א' בשבט תשע"ח    17 בינואר 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק חופש המידע (תיקון - פרסום מידע אודות מכרזים), התשע"ז-2017 (פ/3821/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום10/01/2018
20 הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - אופן הגשת ההצהרה לקבלת פטור מטעמי דת), התשע"ז-2017 (פ/4482/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום10/01/2018
20 הצעת חוק ביטול עונש המוות (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015 (פ/579/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום10/01/2018
20 הצעת חוק הלוואות למיגון דירות באזורי קו העימות, התשע"ז-2017 (פ/4233/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום03/01/2018
20 הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - תנאי סף להשתתפות במכרז), התשע"ז-2017 (פ/3966/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום03/01/2018
20 הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון – תקציב תיאטראות בשפה הערבית), התשע"ו–2015 (פ/2362/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום03/01/2018
20 הצעת חוק מיגון יישוב מאוים ביטחונית, התשע"ז-2017 (פ/3885/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום03/01/2018
20 הצעת חוק הכנסת (תיקון - קביעת שכר חברי הכנסת בידי ועדה ציבורית), התשע"ז-2017 (פ/4038/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום03/01/2018
20 הצעת חוק הכנסת (תיקון - הרחבת תקופת הצינון במעבר לשדלנות בכנסת), התשע"ח-2017 (פ/4726/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום03/01/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שמירה חקלאית כעבודה מועדפת), התשע"ח-2017 (פ/4703/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום03/01/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבה מלאה ושיעורה), התשע"ז-2016 (פ/3438/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום03/01/2018
20 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - תקנות לעניין השבת הטבות מס), התשע"ה-2015 (פ/1141/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/12/2017
20 הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - כשירות רב ראשי והרכב האסיפה הבוחרת), התשע"ז-2016 (פ/3373/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/12/2017
20 הצעת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון - סייגים לעסקאות בציוד צבאי), התשע"ח-2017 (פ/4604/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/12/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון – מרמה והפרת אמונים), התשע"ה–2015 (פ/1873/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/12/2017
20 הצעת חוק השאלת כלי נגינה, התשע"ז-2017 (פ/4491/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/12/2017
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום) (פ/4788/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/12/2017
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום) (פ/4663/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/12/2017
20 הצעת חוק גדר הביטחון, התשע"ז-2017 (פ/3844/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום06/12/2017
20 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - חישוב עליית מחירי הארנונה), התשע"ז-2017 (פ/4503/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום06/12/2017
20 הצעת חוק קרן קיימת לישראל (תיקון - החברה החדשה - גוף מבוקר), התשע"ז-2017 (פ/3807/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום29/11/2017
20 הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון - שוויון הזדמנויות בחינוך), התשע"ח-2017 (פ/4609/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום29/11/2017
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - חיזוק הרפואה הציבורית), התשע"ז-2016 (פ/3482/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום29/11/2017
20 הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - היעדרות בשל מחלת ילדו של בן זוג), התשע"ז-2017 (פ/4412/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום29/11/2017
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - חובת מינוי ממלא מקום ראש הממשלה) (פ/3733/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום29/11/2017
20 הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - חינוך ממלכתי התיישבותי), התשע"ז-2017 (פ/3677/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסבה להצעה לסדר היום29/11/2017
20 הצעת חוק שקיפות אינטרסים כספיים וגילוי עניינים של חברי הכנסת והשרים, התשע"ה–2015 (פ/1743/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום22/11/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת חייל צה"ל), התשע"ז-2017 (פ/4397/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום22/11/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין (פיצוי ללא הוכחת נזק לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית), התשע"ה-2015 (פ/653/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום22/11/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון קצבת זקנה בהתאם לשכר המינימום), התשע"ז-2017 (פ/4492/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום22/11/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת