ג' בחשוון תשע"ח    23 באוקטובר 2017    הכנסת ה-20, מושב רביעי, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > מאגר החקיקה הלאומי > הצעות חוק
מאגר החקיקה הלאומי
באתר זה מוצג לראשונה מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה. לכל חוק מדינת ישראל יש דף במאגר ובו מוצגים היסטוריית החקיקה מאז נחקק לראשונה וכל תיקוניו. לכל תיקון חוק ולכל הצעת חוק יש דף במאגר ובו מוצגים נוסחי הצעת החוק, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
חוקי מדינת ישראל חוקים הצעות חוק על המאגר
הכנסת הנוכחית כל הצעות החוק
הכנסתשם הצ''חסוג הצ"חשלבסטטוס נוכחיתאריך הדיון האחרון 
20 הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30), התשע"ז-2017 (מ/1114) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/10/2017
20 הצעת חוק המפלגות (תיקון - מימון בחירות מקדימות למועמד שהוא נבחר הציבור), התשע"ז-2017 (פ/3796/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה17/10/2017
20 הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 (מ/1027) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה02/10/2017
20 הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 4) (הוועדה ליציבות פיננסית), התשע"ז-2017 (מ/1112) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/09/2017
20 הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (פ/1989/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה26/09/2017
20 הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 66), התשע"ז-2017 (מ/1138) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית18/09/2017
20 הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס' 16), התשע"ז-2017 (מ/1067) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית18/09/2017
20 הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקוני חקיקה - שידורי ספורט והפצת שידורים באינטרנט), התשע"ז-2016 (מ/1083) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה17/09/2017
20 הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לשם עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (פ/4320/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה14/09/2017
20 הצעת חוק להסדרת התיירות הרפואית בישראל, התשע"ו-2016 (פ/3119/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה הראשונה בוועדה07/09/2017
20 הצעת חוק תיירות מרפא, התשע"ז-2017 (מ/1126) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה07/09/2017
20 הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 55), התשע"ו-2016 (מ/1047) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה10/08/2017
20 הצעת חוק למניעת מחלת הכלבת, התשע"ז-2017 (מ/1155) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה02/08/2017
20 הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 29), התשע"ז-2017 (מ/1156) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה02/08/2017
20 הצעת חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2017 (פ/4275/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
אושרה בוועדה לקריאה ראשונה30/07/2017
20 הצעת חוק לתיקון פקודת המכס (מס' 27), התשע"ז-2017 (מ/1150) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/07/2017
20 הצעת חוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017 (פ/4200/20) פרטית
 
 
 
 
 
 
מוזגה עם הצעת חוק אחרת26/07/2017
20 חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז-2017 (פ/4042/20) (כ/733) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון מס' 2) (הוראות לעניין שטח תחום ירושלים והרוב הדרוש לשינוין) (פ/4346/20) (כ/735) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/07/2017
20 הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 20) (שכר לימוד לסטודנטים בין-לאומיים), התשע"ז-2017 (פ/4301/20) (כ/734) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/07/2017
20 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 55) (מענה אנושי מקצועי במערכת לניתוב שיחות), התשע"ז–2017 (פ/1812/20) (כ/732) פרטית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/07/2017
20 הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון), התשע"ז-2017 (מ/1152) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדה26/07/2017
20 חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117 - הוראת שעה), התשע"ז-2017 (פ/3044/20) (כ/673) פרטית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017 (מ/936) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק העיצובים, התשע"ז-2017 (מ/928) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017 (מ/1111) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ז-2017 (מ/1057) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס' 33), התשע"ז-2017 (מ/1060) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
התקבלה בקריאה שלישית26/07/2017
20 הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון), התשע"ז-2017 (פ/2018/20) (כ/702) פרטית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת קריאה שנייה-שלישית26/07/2017
20 הצעת חוק לשמירה על בטיחות מעליות, התשע"ז-2017 (מ/1154) ממשלתית
 
 
 
 
 
 
לדיון במליאה לקראת הקריאה הראשונה26/07/2017
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    
שתף דף זה בפייסבוק

שאלות, הצעות לשיפור והערות יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il