כ"ו בכסלו תשע"ח    14 בדצמבר 2017    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הרחבת חובת מתן שירותים רפואיים ביישובים קטנים), התשע"ה-2015 (פ/1971/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם13/12/2017
20 הצעת חוק החברות (תיקון - ייצוג הולם של בני שני המינים והאוכלוסייה הערבית במינוי דירקטור חיצוני), התשע"ה-2015 (פ/1130/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם13/12/2017
20 הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - מוסדות ישראליים באזור), התשע"ח-2017 (פ/4824/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם13/12/2017
20 הצעת חוק העמותות (תיקון - שקיפות במימון ממשלתי או עירוני), התשע"ו-2016 (פ/2938/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם13/12/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור), התשע"ח-2017 (פ/4638/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם13/12/2017
20 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס על תרופות), התשע"ח-2017 (פ/4843/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פיצוי כספי בגין איחור אוטובוס), התשע"ח-2017 (פ/4847/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - מרווח שיעורי הריבית), התשע"ח-2017 (פ/4851/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי מחלה לעובד עצמאי), התשע"ח-2017 (פ/4845/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים), התשע"ח-2017 (פ/4841/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק דיור חברתי, התשע"ח-2017 (פ/4850/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק תרומת ביציות (תיקון - תרומת ביציות בין בנות זוג), התשע"ח-2017 (פ/4842/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק רישום ציוד הנדסי (תיקון - מאגר מידע), התשע"ח-2017 (פ/4848/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - רישוי מפעלי תשתית לאומית), התשע"ח-2017 (פ/4832/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק קרן קיימת לישראל (תיקון - החברה החדשה - גוף מבוקר), התשע"ח-2017 (פ/4837/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי משנה למנהל הכללי), התשע"ח-2017 (פ/4838/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - מסירת מידע על עמידה ביעד הייצוג), התשע"ח-2017 (פ/4834/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות) (תיקון - פיצוי בשל אסונות מעשה ידי אדם), התשע"ח-2017 (פ/4846/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הקמת ועדה מיוחדת לקידום והסדרת התכנון ביישובים הדרוזיים) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (פ/4833/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תיקון - הוראות לעניין מענק ליתום משני הוריו), התשע"ח-2017 (פ/4829/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק השתלת אברים (תיקון - שינוי ברירת המחדל), התשע"ח-2017 (פ/4835/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון - חוות דעת של הממונה), התשע"ח-2017 (פ/4836/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד חינוך), התשע"ח-2017 (פ/4839/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון - חובת גילוי של מסחר בניירות ערך לחבר בוועדת הכספים או הכלכלה של הכנסת), התשע"ח-2017 (פ/4831/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפה של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשע"ח-2017 (פ/4844/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק חינוך חובה (תיקון - ליווי וסיוע לעובד הוראה נפגע עבירה), התשע"ח-2017 (פ/4849/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - מוסד מוכר כתאגיד לפי חוק), התשע"ח-2017 (פ/4830/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם בתאגידים ממשלתיים וגופים סטטוטוריים), התשע"ח-2017 (פ/4840/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - חישוב עליית מחירי הארנונה), התשע"ז-2017 (פ/4503/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום06/12/2017
20 הצעת חוק גדר הביטחון, התשע"ז-2017 (פ/3844/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום06/12/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת