י' בתמוז תשע"ח    23 ביוני 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - תשלום לחברי ועדת קלפי), התשע"ח-2018 (פ/5476/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם20/06/2018
20 הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - זכות המטופל למיטה בחדר אשפוז), התשע"ח-2018 (פ/5357/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק הספנות (ימאים) (תיקון - איסור השטת כלי שיט תחת השפעת אלכוהול וסמים), התשע"ח-2018 (פ/5348/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק איסור קבלת תגמול מגופים העוסקים בתחום הבריאות, התשע"ח-2018 (פ/5313/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח-2018 (פ/5303/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם20/06/2018
20 הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הזכות להיעדר מהעבודה בשל צורך רפואי בתקופת ההיריון ללא ניכוי מהשכר), התשע"ח-2018 (פ/5256/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון - סייגים לעסקאות בציוד צבאי), התשע"ח-2017 (פ/4887/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק תרומת ביציות (תיקון - תרומת ביציות בין בנות זוג), התשע"ח-2017 (פ/4842/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מענק פטירה להורה), התשע"ח-2017 (פ/4787/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם20/06/2018
20 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות), התשע"ח-2017 (פ/4763/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - זמן סביר לעניין שירות רפואי), התשע"ז-2017 (פ/4332/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם20/06/2018
20 הצעת חוק הפרשנות (תיקון - הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התשע"ו-2016 (פ/2488/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות), התשע"ו-2015 (פ/2390/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון - מניעת רעש ממערכת כריזה), התשע"ח-2018 (פ/5500/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק זכויות דיירים בקרקעות מוחכרות שנמכרו, התשע״ח-2018 (פ/5499/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלה בשל דיכאון לאחר לידה), התשע"ח-2018 (פ/5498/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - תוקפו של חוק חורג בעניין מסתננים) (פ/5497/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון - הגבלת סכסוך עבודה כנגד התחרות, הריבון ובשירותים חיוניים), התשע"ח-2018 (פ/5496/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון - הנחה בתחבורה ציבורית), התשע"ח-2018 (פ/5495/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - הגבלת ערעורים של המדינה על פסקי דין פליליים) (פ/5494/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק שכירות הוגנת (רשם השכירויות), התשע"ח-2018 (פ/5493/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק-יסוד: שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחי מדינת ישראל (תיקוני חקיקה) (פ/5492/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור ספסרות בכרטיסי מופעים), התשע"ח-2018 (פ/5491/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - כשירות המאמץ), התשע"ח-2018 (פ/5490/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון - תובענה ייצוגית בשל פגיעה בפרטיות), התשע"ח-2018 (פ/5489/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית (תיקון - חובת לימוד במוסדות חינוך), התשע"ח-2018 (פ/5488/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שילוב נציגי משרד הבריאות וחובת תסקיר השפעה על הבריאות), התשע"ח-2018 (פ/5487/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - משלוח הודעה בדבר זכאות המבוטח), התשע"ח-2018 (פ/5486/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - התניית יום שבתון באישור הצבעה), התשע"ח-2018 (פ/5485/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
20 הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - גירוש מבצעי עבירת פשע), התשע"ח-2018 (פ/5484/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם18/06/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת