כ"ד בתמוז תשע"ו    30 ביולי 2016    הכנסת ה-20, מושב שני, כנס הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > חוקי מדינת ישראל > מאגר חקיקה - רשומות
חוקי מדינת ישראל
במאגר חוקי מדינת ישראל מוצג לראשונה המידע על כלל חוקי מדינת ישראל. לכל חוק דף ובו מוצגים התיקונים שהתקבלו מאז חקיקתו של החוק המקורי, ובכל תיקון – נוסחי הצעת החוק מתחילת הליך החקיקה ועד לחקיקת התיקון, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
  חוקים רשומות על המאגר מילון מונחים  
כל הרשומות ספר החוקים דיני מדינת ישראל עיתון רשמי – מועצת המדינה המנדט הבריטי חקיקת משנה חוקי תקציב
select
תאריך פרסום:  
RadDatePicker
בחירת תאריך
   
RadDatePicker
בחירת תאריך
select
select
 

 למידע מפורטסדרת פרסוםחוברתעמודתאריך פרסום למסמך
  חוק דין משמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 ספר החוקים2566106619/07/2016
  חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 51), התשע"ו-2016 ספר החוקים2565106219/07/2016
  חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון), התשע"ו-2016 ספר החוקים2564105819/07/2016
  חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון), התשע"ו-2016 ספר החוקים2563105419/07/2016
  חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 ספר החוקים256297618/07/2016
  חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 180), התשע"ו-2016 ספר החוקים256196714/07/2016
  חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 4), התשע"ו-2016 ספר החוקים256196714/07/2016
  חוק העונשין (תיקון מס' 125), התשע"ו-2016 ספר החוקים256196614/07/2016
  חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 227), התשע"ו-2016 ספר החוקים256195414/07/2016
  חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 226), התשע"ו-2016 ספר החוקים256095105/07/2016
  תיקון טעות בחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 ספר החוקים256095105/07/2016
  חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 70), התשע"ו-2016 ספר החוקים256095005/07/2016
  חוק עבודת נשים (תיקון מס' 54), התשע"ו–2016 ספר החוקים256095005/07/2016
  חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 9), התשע"ו-2016 ספר החוקים255994728/06/2016
  חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 ספר החוקים255994228/06/2016
  חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 179), התשע"ו-2016 ספר החוקים255893828/06/2016
  חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון), התשע"ו–2016 ספר החוקים255793523/06/2016
  חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 87), התשע"ו-2016 ספר החוקים255793423/06/2016
  חוק יום העלייה, התשע"ו-2016 ספר החוקים255793423/06/2016
  חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 ספר החוקים255689823/06/2016
  חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 46), התשע"ו–2016 ספר החוקים255589716/06/2016
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 16), התשע"ו-2016 ספר החוקים255589616/06/2016
  חוק בתי המשפט (תיקון מס' 83), התשע"ו-2016 ספר החוקים255488607/06/2016
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016 ספר החוקים255488507/06/2016
  חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו-2016 ספר החוקים255488407/06/2016
  חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 ספר החוקים255388225/05/2016
  חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016 ספר החוקים255287412/04/2016
  חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, התשע"ו-2016 ספר החוקים255287412/04/2016
  חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 ספר החוקים255183812/04/2016
  חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016 ספר החוקים255079811/04/2016
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    


שאלות והצעות לשיפור יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il