ט' באב תשע"ח    21 ביולי 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון - פיצוי במקרה של איחור בטיסה), התשע"ח-2018 (פ/5434/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום11/07/2018
20 הצעת חוק-יסוד: מדינה דמוקרטית, רב-תרבותית ושוויונית (פ/5353/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום11/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת דמי חניה בחניונים), התשע"ח-2018 (פ/5326/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום11/07/2018
20 הצעת חוק הלוואות למיגון דירות באזורי קו העימות, התשע"ח-2018 (פ/5245/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום11/07/2018
20 הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (תיקון - קביעת תאגיד שאינו מדווח או שותפות כחברת שכבה), התשע"ח-2018 (פ/5100/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום11/07/2018
20 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - תנאים להוצאת אדם מביתו בניגוד לרצונו), התשע"ח-2017 (פ/4878/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום11/07/2018
20 הצעת חוק התקשרויות משרד הביטחון עם תעשיות ביטחוניות, התשע"ז-2017 (פ/4416/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום11/07/2018
20 הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - חשיפת תנאי העבודה בין עובדים), התשע"ה-2015 (פ/1690/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום11/07/2018
20 הצעה לסדר-היום בנושא: "הצעת חוק הדואר (תיקון - אחריות לאיחורים וטעויות), התשע"ה-2015" (פ/1354/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסבה להצעה לסדר היום11/07/2018
20 הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - הגדרת עבירת מין), התשע"ה-2015 (פ/1286/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום11/07/2018
20 הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - הרכב האסיפה הבוחרת), התשע"ה-2015 (פ/960/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום11/07/2018
20 הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - הגדרת עבירת מין), התשע"ה-2015 (פ/518/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום11/07/2018
20 הצעת חוק פיקוח בינלאומי בקריה למחקר גרעיני, התשע"ח-2018 (פ/5346/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום04/07/2018
20 הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - הגבלת השימוש באמצעי כפיה), התשע"ח-2018 (פ/5134/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום04/07/2018
20 הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון - ביטול הפסקת פעילות הטלוויזיה הלימודית), התשע"ח-2017 (פ/4742/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום04/07/2018
20 הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון - איסור התבטאות גזענית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית), התשע"ז-2017 (פ/4113/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום04/07/2018
20 הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - איסור הפרדה), התשע"ה-2015 (פ/125/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום04/07/2018
20 הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - איסור הפרדה), התשע"ה-2015 (פ/123/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום04/07/2018
20 הצעת חוק שכר נשיא המדינה וראש הממשלה, התשע"ה-2015 (פ/46/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום04/07/2018
20 הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8) (תיקון - ביטול הפיצול של תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות), התשע"ח-2018 (פ/5460/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום02/07/2018
20 הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון - שימוש בקרקע חקלאית לייצור אנרגיה מתחדשת ביישובי עדיפות לאומית), התשע"ח-2018 (פ/5292/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום27/06/2018
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - קביעת ממלא מקום ראש הממשלה) (פ/4957/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום27/06/2018
20 הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפה של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשע"ח-2017 (פ/4844/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום27/06/2018
20 הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חינוך חינם לפעוטות), התשע"ז-2016 (פ/3585/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום27/06/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - השוואת תנאי לקוח ונותן שירות בעניין החזרת טובין), התשע"ז-2016 (פ/3441/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום27/06/2018
20 הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חינוך חינם לפעוטות), התשע"ז-2016 (פ/3386/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסבה להצעה לסדר היום27/06/2018
20 הצעת חוק חובת התקנת מצלמות בגני ילדים ובמעונות יום, התשע"ו-2016 (פ/2775/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום27/06/2018
20 הצעת חוק איסור הפליה בדיור, התשע"ו-2016 (פ/2545/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום27/06/2018
20 הצעת חוק איסור הפליה בדיור, התשע"ה-2015 (פ/1695/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום27/06/2018
20 הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חינוך חינם לפעוטות), התשע"ה-2015 (פ/1617/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום27/06/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת