/11/2017
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תחרות הוגנת ומבוקרת בין קופות החולים), התשע"ז-2017 (פ/4472/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת08/11/2017
20 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים), התשע"ז-2017 (פ/4012/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה08/11/2017
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - אסדרת ערוצים ייעודים), התשע"ז-2017 (פ/4143/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה08/11/2017
20 הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון - פיצויים שהוטלו על ידי בית משפט צבאי), התשע"ז-2017 (פ/4121/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה08/11/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור פרסום מודעות גיוס לזנות), התשע''ז-2017 (פ/4307/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה08/11/2017
20 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - דחיית מועד פירעון של הלוואה לדיור ללקוח מובטל), התשע"ו-2016 (פ/3291/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה07/11/2017
20 הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון - קיצור תקופות התיישנות ומחיקה ומניעת השגת מידע בדרך לא הולמת), התשע"ה-2015 (פ/585/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה07/11/2017
20 הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשע"ו-2015 (פ/2283/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה06/11/2017
20 הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, התשע"ה-2015 (פ/30/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה06/11/2017
20 הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת עמל, התשע"ו-2016 (פ/2573/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה06/11/2017
20 הצעת חוק שיקום, קידום ושילוב אנשים עם אוטיזם בקהילה, התשע"ה-2015 (פ/83/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה06/11/2017
20 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ז-2017 (פ/4212/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה06/11/2017
20 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 48) (הגבלת הזכות להיבחר בשל הרשעה בעבירת טרור או ביטחון חמורה) (פ/3218/20) (כ/739) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה06/11/2017
20 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 69) (הגבלת הזכות להיבחר בשל הרשעה בעבירת טרור או ביטחון חמורה), התשע"ח-2017 (כ/739) ועדה
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה06/11/2017
20 הצעת חוק לשמירה על בטיחות מעליות, התשע"ז-2017 (מ/1154) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לא התקבלה בקריאה הראשונה06/11/2017
20 הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24) (הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת), התשע"ח-2017 (פ/3796/20) (כ/737) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה31/10/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מוסד הפועל לטובת מדינת ישראל), התשע"ז-2017 (פ/3667/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה30/10/2017
20 הצעת חוק מגבלות על השעיית עובדים בטרם הגשת כתב אישום, התשע"ז-2017 (פ/4378/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה24/10/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשע"ו–2015 (פ/2357/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה23/10/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il