ד' באב תשע"ח    16 ביולי 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק המרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון), התשע"ח-2018 (פ/3962/20) (כ/749) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית15/07/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימוש מרשם בכל בית מרקחת), התשע"ח-2017 (פ/4608/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה15/07/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימוש מרשם בכל בית מרקחת), התשע"ז-2017 (פ/4512/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה15/07/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימוש מרשם בכל בית מרקחת), התשע"ה-2015 (פ/366/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה15/07/2018
20 הצעת חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת - הוראת שעה), התשע"ח-2018 (מ/1211) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה15/07/2018
20 הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 (מ/1141) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה15/07/2018
20 הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ח-2018 (מ/1241) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה15/07/2018
20 הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) (כ/768) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה15/07/2018
20 הצעת חוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ז-2016 (מ/1104) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה15/07/2018
20 הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 117), התשע"ח-2018 (מ/1222) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה15/07/2018
20 פרק ט' (תכנון ובנייה), סעיף 32 (3), (5) – לעניין סעיפים 62א(א1)(15) ו-62א(ג) המוצעים בו, (6), (8) ו-(11) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח–2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/07/2018
20 הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ח-2018 (מ/1200) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/07/2018
20 הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 16 והוראת שעה) (רפורמה במשק החשמל), התשע"ח-2018 (מ/1244) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית12/07/2018
20 הצעת חוק השעיה של עובד גוף ציבורי עקב הליכים פליליים, התשע"ח-2018 (פ/4378/20) (כ/800) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית12/07/2018
20 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 19) (סמכות למתן היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות של עובדי הכנסת ועובדי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת), התשע"ח-2018 (פ/5546/20) (כ/806) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (מסירת מידע מפנקס הבוחרים למתמודדים לראשות מועצה אזורית והצבעת בעלי תפקידים), התשע"ח-2018 (מ/1242) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לאישור פיצול במליאה11/07/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה) (תיקון), התשע"ח–2018 (פ/5420/20) (כ/789) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית11/07/2018
20 הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30), התשע"ז-2017 (מ/1114) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 248) (עדכון הטבות המס ביישובים), התשע"ח-2018 (פ/5431/20) (כ/790) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 248), התשע"ח-2018 (פ/5379/20) (כ/793) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית11/07/2018
20 הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 25) (שילוב תלמידי ישיבות), התשע"ח-2018 (מ/1238) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון - עוזר בטיחות), התשע"ח-2018 (פ/4959/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר), התשע"ו-2016 (מ/1023) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 11), התשע"ח-2018 (פ/4616/20) (כ/787) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית11/07/2018
20 הצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח-2018 (פ/3073/20) (כ/770) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית11/07/2018
20 הצעת חוק פקודת בריאות העם (תיקון מס' 32) (התקנת מצלמות בבתי חולים לשם הגנה על חסרי ישע), התשע"ח-2018 (מ/1234) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק תיירות מרפא, התשע"ז-2017 (מ/1126) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/07/2018
20 הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון - החלטה של רשות מרשויות האזור), התשע"ז-2017 (פ/3861/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת11/07/2018
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 51) (תשלום לחברי ועדת קלפי), התשע"ח-2018 (פ/5476/20) (כ/804) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה11/07/2018
20 הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (תיקון - פיצוי במקרה של איחור בטיסה), התשע"ח-2018 (פ/5434/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום11/07/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת