כ"ט בחשוון תשע"ח    18 בנובמבר 2017    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) (תיקון - התאמות נדרשות לעניין הגדרת מחלה), התשע"ז-2017 (פ/4342/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם15/11/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לדמי לידה למתנדבות בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית), התשע"ז-2017 (פ/4507/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם15/11/2017
20 הצעת חוק הקרן לסיוע למפעלים במצוקה (הטלת אחריות כלכלית על בעלים ומנהלים והעברה לשליטת העובדים), התשע"ו-2016 (פ/2850/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם15/11/2017
20 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – הכרה בארוסות חיילים שנספו במערכה), התשע"ה-2015 (פ/1938/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם15/11/2017
20 הצעת חוק הכנסת (תיקון - הרחבת תקופת הצינון במעבר לשדלנות בכנסת), התשע"ח-2017 (פ/4726/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - תחולה על תושבי מזרח ירושלים ושיקול דעת שר הפנים), התשע"ח-2017 (פ/4744/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון - הכרזה על קיום מונופולין ואיסור על מחיר מופרז וטורפני), התשע"ח-2017 (פ/4730/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שמירה חקלאית כעבודה מועדפת), התשע"ח-2017 (פ/4703/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - הגבלת עמלה בעד שירותי סליקה שמשלם עסק זעיר, קטן או בינוני), התשע"ח-2017 (פ/4736/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הצמדת קצבאות הביטוח הלאומי לשכר הממוצע במשק), התשע"ח-2017 (פ/4728/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדלת קצבת הנכות), התשע"ח-2017 (פ/4738/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי לידה מוגדלים לעצמאית), התשע"ח-2017 (פ/4734/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - ביטחון תזונתי למחוסרי דיור), התשע"ח-2017 (פ/4739/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שירותי בריאות נוספים לילדים יתומים ונטושים), התשע"ח-2017 (פ/4725/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - הקצאת תוספת שנתית ייעודית לתרופות למחלות יתומות בסל שירותי הבריאות), התשע"ח-2017 (פ/4741/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - הקצאת תוספת שנתית ייעודית לתרופות למחלות יתומות בסל שירותי הבריאות), התשע"ח-2017 (פ/4740/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - סמכות להכרזה על אי-התאמה בין הוראות חוק לחוק-יסוד) (פ/4743/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון) (פ/4735/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/4717/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון) (פ/4712/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - תשלום בשעות המנוחה השבועית), התשע"ח-2017 (פ/4733/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - התחשבות במסורת ישראל), התשע"ח-2017 (פ/4732/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - הגברת משילות הממשלה במינויי משרות), התשע"ח-2017 (פ/4720/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים) (תיקון - ביטול החוק), התשע"ח-2017 (פ/4718/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק סמכויות למניעת התעללות בבעלי חיים (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017 (פ/4731/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק סייג בעבירות ייחוד המקצוע במתן שירותים על ידי בעל מקצוע מוסמך בדין הזר לאזרח שאינו אזרח ישראלי (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017 (פ/4721/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון - הקדמת גיל הזכאות), התשע"ח-2017 (פ/4702/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק מיצוי זכויות והנגשת מידע, התשע"ח-2017 (פ/4727/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק מינוי ייצוג משפטי לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017 (פ/4715/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בגין משיכה הונית מקופת גמל), התשע"ח-2017 (פ/4723/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/11/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il