ד' בניסן תשע"ח    20 במרס 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) (כ/768) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה13/03/2018
20 הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון מס' 3) (הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה), התשע"ח-2018 (פ/4464/20) (כ/772) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה13/03/2018
20 הצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח-2018 (פ/3073/20) (כ/770) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה13/03/2018
20 הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית, התשע"ח-2018 (פ/4747/20) (כ/769) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה13/03/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הגדרת בתי קברות אזוריים כתשתית לאומית), התשע"ו-2016 (פ/3215/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/03/2018
20 הצעת חוק מינוי ייצוג משפטי לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017 (פ/4715/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/03/2018
20 הצעת חוק לניכוי כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח-2018 (מ/1214) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה12/03/2018
20 הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ח-2018 (מ/1215) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה12/03/2018
20 הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול (תיקון מס' 3) (הגדרת עובד רווחה), התשע"ח-2018 (מ/1216) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה12/03/2018
20 הצעת חוק הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (תיקון מס' 2), התשע"ח-2018 (מ/1213) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה12/03/2018
20 הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 14) (הסדרת עיסוק באימון ספורט), התשע"ח-2018 (מ/1212) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה12/03/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח), התשע"ז-2017 (פ/3900/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/03/2018
20 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - משרת מילואים פעיל), התשע"ח-2017 (פ/4626/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת07/03/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תחרות הוגנת ומבוקרת בין קופות החולים), התשע"ז-2017 (פ/4472/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה07/03/2018
20 הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20) (תיקון - הארכת מועד להגשת בקשה להחזרת עודף שכר טרחה), התשע"ח-2018 (פ/5119/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה07/03/2018
20 הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס 20) (תיקון - הארכת מועד להגשת בקשה להחזרת עודף שכר טרחה), התשע"ח-2017 (פ/4810/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה07/03/2018
20 הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד), התשע"ז-2016 (פ/3473/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה07/03/2018
20 הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון) (הכרה באנשים עם מוגבלות כחניכי מכינות), התשע"ח-2018 (פ/2889/20) (כ/771) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה07/03/2018
20 הצעת חוק רשות הספונת והנמלים (תיקון מס' 6), התשע"ח-2018 (מ/1210) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה07/03/2018
20 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) (שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח-2018 (פ/4212/20) (כ/767) פרטית
 
 
 
 
 
 
לא התקבלה בקריאה הראשונה07/03/2018
20 הצעת חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (תיקון - גביית חובות לרשויות מקומיות), התשע"ז-2017 (פ/4526/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה06/03/2018
20 הצעת חוק הספורט (תיקון - פטור מביטוח לעוסקים בספורט עממי), התשע"ח-2017 (פ/4684/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה28/02/2018
20 הצעת חוק הבטחת קשר בין ילדים להוריהם, התשע"ח-2018 (פ/4956/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה28/02/2018
20 הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון - מרשם סרבנים אינטרנטי), התשע"ח-2017 (פ/4792/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה28/02/2018
20 הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון - מענק ליורשי נפטר), התשע"ז-2016 (פ/3543/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה28/02/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום רטרואקטיבי של קצבת ילדים), התשע"ז-2017 (פ/4433/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה28/02/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 60) (איסור גביית עמלה בעד עסקת מכר מרחוק שנעשתה באינטרנט), התשע"ח-2018 (פ/37/20) (כ/765) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה28/02/2018
20 הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - החלת זכויות נפגעי עבירה), התשע"ו-2016 (פ/3303/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה28/02/2018
20 הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון - דירת מגורים יחידה), התשע"ז-2016 (פ/3478/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה28/02/2018
20 הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - זכות מטופל לקבל רשומות רפואיות), התשע"ז-2017 (פ/4116/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה27/02/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת