ה' בניסן תשע"ח    21 במרס 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - תחולה בבתי משפט צבאיים), התשע"ח-2018 (פ/5311/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום) (פ/5285/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/5243/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - הגבלת זכות השתיקה) (פ/5258/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק תהליך קבלת החלטות בעניין הסכמי סחר בין-לאומיים, התשע"ח-2018 (פ/5266/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק שמירת חפציו של נפגע תאונה, התשע"ח-2018 (פ/5263/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (בחינה ועדכון של תכניות) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 (פ/5318/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - פרסום מחירון לרכישת קבר), התשע"ח-2018 (פ/5289/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון - עבירת הקלטה בסתר), התשע"ח-2018 (פ/5284/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - אופן הגשת ההצהרה לקבלת פטור מטעמי דת), התשע"ח-2018 (פ/5251/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק שיקום שכונות דרום תל-אביב ותמריצים לפיזור גאוגרפי של מסתננים (הוראת שעה), התשע"ח-2018 (פ/5307/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית) (תיקון - גירושים אזרחיים לבני זוג בני אותו מגדר), התשע"ח-2018 (פ/5294/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון - שימוש בקרקע חקלאית לייצור אנרגיה מתחדשת ביישובי עדיפות לאומית), התשע"ח-2018 (פ/5292/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הזכות להיעדר מהעבודה בשל צורך רפואי בתקופת ההיריון ללא ניכוי מהשכר), התשע"ח-2018 (פ/5256/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק סבסוד מוצרים ללא גלוטן, התשע"ח-2018 (פ/5247/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - חובת יידוע על הזמנה למשפט באמצעות מסרון), התשע"ח-2018 (פ/5280/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון - ביטול רישיון חלוקה), תשע"ח-2018 (פ/5302/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - המונח יתום), התשע"ח-2018 (פ/5316/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (סמכות הרשות המקומית לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור), התשע"ח-2018 (פ/5248/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לבתי חיילים), התשע"ח-2018 (פ/5308/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (צמצום הטבות מס לתושב חוזר ותיק), התשע"ח-2018 (פ/5250/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תמיכה במוסד ציבורי מוכר), התשע"ח-2018 (פ/5264/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (התאמות ייבוא וייצוא תמרוקים), התשע"ח-2018 (פ/5295/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (שימוש בקנבוס שחולט לצרכים רפואיים), התשע"ח-2018 (פ/5252/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק לקידום מתחרים ולהגברת יעילות במתן רישיונות והיתרים בענף הפיננסים, התשע"ח-2018 (פ/5272/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים (תיקון - חובת סימון תאריך ושעת הכנת מזון על גבי אריזות מזון), התשע"ח-2018 (פ/5249/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק להרחבת הייצוג ההולם של בני האוכלוסייה החרדית ברשויות ובתאגידים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2018 (פ/5286/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק לביטול ההפליה ברכישת מקרקעין ביהודה והשומרון (זכות לרכוש מקרקעין), התשע"ח-2018 (פ/5270/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק לביטול ההפליה ברכישת מקרקעין ביהודה והשומרון (ביטול החוק הירדני), התשע"ח-2018 (פ/5253/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - תמיכת משרדי ממשלה במוסדות ציבור), התשע"ח-2018 (פ/5246/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת