ג' בחשוון תשע"ח    23 באוקטובר 2017    הכנסת ה-20, מושב שלישי, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק למניעת מחלת הכלבת, התשע"ז-2017 (מ/1153) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום26/07/2017
20 הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - הוספת שיעורי חינוך גופני), התשע"ז-2017 (פ/3718/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום19/07/2017
20 הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - סיוע לתלמידים במימון טיולים שנתיים), התשע"ז-2017 (פ/4093/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום19/07/2017
20 הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון - התאמת תכניות ישנות), התשע"ז-2016 (פ/3422/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום19/07/2017
20 הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון - התאמת תכניות ישנות), התשע"ה-2015 (פ/26/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום19/07/2017
20 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - הכרה בעובדים מקומיים ישראלים כעובדי מדינה), התשע"ז-2017 (פ/4260/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום19/07/2017
20 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - סיוע בהחלפת דירה), התשע"ו-2016 (פ/3138/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום19/07/2017
20 הצעת חוק החומרים המסוכנים (תיקון - אחסנה וייבוא של אמוניה), התשע"ז-2017 (פ/3916/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום19/07/2017
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת תקופת כהונה של ראש הממשלה) (פ/1149/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום19/07/2017
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה) (פ/1530/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום19/07/2017
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/2957/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום19/07/2017
20 הצעת חוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף) (תיקון - שינוי התעריף למוצרי מזון), התשע"ו-2016 (פ/3351/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסבה להצעה לסדר היום19/07/2017
20 הצעת חוק הגיור (הוראת שעה), התשע"ו-2016 (פ/2575/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/07/2017
20 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התשע"ז-2017 (פ/4125/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/07/2017
20 הצעת חוק ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (פ/3682/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/07/2017
20 הצעת חוק זכויות נפגעי מערכות ישראל ופעולות איבה בהליכי חקירה, התשע"ז-2017 (פ/4142/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום12/07/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון – הוספת עילות לעבירות הסתה ופשע שנאה), התשע"ו–2015 (פ/2329/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום05/07/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון – הוספת עילות לעבירות הסתה ופשע שנאה), התשע"ו–2015 (פ/2160/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום05/07/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לקבלת קצבת זקנה לעובד עצמאי), התשע"ז-2017 (פ/4104/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום05/07/2017
20 הצעת חוק הכותל המערבי (רחבת התפילה הדרומית), התשע"ז-2017 (פ/3856/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום05/07/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (חובת קביעת תקן כליאה), התשע"ו–2015 (פ/2359/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום05/07/2017
20 הצעת חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית) (תיקון - התרת נישואין אזרחיים), התשע"ה-2015 (פ/654/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום05/07/2017
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (קיצור וייעול הליכי התנגדויות), התשע"ז-2017 (פ/4061/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום05/07/2017
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שטח ציבורי פתוח בתכנית למגורים), התשע"ז-2017 (פ/3670/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום28/06/2017
20 הצעת חוק איסור סחר בשנהב, התשע"ז-2017 (פ/3997/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום28/06/2017
20 הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי, התשע"ז-2016 (פ/3443/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום21/06/2017
20 הצעת חוק חובת שקיפות תקציבית במוסדות החינוך, התשע"ז-2017 (פ/4035/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום21/06/2017
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (זכויות וחובות של חברי מועצה), התשע"ו-2016 (פ/2460/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום14/06/2017
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלה על השקעות בחברה שערכה הסדר חוב), התשע"ז-2016 (פ/3509/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום14/06/2017
20 הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון - תחולת החוק על עובדי מחשוב), התשע"ז-2017 (פ/4084/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום14/06/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il