ב' בשבט תשע"ח    18 בינואר 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 44) (אסדרת רישיונות לשידורי טלוויזיה), התשע"ח-2018 (פ/4143/20) (כ/752) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/01/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת נכות לשכר המינימום), התשע"ו-2016 (פ/2633/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה17/01/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשע"ז-2017 (פ/3953/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת17/01/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים), התשע"ו-2016 (פ/2595/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת17/01/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבה מלאה ושיעורה), התשע"ו-2016 (פ/2787/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת17/01/2018
20 הצעת חוק להעלאת קצבאות הנכים, התשע"ח-2017 (פ/4696/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת17/01/2018
20 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ז-2017 (פ/4212/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה17/01/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 54) (מכירה מיוחדת), התשע"ז-2017 (מ/1151) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/01/2018
20 הצעת חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ו-2016 (מ/1071) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/01/2018
20 הצעת חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים) (תיקון - ביטול החוק), התשע"ח-2017 (פ/4718/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם17/01/2018
20 הצעת חוק מערך החוץ וההסברה, התשע"ה-2015 (פ/1375/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם17/01/2018
20 הצעת חוק הממשלה (תיקון - אחריות דיווח סגני שרים על פעילותם), התשע"ז-2017 (פ/4073/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם17/01/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב דיפרנציאלי של קצבת הזקנה), התשע"ו-2016 (פ/3197/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם17/01/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים), התשע"ח-2017 (פ/4635/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם17/01/2018
20 הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון - מתן שירות ללא המתנה בתור לאישה בהיריון), התשע"ח-2017 (פ/4616/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם17/01/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - חילוט רווחי סרסרות), התשע"ה-2015 (פ/582/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם17/01/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - חילוט רווחי סרסרות), התשע"ה-2015 (פ/581/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם17/01/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 117) (קווי שירות למוניות), התשע"ז-2016 (מ/1092) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה16/01/2018
20 הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 (מ/1027) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה16/01/2018
20 הצעת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר), התשע"ו-2016 (מ/1023) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה16/01/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - מחיקת רישום פלילי בהיעדר ראיות), התשע"ה-2015 (פ/1604/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה16/01/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – מחיקת רישום פלילי בהיעדר ראיות), התשע"ו–2015 (פ/2088/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת16/01/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למקבלי קצבת ילד נכה), התשע"ו-2016 (פ/2748/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה16/01/2018
20 הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30), התשע"ז-2017 (מ/1114) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה16/01/2018
20 הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 70) (החלפות בוועדות קלפי בין אזורי בחירות), התשע"ח-2018 (פ/3846/20) (כ/751) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה16/01/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 54), התשע"ח-2018 (פ/2665/20) (כ/692) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית16/01/2018
20 הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015 (מ/945) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה15/01/2018
20 הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"ו–2015 (פ/2229/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה15/01/2018
20 הצעת חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), התשע"ו-2016 (פ/2524/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת15/01/2018
20 הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון) (החזקת מכשירי החייאה וערכות עזרה ראשונה בבתי ספר), התשע"ח-2018 (פ/3684/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה15/01/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת