ג' באדר תשע"ח    18 בפברואר 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק השתלת אברים (תיקון - שינוי ברירת המחדל), התשע"ח-2017 (פ/4835/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום14/02/2018
20 הצעת חוק יום לציון רצח העם הארמני, התשע"ח-2017 (פ/4898/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום14/02/2018
20 הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשע"ה-2015 (פ/1024/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם14/02/2018
20 הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - הטלת מגבלות על מי שהורשע ברצח לשם הסתגלות הנפגע), התשע"ח-2018 (פ/5114/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק רשות מקרקעי ישראל (תיקון - הקצאת קרקעות לחיילים משוחררים), התשע"ח-2018 (פ/5125/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - המעמד המשפטי של בעלי חיים), התשע"ח-2018 (פ/5108/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק פיצויים בעד נזק עקב אסון טבע, התשע"ח-2018 (פ/5126/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - ביטול האיסור המוטל על המשטרה למסור לפרקליטות עמדה בכתב לעניין מכלול התשתית הראייתית), התשע"ח-2018 (פ/5115/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 20) (תיקון - הארכת מועד להגשת בקשה להחזרת עודף שכר טרחה), התשע"ח-2018 (פ/5119/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון - פטור מאגרת חניה), התשע''ח-2018 (פ/5112/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק החלת החוק הישראלי בשטח בקעת הירדן באמצעות משאל עם, התשע"ח-2018 (פ/5129/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון - השכלה טכנולוגית), התשע"ח-2018 (פ/5121/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) (תיקון - זכאות לשעות טיפול בהורה ולהיעדרות ללא תשלום), התשע"ח-2018 (פ/5127/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - איסור התניית מימון שירותי רווחה ברשויות מוחלשות), התשע"ח-2018 (פ/5111/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון - ייצוג הולם לנשים בוועדות ודירקטוריונים בשלטון המקומי), התשע"ח-2018 (פ/5113/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק הספורט (תיקון - הסדרת מקצוע מאמן ספורט), התשע"ח-2018 (פ/5106/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי), התשע"ח-2018 (פ/5110/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון - חובת מינוי ממונה הטרדה מינית במקומות העבודה), התשע"ח-2018 (פ/5122/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - שלילת תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד עקרונות המדינה והשבתם לקופת המדינה), התשע"ח-2018 (פ/5123/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק כרטיסי חיוב (תיקון - ביטול חיוב באשראי בשל עסקה עם ספק מפר), התשע"ח-2018 (פ/5130/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק לביטול חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2018 (פ/5124/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון - הנחה בתחבורה ציבורית), התשע"ח-2018 (פ/5109/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק הרשות להגנה על בעלי חיים, התשע"ח-2018 (פ/5107/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק השוואת תנאי שכר לקבוצות שאסור להפלותן (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2018 (פ/5128/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון - סעיף נוקשות) (פ/5120/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון - העמדת סיוע לנפגע פעולות איבה), התשע"ח-2018 (פ/5117/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (תיקון - גביית חובות עבור רשות המים הארצית), התשע"ח-2018 (פ/5116/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון - זכות להחזיק בגופות מחבלים לצורכי משא ומתן), התשע"ח-2018 (פ/5118/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם12/02/2018
20 הצעת חוק להגבלת כהונתו של מנהל מוסד חינוך (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2016 (פ/3487/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסבה להצעה לסדר היום07/02/2018
20 הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - שוויון בנטל), התשע"ח-2017 (פ/4749/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום07/02/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת