כ"ח בתשרי תשע"ח    18 באוקטובר 2017    הכנסת ה-20, מושב שלישי, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק למניעת מחלת הכלבת, התשע"ז-2017 (מ/1153) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום26/07/2017
20 הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - עידוד הנגשה להשכלה גבוהה), התשע"ז-2017 (פ/4547/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - איסור דרישת בחינות כניסה וציון פסיכומטרי), התשע"ז-2017 (פ/4515/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק המועצה הלאומית לחינוך, התשע"ז-2017 (פ/4557/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון - פסילת רישיון נהיגה למי שהורשע בעבירת טרור), התשע"ז-2017 (פ/4525/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק הפסיכולוגים (תיקון - איסור טיפולי המרה), התשע"ז-2017 (פ/4580/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - פריצה למיתקן ביטחוני), התשע"ז-2017 (פ/4592/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - ענישה על עבירה חוזרת כנגד קטין וחסר ישע), התשע"ז-2017 (פ/4494/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - הסדר חילוט וקרן ייעודית למטרת טיפול ושיקום קורבנות עבירות מין), התשע"ז-2017 (פ/4493/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור שימוש בדגל או בסמל של ישות האויב), התשע"ז-2017 (פ/4520/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון - זכאות לסיוע משפטי בתביעת נכות של חייל קרבי משוחרר), התשע"ז-2017 (פ/4551/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון - הכרה בפודיאטרים-פודולוגים וסמכויות לפודיאטרים ופודיאטרים מנתחים), התשע"ז-2017 (פ/4570/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - חישוב עליית מחירי הארנונה), התשע"ז-2017 (פ/4503/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (תיקון - גביית חובות לרשויות מקומיות), התשע"ז-2017 (פ/4526/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק המקרקעין (תיקון - התקנת מערכת הפקת חשמל מהשמש), התשע"ז-2017 (פ/4589/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק המקרקעין (תיקון - התקנת מערכת הפקת חשמל מהשמש בבניין משותף), התשע"ז-2017 (פ/4591/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק המים (תיקון - הוספת מסגדים לשירותים ציבוריים שנקבעו לגביהם תעריפי מים מופחתים), התשע"ז-2017 (פ/4553/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - החלטה בבקשה לתג נכה), התשע"ז-2017 (פ/4497/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק לביטול הארנונה העירונית ולהוספת 2 אחוזים למס ערך מוסף (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (פ/4506/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק להיטל על תקבולים ממכירת סיגריות ומוצרי טבק והקמת קרן למניעת עישון, התשע"ז-2017 (פ/4587/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק חובת דיווח שנתי על מצב הטבע והמגוון הביולוגי בישראל, התשע"ז-2017 (פ/4574/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון - איסור מניעת טיפול רפואי במוסד חינוך), התשע"ז-2017 (פ/4498/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - הזכות למינוי מתורגמן רפואי), התשע"ז-2017 (פ/4496/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הארכת תוקף רישיון למשדר ערוץ ייעודי), התשע"ז-2017 (פ/4543/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק השאלת כלי נגינה, התשע"ז-2017 (פ/4491/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - ביטול שיטת הבחירה הישירה לראשות רשות מקומית), התשע"ז-2017 (פ/4568/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - הקמת מאגר יוחסין), התשע"ז-2017 (פ/4554/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק הקרן לעידוד העסקת אזרחים ותיקים, התשע"ז-2017 (פ/4486/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק הקמת שדה תעופה בנבטים, התשע"ז-2017 (פ/4585/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
20 הצעת חוק השירותים החשאיים, התשע"ז-2017 (פ/4569/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם26/07/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il