כ"ד בכסלו תשע"ח    12 בדצמבר 2017    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים (תיקוני חקיקה - הוראת שעה), התשע"ח-2017 (מ/1181) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת12/12/2017
20 הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2017 (מ/1141) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/12/2017
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 119) (דיור בהישג יד), התשע"ז-2017 (פ/3029/20) (כ/728) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/12/2017
20 הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשע"ה-2015 (פ/1370/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה12/12/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 124) (עבירות המתה), התשע"ו-2015 (מ/972) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/12/2017
20 הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ח-2017 (מ/1166) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה12/12/2017
20 הצעת חוק החזקת תכשיר אפינפרין במוסדות חינוך ובמקומות ציבוריים, התשע"ח-2017 (פ/805/20) (כ/745) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה12/12/2017
20 הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 8), התשע"ח-2017 (מ/1109) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית12/12/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 22), התשע"ח-2017 (מ/1113) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה שנייה-שלישית12/12/2017
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81) (הוראות לעניין המלצה של רשות חוקרת), התשע"ח-2017 (פ/4653/20) (כ/744) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 56), התשע"ח-2017 (מ/1047) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית11/12/2017
20 הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורת וייצור דבש, התשע"ד-2014 (מ/859) [הוחל דין רציפות] ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - לשון הרע על לוחמי צה"ל), התשע"ח-2017 (פ/4766/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשע"ו-2016 (פ/2633/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשע"ז-2017 (פ/3953/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשע"ו-2016 (פ/2595/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 74) (עידוד בניית דירות מגורים להשכרה), התשע"ז-2017 (מ/1143) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - עידוד השקעות בשכירות ארוכת טווח), התשע"ז-2017 (פ/4293/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח-2017 (מ/1175) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק המפלגות (תיקון מס' 24) (הוראות מיוחדות לעניין בחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת), התשע"ח-2017 (פ/3796/20) (כ/737) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה11/12/2017
20 הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס' 16), התשע"ח-2017 (מ/1180) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת11/12/2017
20 הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - מרווח שיעורי הריבית), התשע"ח-2017 (פ/4851/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון מס' 8) (הצבת דגל באירוע ציבורי), התשע"ח-2017 (פ/3323/20) (כ/746) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה11/12/2017
20 הצעת חוק אמנות הבנקים הבין-לאומיים לפיתוח (תיקוני חקיקה), התשע"ח-2017 (מ/1179) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה11/12/2017
20 הצעת חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (פ/2203/20) (כ/654) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית11/12/2017
20 הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (מ/1167) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית11/12/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פיצוי כספי בגין איחור אוטובוס), התשע"ח-2017 (פ/4847/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק השתלת אברים (תיקון - שינוי ברירת המחדל), התשע"ח-2017 (פ/4835/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
20 הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תיקון - הוראות לעניין מענק ליתום משני הוריו), התשע"ח-2017 (פ/4829/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם11/12/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת