א' בשבט תשע"ח    17 בינואר 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשע"ו-2016 (פ/2633/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה17/01/2018
20 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ז-2017 (פ/4212/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה17/01/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - מחיקת רישום פלילי בהיעדר ראיות), התשע"ה-2015 (פ/1604/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה16/01/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למקבלי קצבת ילד נכה), התשע"ו-2016 (פ/2748/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה16/01/2018
20 הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"ו–2015 (פ/2229/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה15/01/2018
20 הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון) (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר), התשע"ח-2018 (פ/3684/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה15/01/2018
20 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018 (מ/1190) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה15/01/2018
20 הצעת חוק שירותי תיירות, התשע"ח-2018 (מ/1189) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה15/01/2018
20 הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון - הגדרת גן לאומי עירוני והגשת תכנית בנייה למטרות מגורים), התשע"ז-2017 (פ/4135/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה10/01/2018
20 הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון - תמונה של נזקי עישון על מוצרי טבק), התשע"ז-2017 (פ/4531/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת10/01/2018
20 הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון - איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק), התשע"ח-2017 (פ/4868/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת10/01/2018
20 הצעת חוק קיזוז כספים לרשות הפלסטינית בגין תמיכתה בטרור, התשע"ז-2017 (פ/4079/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה09/01/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלת דמי ניהול בקרנות הפנסיה), התשע"ו-2016 (פ/2442/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה08/01/2018
20 הצעת חוק ממשל זמין, התשע"ו-2016 (פ/3073/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה08/01/2018
20 הצעת חוק מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני, התשע"ז-2017 (פ/4141/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה08/01/2018
20 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדרת הכנסה), התשע"ו-2016 (פ/2732/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה08/01/2018
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) (תיקון), התשע"ח-2018 (מ/1187) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה08/01/2018
20 הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון מס' 8) (מידע בדבר מטופל שזהותו אינה ידועה וחובות דיווח), התשע"ח-2018 (פ/2898/20) (כ/751) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה08/01/2018
20 הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד), התשע"ז-2016 (פ/3473/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה03/01/2018
20 הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה03/01/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הודעה בטלפון על מועד סיום עסקה או התחייבות), התשע"ז-2017 (פ/4402/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה03/01/2018
20 הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - תחולה על תושבי מזרח ירושלים ושיקול דעת שר הפנים), התשע"ח-2017 (פ/4744/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה03/01/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה–2015 (פ/1800/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת03/01/2018
20 הצעת חוק שירות המילואים (תיקון - הפחתת שיעור המס שחל על תגמולים למשרתי מילואים), התשע"ז-2017 (פ/4341/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה03/01/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הקדמת מועד תשלום גמלה), התשע"ה-2015 (פ/1061/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה03/01/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור), התשע"ח-2017 (פ/4638/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה03/01/2018
20 הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - קבורה שלא במקום מגורי הנפגע), התשע"ז-2017 (פ/4266/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה03/01/2018
20 הצעת חוק לטיפול בכתות פוגעניות, התשע"ה–2015 (פ/1810/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה01/01/2018
20 הצעת חוק להסדרת התיירות הרפואית בישראל, התשע"ו-2016 (פ/3119/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה01/01/2018
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הארכת תוקף רישיון למשדר ערוץ ייעודי), התשע"ז-2017 (פ/4543/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה01/01/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת