6
י' בתשרי תשע"ט    19 בספטמבר 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ה–2015 (פ/1800/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה17/09/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על מסגרות חינוכיות לפעוטות, התשע"ה-2015 (פ/1670/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה17/09/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ח-2018 (מ/1250) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/09/2018
20 הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ו-2016 (מ/1071) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה13/09/2018
20 הצעת חוק התקנת מצלמות לשם פיקוח והגנה על קטינים וחסרי ישע, התשע"ז-2017 (פ/4025/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה05/09/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 37) (הוראות לעניין רכב מעוקל שנגנב או שנקבע כרכב באובדן), התשע"ח-2018 (פ/4874/20) (כ/801) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה07/08/2018
20 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתביעת נזיקין בשל עבירת מין), התשע"ז-2017 (פ/3697/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
לאישור מיזוג בוועדת הכנסת07/08/2018
20 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 90) (מינוי מומחה מטעם בית המשפט), התשע"ז-2017 (מ/1139) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לאישור מיזוג בוועדת הכנסת07/08/2018
20 הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 33) (חלקה תלת-ממדית), התשע"ח-2018 (מ/1200) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה01/08/2018
20 פרק ט' (תכנון ובנייה), סעיף 32 (3), (5) – לעניין סעיפים 62א(א1)(15) ו-62א(ג) המוצעים בו, (6), (8) ו-(11) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח–2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה01/08/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54) (שחרור מינהלי), התשע"ח-2018 (מ/1229) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה01/08/2018
20 הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 5), התשע"ח-2017 (מ/1164) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה25/07/2018
20 חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) (כ/768) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית18/07/2018
20 חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8) (תיקון), התשע"ח-2018 (מ/1237) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית18/07/2018
20 הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8) (תיקון - ביטול הפיצול של תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות), התשע"ח-2018 (פ/5584/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת18/07/2018
20 הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 5), התשע"ח-2018 (מ/1241) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה18/07/2018
20 חוק תיירות מרפא, התשע"ח-2018 (מ/1126) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית17/07/2018
20 חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 51 והוראת שעה), התשע"ח-2018 (פ/5476/20) (כ/804) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית17/07/2018
20 חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 4 - הוראת שעה), התשע"ח-2018 (מ/1243) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית17/07/2018
20 הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון - אגרה בעד פיקוח וטרינרי בשווקים), התשע"ח-2018 (פ/5703/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - הטבות ליתומים), התשע''ח-2018 (פ/5702/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על מעונות (תיקון - אבחון פסיכולוגי למטפל במעון), התשע"ח-2018 (פ/5701/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק-יסוד: הצלת ירושלים כעיר בירה יהודית ודמוקרטית (פ/5700/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון קצבת זקנה בהתאם לשכר המינימום), התשע"ח-2018 (פ/5699/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (ביטוי לשונות המגדרית והתרבותית בשמות רחובות העיר), התשע"ח-2018 (פ/5698/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - הקמת ועדה להכשרה מקצועית), התשע"ח-2018 (פ/5697/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - שופט משנה), התשע"ח-2018 (פ/5696/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - מילוי מקום ראש רשות שהושעה מכהונה בשל הגשת כתב אישום ושב ונבחר), התשע"ח-2018 (פ/5695/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - ביטול הצורך בהיתר עבור הקמת מרחב מוגן), התשע"ח-2018 (פ/5694/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
20 הצעת חוק עידוד שירות צבאי, אזרחי או לאומי, התשע"ח-2018 (פ/5693/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם17/07/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת