כ"ט בטבת תשע"ח    16 בינואר 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - מינוי חברי הכנסת לוועדה לבחירת שופטים) (פ/5014/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם (תיקון - מענק הוני למי שנספה לפני אוקטובר 1949), התשע"ח-2018 (פ/5004/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון - החרגת הפרשי גובה וצפיפות הבנייה בחישוב דמי הקמה של מערכות מים וביוב), התשע"ח-2018 (פ/4997/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק שקיפות אינטרסים כספיים וגילוי עניינים של חברי הכנסת והשרים, התשע"ח-2018 (פ/4994/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הגדלת פקדון שחרור), התשע"ח-2018 (פ/5002/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון - תשלום בשל פינוי באמצעות מסוק), התשע"ח-2018 (פ/5009/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - ביטול האיסור המוטל על המשטרה למסור לפרקליטות עמדה בכתב לעניין מכלול התשתית הראייתית), התשע"ח-2018 (פ/5013/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור העמדת משאיות וחנייתן באזור מגורים בתחום רשות מקומית), התשע"ח-2018 (פ/5011/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (הרחבת הזכאות להיתר מוגבל), התשע"ח-2018 (פ/5016/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום מכרז באתר האינטרנט), התשע"ח-2018 (פ/4999/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק להנצחה, מחקר ותיעוד של פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן, התשע"ח-2018 (פ/5012/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (תיקון - תחולת החוק), התשע"ח-2018 (פ/5006/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון - שוויון הזדמנויות בחינוך), התשע"ח-2018 (פ/4998/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון - הנחה בתחבורה ציבורית), התשע"ח-2018 (פ/5010/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק התאמת לוח חופשות הלימודים לשעות העבודה והמנוחה במשק (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2018 (פ/5000/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - קביעת תסקיר מבחן לחיילים), התשע"ח-2018 (פ/4995/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק הקמת האקדמיה הלאומית לשפת הסימנים, התשע"ח-2018 (פ/4996/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מוות לפעילי טרור מרצחים), התשע"ח-2018 (פ/5015/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - ארנונה על מבנה מגורים שאינו בשימוש) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 (פ/5001/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - מוסדות ישראליים באזור), התשע"ח-2018 (פ/5005/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק החלת ריבונות ישראל בשטח בקעת הירדן, התשע"ח-2018 (פ/4993/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון - תוספת ותק לקצבת זקנה), התשע"ח-2018 (פ/5018/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם), התשע"ח-2018 (פ/5007/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשע"ח-2018 (פ/5008/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הארכת המועד לתביעת גמלת כסף), התשע"ח-2018 (פ/5017/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק הבוררות (תיקון - בית המשפט המוסמך), התשע"ח-2018 (פ/5003/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם15/01/2018
20 הצעת חוק חופש המידע (תיקון - הסדרי אכיפה), התשע"ח-2017 (פ/4643/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם10/01/2018
20 הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חינוך חינם לפעוטות), התשע"ז-2016 (פ/3585/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם10/01/2018
20 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - פיצוי בגין אי מתן מנוחה שבועית), התשע"ה-2015 (פ/301/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם10/01/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - החזר דמי נסיעות והסעות לטיפולי אונקולוגיה ודיאליזה), התשע"ח-2018 (פ/4981/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם08/01/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת