כ"א באב תשע"ו    25 באוגוסט 2016    הכנסת ה-20, מושב שני, פגרת הקיץ אA   אA   אA Русский    العربية    English
 
 
Skip Navigation Linksעמוד הבית > פעילות הכנסת > החקיקה > חוקי מדינת ישראל > מאגר חקיקה - רשומות
חוקי מדינת ישראל
במאגר חוקי מדינת ישראל מוצג לראשונה המידע על כלל חוקי מדינת ישראל. לכל חוק דף ובו מוצגים התיקונים שהתקבלו מאז חקיקתו של החוק המקורי, ובכל תיקון – נוסחי הצעת החוק מתחילת הליך החקיקה ועד לחקיקת התיקון, וכן "דברי הכנסת" והפרוטוקולים של הדיונים בוועדות הכנסת.
  חוקים רשומות על המאגר מילון מונחים  
כל הרשומות ספר החוקים דיני מדינת ישראל עיתון רשמי – מועצת המדינה המנדט הבריטי חקיקת משנה חוקי תקציב
select
תאריך פרסום:  
RadDatePicker
בחירת תאריך
   
RadDatePicker
בחירת תאריך
select
select
 

 למידע מפורטסדרת פרסוםחוברתעמודתאריך פרסום למסמך
  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 ספר החוקים2582125421/08/2016
  חוק המפלגות (תיקון מס' 20), התשע"ו-2016 ספר החוקים2581125121/08/2016
  חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו-2016 ספר החוקים2581123421/08/2016
  חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 11), התשע"ו-2016 ספר החוקים2580123016/08/2016
  חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה), התשע"ו-2016 ספר החוקים2580122816/08/2016
  חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 22), התשע"ו-2016 ספר החוקים2580122716/08/2016
  חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 25), התשע"ו-2016 ספר החוקים2580122616/08/2016
  חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה), התשע"ו-2016 ספר החוקים2579121916/08/2016
  חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016 ספר החוקים2579121416/08/2016
  חוק הספורט (תיקון מס' 10), התשע"ו-2016 ספר החוקים2578121216/08/2016
  חוק המשטרה (תיקון מס' 11), התשע"ו-2016 ספר החוקים2578121216/08/2016
  חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016 ספר החוקים2578121116/08/2016
  חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 63), התשע"ו-2016 ספר החוקים2578120916/08/2016
  חוק זכויות הסטודנט (תיקון מס' 6), התשע"ו-2016 ספר החוקים2578120616/08/2016
  חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016 ספר החוקים2577120216/08/2016
  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 15), התשע"ו-2016 ספר החוקים2577119416/08/2016
  חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10), התשע"ו-2016 ספר החוקים2576118911/08/2016
  חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 22 - הוראת שעה), התשע"ו-2016 ספר החוקים2576118811/08/2016
  חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה), התשע"ו-2016 ספר החוקים2576118411/08/2016
  חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) ספר החוקים2576118211/08/2016
  חוק אומנה לילדים (תיקון), התשע"ו-2016 ספר החוקים2575118011/08/2016
  חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 58), התשע"ו-2016 ספר החוקים2575117811/08/2016
  חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26), התשע"ו-2016 ספר החוקים2575117811/08/2016
  חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 ספר החוקים2575117411/08/2016
  חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת (תיקון מס' 6), התשע"ו-2016 ספר החוקים2575117411/08/2016
  חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, התשע"ו-2016 ספר החוקים2574116211/08/2016
  חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016 ספר החוקים2573116011/08/2016
  חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016 ספר החוקים2573115811/08/2016
  חוק לימוד חובה (תיקון מס' 35), התשע"ו-2016 ספר החוקים2573115711/08/2016
  חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 ספר החוקים2573115511/08/2016
    30 החוקים הקודמים   |   30 החוקים הבאים    


שאלות והצעות לשיפור יש להפנות למערכת המאגר בכתובת: legislation@knesset.gov.il