ח' בניסן תשע"ח    24 במרס 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) (כ/768) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה13/03/2018
20 הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון - הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה), התשע"ח-2018 (פ/5050/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת13/03/2018
20 הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון - הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה), התשע"ח-2018 (פ/4962/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת13/03/2018
20 הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון מס' 3) (הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה), התשע"ח-2018 (פ/4464/20) (כ/772) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה13/03/2018
20 הצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח-2018 (פ/3073/20) (כ/770) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה13/03/2018
20 הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית, התשע"ח-2018 (פ/4747/20) (כ/769) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה13/03/2018
20 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 94), התשע"ח-2018 (מ/873) [הוחל דין רציפות] ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית13/03/2018
20 הצעת חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (פ/4275/20) (כ/736) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית13/03/2018
20 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 113), התשע"ה-2015 (מ/771) [הוחל דין רציפות] ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית13/03/2018
20 הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית13/03/2018
20 הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2019, התשע"ח-2018 (מ/1195) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית13/03/2018
20 הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018 (מ/1196) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית13/03/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - איסור משיכה של רכיב פיצויי הפיטורין בגמל על ידי המעביד), התשע"ח-2018 (פ/5309/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון - שימוש במידע ושמירת סודיות רפואית), תשע"ח-2018 (פ/5312/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - הגנה עצמית בנסיבות של אלימות במשפחה), התשע"ח-2018 (פ/5287/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - זכויות נפגע עבירה לפרסום שמו וזהותו), התשע"ח-2018 (פ/5242/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק חינם לילדים חולים (תיקון - הקמת מסגרות ייעודיות לילדים המטופלים בטיפול ממושך), התשע"ח-2018 (פ/5268/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חובת טיפול במבני פל-קל וחיזוקם), התשע"ח-2018 (פ/5277/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק התאמת אופן ההעסקה של מטפלות במשפחתונים המפוקחים על ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, התשע"ח-2018 (פ/5317/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח-2018 (פ/5323/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח-2018 (פ/5322/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח-2018 (פ/5321/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח-2018 (פ/5320/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים, התשע"ח-2018 (פ/5319/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית מצומצמת ביום המנוחה השבועי, התשע"ח-2018 (פ/5291/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופת גמל), התשע"ח-2018 (פ/5267/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק אנשי צבא דרום לבנון ומשפחותיהם (תיקון - מענק לדיור בר השגה), התשע"ח-2018 (פ/5299/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק ארוחה חמה בחופשה, התשע"ח-2018 (פ/5257/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק היקף משרתה של עובדת הוראה לעניין קבלה למעון יום והשתתפות בעלות שכר לימוד במעון יום, התשע"ח-2018 (פ/5274/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
20 הצעת חוק הטיס (תיקון - רישום טיסנים), התשע"ח-2018 (פ/5315/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם13/03/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת