ט"ו בכסלו תשע"ו    27 בנובמבר 2015    הכנסת ה-20, מושב שני, כנס החורף אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > חוקי מדינת ישראל > מאגר חקיקה - רשומות
חוקי מדינת ישראל
במאגר חוקי מדינת ישראל מוצג לראשונה המידע על כלל חוקי מדינת ישראל. לכל חוק דף ובו מוצגים התיקונים שהתקבלו מאז חקיקתו של החוק המקורי, ובכל תיקון – נוסחי הצעת החוק מתחילת הליך החקיקה ועד לחקיקת התיקון, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
  חוקים רשומות על המאגר מילון מונחים  
כל הרשומות ספר החוקים דיני מדינת ישראל עיתון רשמי – מועצת המדינה המנדט הבריטי חקיקת משנה חוקי תקציב
select
תאריך פרסום:  
RadDatePicker
בחירת תאריך
   
RadDatePicker
בחירת תאריך
select
select
 

 למידע מפורטסדרת פרסוםחוברתעמודתאריך פרסום למסמך
  חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010) (תיקון מס' 14), התשע"ו-2015 ספר החוקים25083009/11/2015
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), התשע"ו-2015 ספר החוקים25071405/11/2015
  חוק העונשין (תיקון מס' 120 והוראת שעה), התשע"ו-2015 ספר החוקים25061205/11/2015
  חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 20), התשע"ו-2015 ספר החוקים25061105/11/2015
  חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 48 - הוראת שעה), התשע"ו-2015 ספר החוקים25061005/11/2015
  חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (תיקון מס' 3), התשע"ו-2015 ספר החוקים2505729/10/2015
  חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15), התשע"ו-2015 ספר החוקים2505629/10/2015
  חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 82), התשע"ו-2015 ספר החוקים2504315/10/2015
  חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 162), התשע"ו-2015 ספר החוקים2504215/10/2015
  תיקון טעות בחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 ספר חוקים250329610/09/2015
  תיקון טעות בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ספר חוקים250329610/09/2015
  חוק השידור הציבורי (תיקון מס' 2), התשע"ה-2015 ספר החוקים250229210/09/2015
  חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון מס' 7), התשע"ה-2015 ספר החוקים250125610/08/2015
  חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ה-2015 ספר החוקים250025106/08/2015
  חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 42 והוראת שעה) ספר החוקים250024806/08/2015
  חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 48), התשע"ה–2015 ספר החוקים249924105/08/2015
  חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 113), התשע"ה-2015 ספר החוקים249923805/08/2015
  חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (תיקון מס' 2), התשע"ה-2015 ספר החוקים249923705/08/2015
  חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 14), התשע"ה-2015 ספר החוקים249923705/08/2015
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשע"ה-2015 ספר החוקים249923605/08/2015
  חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 161), התשע"ה-2015 ספר החוקים249822005/08/2015
  חוק ההתיישנות (תיקון מס' 5), התשע"ה–2015 ספר החוקים249721703/08/2015
  חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 103 והוראת שעה), התשע"ה-2015 ספר החוקים249721203/08/2015
  חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 47 והוראת שעה), התשע"ה-2015 ספר החוקים249720403/08/2015
  חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 51 והוראת שעה), התשע"ה-2015 ספר החוקים249620129/07/2015
  חוק העונשין (תיקון מס' 119), התשע"ה-2015 ספר החוקים249620029/07/2015
  חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 - הוראת שעה), התשע"ה–2015 ספר החוקים249519715/07/2015
  חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 47 - הוראת שעה), התשע"ה-2015 ספר החוקים249519715/07/2015
  חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 46), התשע"ה-2015 ספר החוקים249519615/07/2015
  חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2014 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) ספר החוקים249419409/07/2015
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    


שאלות והצעות לשיפור יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il