י"ד בחשוון תשע"ט    23 באוקטובר 2018    הכנסת ה-20, מושב חמישי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - חסינות בפני דין פלילי), התשע"ט-2018 (פ/5758/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/10/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת נשיאת לוחית זיהוי באופניים ממונעים ובקורקינט ממונע), התשע"ט-2018 (פ/5757/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/10/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - נסיבות רפואיות), התשע"ט-2018 (פ/5756/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/10/2018
20 הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - אימוץ בין ארצי), התשע"ט-2018 (פ/5755/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/10/2018
20 הצעת חוק-יסוד: השוויון (תיקוני חקיקה) (פ/5754/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/10/2018
20 הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - הגדרת עבירת מין), התשע"ט-2018 (פ/5753/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/10/2018
20 הצעת חוק המקרקעין (תיקון - עישון בבית משותף הפוגע בשכנים), התשע"ט-2018 (פ/5752/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/10/2018
20 הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון - ביטול הסדרי שחרור על-תנאי למבצעי מעשי טרור), התשע"ט-2018 (פ/5751/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/10/2018
20 הצעת חוק-יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי (תיקון - הרחבת תחולת ההגדרה העצמית הלאומית במדינת ישראל לעדה הדרוזית) (פ/5750/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/10/2018
20 הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - תוקפו של חוק חורג בעניין מסתננים) (פ/5749/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם22/10/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור על שיווק טלפוני למספר הרשום במאגר "אל תתקשרו אלי"), התשע"ח-2017 (פ/4699/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם22/10/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור על שיווק טלפוני למספר הרשום במאגר "אל תתקשרו אלי"), התשע"ח-2017 (פ/4631/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם22/10/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מתן מקדמה לנפגע תאונת עבודה), התשע"ח-2018 (פ/5669/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם17/10/2018
20 הצעת חוק-יסוד: מגילת העצמאות (פ/5748/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור הנפת דגל של ישות עוינת), התשע"ט-2018 (פ/5747/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק רכש מערכת הביטחון ורכש גומלין ביטחוני, התשע"ט-2018 (פ/5746/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - הפסקה בין יום עבודה למשנהו שלא עולה על 8 שעות), התשע''ט-2018 (פ/5745/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הקרן להעצמת המשרתים בשירות צבאי), התשע"ט-2018 (פ/5744/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - מסירת מידע מפנקס הבוחרים), התשע"ט-2018 (פ/5743/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - ביטול הצורך בהיתר להעסקת עובד זר מומחה לתקופה קצרה), התשע"ט-2018 (פ/5742/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (חובת חיסון תלמידים במוסד חינוכי), התשע"ט-2018 (פ/5741/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון - ביטול קיצור מאסר לאסירים ביטחוניים), התשע"ט-2018 (פ/5740/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון - החלטה של רשות לפי סעיף 34א לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים), התשע"ט-2018 (פ/5739/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תוספת תלויים לנכה בעד כל אחד מילדיו הקטנים), התשע"ט-2018 (פ/5738/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - מכירת כפל ביטוחים), התשע"ט-2018 (פ/5737/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - זכאות לגמלה מחוץ לישראל), התשע"ט-2018 (פ/5736/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - הקמת מרכזי מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים), התשע"ט-2018 (פ/5735/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטול תקופת אכשרה לאלמנה), התשע"ט-2018 (פ/5734/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון - הורים מיועדים), התשע"ט-2018 (פ/5733/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
20 הצעת חוק חופש המידע (תיקון - הקמת נציבות חופש המידע והסדרת סמכותו של הממונה על חופש המידע ברשות ציבורית), התשע"ט-2018 (פ/5732/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/10/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת