כ"ט בחשוון תשע"ח    18 בנובמבר 2017    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 196) (תקופת שהות בישראל לעניין תושבות), התשע"ז-2017 (פ/3464/20) (כ/719) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית15/11/2017
20 הצעת חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (פ/4275/20) (כ/736) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית15/11/2017
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - עוסק שאינו ספק), התשע"ז-2016 (פ/3407/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה15/11/2017
20 הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע) (תיקון) (הגנה לחיילת או חייל עקב לידה או טיפולי פוריות), התשע"ח-2017 (פ/4274/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה15/11/2017
20 הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לשם זיהוי ועריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (פ/4320/20) (כ/736) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה15/11/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (צדק חלוקתי בכל הרשויות המתוקצבות במדינת ישראל), התשע"ז-2017 (פ/4415/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה15/11/2017
20 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – הכרה בארוסות חיילים שנספו במערכה), התשע"ה-2015 (פ/1938/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם15/11/2017
20 הצעת חוק הקרן לסיוע למפעלים במצוקה (הטלת אחריות כלכלית על בעלים ומנהלים והעברה לשליטת העובדים), התשע"ו-2016 (פ/2850/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם15/11/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לדמי לידה למתנדבות בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית), התשע"ז-2017 (פ/4507/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם15/11/2017
20 הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) (תיקון - התאמות נדרשות לעניין הגדרת מחלה), התשע"ז-2017 (פ/4342/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם15/11/2017
20 הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס' 15), התשע"ח-2017 (מ/1160) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית15/11/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - חשיפה מרצון של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית), התשע"ז-2017 (פ/3848/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום15/11/2017
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - קליטה בטלפון נייד בכל חלקי הארץ), התשע"ז-2017 (פ/4335/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום15/11/2017
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - זכויות נפגע עבירה לפרסום שמו וזהותו), התשע"ז-2017 (פ/3849/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום15/11/2017
20 הצעת חוק להצלת ירושלים כעיר בירה יהודית ודמוקרטית, התשע"ז-2017 (פ/4546/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום15/11/2017
20 הצעת חוק שלילת תקצוב מוסדות חינוך המפלים תלמידים ברישום אליהם (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017 (פ/4128/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום15/11/2017
20 הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - שלילת השתתפות בתקציב עקב הפליה), התשע"ז-2017 (פ/4347/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום15/11/2017
20 הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 (מ/1027) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לאישור מיזוג בוועדת הכנסת14/11/2017
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלה לעובדים בעסק בהליכי הבראה), התשע"ה–2015 (פ/2010/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
לאישור מיזוג בוועדת הכנסת14/11/2017
20 הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשע"ה-2015 (פ/1370/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה14/11/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מס' 22), התשע"ח-2017 (מ/1113) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה14/11/2017
20 הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון מס' 8) (הרחבת ההגדרה "נזקק" וסיוע במיצוי זכויות), התשע"ח–2017 (פ/309/20) (כ/740) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה14/11/2017
20 הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה13/11/2017
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת), התשע"ח-2017 (פ/4653/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה13/11/2017
20 הצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ח-2017 (מ/1146) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית13/11/2017
20 הצעת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ח-2017 (מ/1146) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה שנייה-שלישית13/11/2017
20 הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשע"ו-2016 (מ/1077) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לאישור מיזוג בוועדת הכנסת13/11/2017
20 הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - זכות להחלפת חברת ניהול), התשע"ו-2016 (פ/2691/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
לאישור מיזוג בוועדת הכנסת13/11/2017
20 הצעת חוק קיזוז כספים לרשות הפלסטינית בגין תמיכתה בטרור, התשע"ז-2017 (פ/4079/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה13/11/2017
20 הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30), התשע"ז-2017 (מ/1114) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה13/11/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il