ו' בניסן תשע"ח    22 במרס 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – סמכות בין לאומית בתביעת גירושין של אישה יהודייה), התשע"ה–2015 (פ/1981/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום05/03/2018
20 הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית מצומצמת ביום המנוחה השבועי, התשע"ח-2017 (פ/4676/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום21/02/2018
20 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - הגדרת אלמן ושכול), התשע"ח-2017 (פ/4783/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום21/02/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים), התשע"ה–2015 (פ/1753/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום21/02/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ייצוג גופים לא ממשלתיים לשמירת איכות הסביבה בוועדות ממלכתיות), התשע"ח-2017 (פ/4883/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום21/02/2018
20 הצעת חוק יום לציון רצח העם הארמני, התשע"ח-2017 (פ/4898/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום14/02/2018
20 הצעת חוק השתלת אברים (תיקון - שינוי ברירת המחדל), התשע"ח-2017 (פ/4835/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום14/02/2018
20 הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - שוויון בנטל), התשע"ח-2017 (פ/4749/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום07/02/2018
20 הצעת חוק להגבלת כהונתו של מנהל מוסד חינוך (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016 (פ/3487/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסבה להצעה לסדר היום07/02/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (עלון לצרכן של תכשיר מרשם), התשע"ח-2017 (פ/4701/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסבה להצעה לסדר היום31/01/2018
20 הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית, התשע"ז-2017 (פ/4098/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום31/01/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - העלאת סכום הקצבה המשולמת לשוהה במוסד), התשע"ז-2017 (פ/4442/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום24/01/2018
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/4717/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום24/01/2018
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/2956/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום24/01/2018
20 הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון - מענק שנתי למקבלי קצבאות מחוץ לארץ), התשע"ז-2017 (פ/3816/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום24/01/2018
20 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - חייב משתף פעולה), התשע"ה-2015 (פ/1122/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום24/01/2018
20 הצעת חוק פירוק גרעיני השליטה במוסדות הפיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017 (פ/4694/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום24/01/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - חילוט רווחי סרסרות), התשע"ה-2015 (פ/582/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום17/01/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - חילוט רווחי סרסרות), התשע"ה-2015 (פ/581/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום17/01/2018
20 הצעת חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים) (תיקון - ביטול החוק), התשע"ח-2017 (פ/4718/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום17/01/2018
20 הצעת חוק מערך החוץ וההסברה, התשע"ה-2015 (פ/1375/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום17/01/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים), התשע"ח-2017 (פ/4635/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום17/01/2018
20 הצעת חוק ביטול עונש המוות (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 (פ/579/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום10/01/2018
20 הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - אופן הגשת ההצהרה לקבלת פטור מטעמי דת), התשע"ז-2017 (פ/4482/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום10/01/2018
20 הצעת חוק חופש המידע (תיקון - פרסום מידע אודות מכרזים), התשע"ז-2017 (פ/3821/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום10/01/2018
20 הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - תנאי סף להשתתפות במכרז), התשע"ז-2017 (פ/3966/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום03/01/2018
20 הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון – תקציב תיאטראות בשפה הערבית), התשע"ו–2015 (פ/2362/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום03/01/2018
20 הצעת חוק הלוואות למיגון דירות באזורי קו העימות, התשע"ז-2017 (פ/4233/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום03/01/2018
20 הצעת חוק מיגון יישוב מאוים ביטחונית, התשע"ז-2017 (פ/3885/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום03/01/2018
20 הצעת חוק הכנסת (תיקון - קביעת שכר חברי הכנסת בידי ועדה ציבורית), התשע"ז-2017 (פ/4038/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום03/01/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת