י' בתמוז תשע"ח    23 ביוני 2018    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
נקה סינון
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון - תמונה של נזקי עישון על מוצרי טבק), התשע"ז-2017 (פ/4531/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה21/06/2018
20 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות המס), התשע"ח-2018 (פ/5431/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה20/06/2018
20 הצעת חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת - הוראת שעה), התשע"ח-2018 (מ/1211) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 33) (הארכת רישיון לעובד זר בענף הסיעוד), התשע"ח-2018 (פ/5071/20) (כ/777) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון - היתר הדרכה למומחים), התשע"ז-2017 (פ/4198/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון מס' 6) (החמרת ענישה בשל מתן שירותי מורה דרך ללא רישיון), התשע"ז-2017 (פ/2736/20) (כ/687) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 84) (שינוי פרטי ההודעה על סגירת תיק לעניין עילת הסגירה), התשע"ח-2018 (פ/1604/20) (כ/755) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק שירותי תיירות, התשע"ח-2018 (מ/1189) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - תשלום לחברי ועדת קלפי), התשע"ח-2018 (פ/5476/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם20/06/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - היתר לשימוש חורג), התשע"ח-2018 (פ/5452/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה) (תיקון) (הארכת הוראת השעה), התשע"ח–2018 (פ/5420/20) (כ/789) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה20/06/2018
20 הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור תיעוד של חיילי צה"ל), התשע"ח-2018 (פ/5377/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - זכות המטופל למיטה בחדר אשפוז), התשע"ח-2018 (פ/5357/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק הספנות (ימאים) (תיקון - איסור השטת כלי שיט תחת השפעת אלכוהול וסמים), התשע"ח-2018 (פ/5348/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - המונח יתום), התשע"ח-2018 (פ/5316/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק איסור קבלת תגמול מגופים העוסקים בתחום הבריאות, התשע"ח-2018 (פ/5313/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שינוי חזקת הגיל הרך), התשע"ח-2018 (פ/5303/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם20/06/2018
20 הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הזכות להיעדר מהעבודה בשל צורך רפואי בתקופת ההיריון ללא ניכוי מהשכר), התשע"ח-2018 (פ/5256/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגברת התדירות של משלוח חשבונית), התשע"ח-2018 (פ/5210/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון - תשלום דמי תיווך על ידי מזמין השירות), התשע"ח-2017 (פ/4915/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון - סייגים לעסקאות בציוד צבאי), התשע"ח-2017 (פ/4887/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק תרומת ביציות (תיקון - תרומת ביציות בין בנות זוג), התשע"ח-2017 (פ/4842/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון מס' 14), התשע"ח-2018 (פ/4796/20) (כ/786) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית20/06/2018
20 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מענק פטירה להורה), התשע"ח-2017 (פ/4787/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם20/06/2018
20 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות), התשע"ח-2017 (פ/4763/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימוש מרשם בכל בית מרקחת), התשע"ח-2017 (פ/4611/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה20/06/2018
20 הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - זמן סביר לעניין שירות רפואי), התשע"ז-2017 (פ/4332/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
במליאה לדיון מוקדם20/06/2018
20 הצעת חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון - כשירות קאדים), התשע"ז-2017 (פ/4303/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת20/06/2018
20 הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 93), התשע"ח-2018 (פ/3478/20) (כ/778) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית20/06/2018
20 הצעת חוק הפרשנות (תיקון - הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית), התשע"ו-2016 (פ/2488/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
הוסרה מסדר היום20/06/2018
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il


יצירת קשר נגישות בכנסת