6
י"א בתשרי תשע"ט    20 בספטמבר 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון - אגרה בעד פיקוח וטרינרי בשווקים), התשע"ח-2018 (פ/5703/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - הטבות ליתומים), התשע''ח-2018 (פ/5702/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על מעונות (תיקון - אבחון פסיכולוגי למטפל במעון), התשע"ח-2018 (פ/5701/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק-יסוד: הצלת ירושלים כעיר בירה יהודית ודמוקרטית (פ/5700/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון קצבת זקנה בהתאם לשכר המינימום), התשע"ח-2018 (פ/5699/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ביטוי לשונות המגדרית והתרבותית בשמות רחובות העיר), התשע"ח-2018 (פ/5698/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - הקמת ועדה להכשרה מקצועית), התשע"ח-2018 (פ/5697/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - שופט משנה), התשע"ח-2018 (פ/5696/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - מילוי מקום ראש רשות שהושעה מכהונה בשל הגשת כתב אישום ושב ונבחר), התשע"ח-2018 (פ/5695/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - ביטול הצורך בהיתר עבור הקמת מרחב מוגן), התשע"ח-2018 (פ/5694/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק עידוד שירות צבאי, אזרחי או לאומי, התשע"ח-2018 (פ/5693/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק חופש המידע (תיקון - שקיפות פגישות רשות ציבורית עם שדלן), התשע"ח-2018 (פ/5692/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק קרן קיימת לישראל (תיקון - מעבר לחברה ממשלתית), התשע"ח-2018 (פ/5691/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק הנציבות לצמצום הרגולציה והבירוקרטיה הממשלתית, התשע"ח-2018 (פ/5690/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון - מימון ניהול ההליך המשפטי), התשע"ח-2018 (פ/5689/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - מינוי נציג רשמי), התשע״ח-2018 (פ/5688/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - סדרי דין מזורזים בתביעת ביטוח), התשע"ח-2018 (פ/5687/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - הגבלת עמלת ביטול עסקה בעד שירותי סליקה שמשלם עסק זעיר, קטן או בינוני), התשע"ח-2018 (פ/5686/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק איסור הפליה בדיור, התשע"ח-2018 (פ/5685/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - העסקת בגיר שהורשע בעבירת מין כעובד זמני במוסד), התשע"ח-2018 (פ/5684/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון - פטור לחייל בודד בדירת שותפים), התשע"ח-2018 (פ/5683/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - הגדרת עבירת מין), התשע"ח-2018 (פ/5682/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת ילד נכה לילד החולה במחלה או בתסמונת נדירה), התשע"ח-2018 (פ/5681/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (תיקון - קביעת תאגיד שאינו מדווח או שותפות כחברת שכבה), התשע"ח-2018 (פ/5680/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון - קבלת פקדונות בכפוף להוראות המפקח), התשע"ח-2018 (פ/5679/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - איסור הפליה בשל דרישות כשרות), התשע"ח-2018 (פ/5678/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק זכויות דיירים בקרקעות מוחכרות שנמכרו, התשע״ח-2018 (פ/5677/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון - נפגעי עבירות מין ואלימות), התשע"ח-2018 (פ/5676/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון - החרגת ההגבלה סייג לדירות גדולות לחיילים בודדים), התשע"ח-2018 (פ/5675/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הכרה בניכוי הפקדות לביטוח סיעודי), התשע"ח-2018 (פ/5674/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת